Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont balkonów i zadaszeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont balkonów i zadaszeń

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stella"
ul. Hierowskiego 29
43-100 Tychy
powiat: Tychy
(32) 218 15 90, (32) 218 37 31
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: 15 000 zł
Nr telefonu: (32) 218 15 90, (32)
Termin składania ofert: 2024-03-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
następujące zadanie- prace będą realizowane etapami:
,,Remont balkonów i zadaszeń - budynki wysokie na osiedlach ,,K" i ,,H"
( Ul. Konfederatów Barskich 1-3 , Kopernika 14-18 i Żwakowska 7-11)
w zasobach PSM ,,Stella"

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2024r. bez udziału Oferentów.

Specyfikacja:
c) ,,Materiały informacyjne" są do odbioru w Dziale Technicznym, przy Ul. Hierowskiego 27 w
godz.ch pracy Spółdzielni od dnia 4.03.2024r., po wpłaceniu opłaty w wysokości 700zł na
konto Spółdzielni: PKO BP SA O/TYCHY 64 102025280000050200147751.

Składanie ofert:
Warunki przetargu :
a) Złożenie w terminie do 22.03.2024r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni pisemnej oferty wraz
z zestawieniem cen, opracowanych wg zasad określonych przez Spółdzielnię w ,,Materiałach
informacyjnych".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania prac zleconych w 2024r. - do 30.10.2024r.

Wymagania:
b) Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opisanej hasłem,
określającym jakiego przetargu dotyczy złożona oferta.
d) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Spółdzielni w PKO BP SA
O/TYCHY 64 102025280000050200147751 wadium w terminie do dnia 22.03.2024r., w
wysokości 15 000 zł. Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu na konto Spółdzielni.
e) Zwrot wadium Oferentom, których oferta nie została wybrana nastąpi najpóźniej w terminie 1
tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru wykonawcy.
f) Wadium wpłacone przez przyszłego wykonawcę robót
stanowi kaucję gwarancyjną
zabezpieczającą prawidłowe wykonanie robót i zostanie zwrócone wykonawcy po
protokoralnym odbiorze robót.
g) Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizującego przetarg w sytuacji, gdy oferent, który
wygrał przetarg odmówi podpisania umowy wg wzoru zawartego w ,,Materiałach
informacyjnych" na warunkach finansowych określonych w złożonej przez siebie ofercie.
h) Obowiązek złożenia dokumentacji powykonawczej przez przyszłego wykonawcę robót - wg
zasad określonych przez Spółdzielnię w ,,Materiałach informacyjnych".
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert bądź unieważnienia przetargu w całości lub części
bez podania przyczyny, a także zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu lub jego warunków.
Zarząd PSM ,,Stella" w Tychach

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.