Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospoadrstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojnów
Klonowa 13, Pilawa
05-532 Baniocha
powiat: piaseczyński
+48 22 727 57 52, faks +48 22 727 57 52 wew. *8
chojnow@warszawa.lasy.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Baniocha
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48 22 727 57 52, fa
Termin składania ofert: 2024-03-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych w leśnictwie Młochów
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Nazwa: Termomodernizacja budynku mieszkalnego leśniczówki Młochów.
Opis: Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
1) Docieplenie fundamentów,
2) Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji,
3) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
4) Docieplenie dachu,
5) Wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami i orynnowaniem,
6) Wymianę opraw oświetleniowych zewnętrznych oraz instalacji odgromowej,
7) Modernizację kotłowni,
8) Przebudowę wiatrołapu przy wejściu do części mieszkalnej budynku,
9) Rozbiórkę istniejącej opaski, schodów zewnętrznych i tarasu, wykonanie izolacji i wykonanie nowej opaski, schodów i tarasu,
10) Modernizację istniejącego utwardzenia terenu poprzez jego rozbiórkę, wykonanie nowej podbudowy i ponowne ułożenie kostki betonowej.
Lokalizacja: Młochów 45, 05-831 Młochów, dz. nr ew. 266, obręb Młochów, gm. Nadarzyn.
Nr inwentarzowy budynku: 110-00862.
Nazwa: Termomodernizacja budynku mieszkalnego podleśniczówki Młochów.
Opis: Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
1) Docieplenie fundamentów,
2) Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji,
3) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
4) Docieplenie dachu,
5) Wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami i orynnowaniem,
6) Wymianę opraw oświetleniowych zewnętrznych oraz instalacji odgromowej,
7) Modernizację kotłowni,
8) Rozbiórkę istniejącej opaski, schodów zewnętrznych i tarasu, wykonanie izolacji i wykonanie nowej opaski, schodów i tarasu.
Lokalizacja: Młochów 45A, 05-831 Młochów, dz. nr ew. 266, obręb Młochów, gm. Nadarzyn.
Nr inwentarzowy budynku: 110-00865.

CPV: 45321000-3, 45421110-8,45453000-7,45324000-4,45312311-0,45331100-7,45111000-8, 45262100-2,45261000-4

Dokument nr: 2024/BZP 00226332, SA.270.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ca656a3-d645-11ee-8305-7e4937eb936d
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Patryka Makowskiego, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje szczegółowe o stosowaniu RODO znajdują się w Rozdziale 21 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-18 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.