Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA LUBSZA
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
powiat: brzeski (opolski)
lubsza@lubsza.ug.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Lubsza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Lubsza
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2024 w terminie od 01.03.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. usługi dot. utrzymania instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Lubsza. Powyższy zakres obejmuje prowadzenie czynności konserwacyjnych
i naprawczych instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, w tym punktów świetlnych, w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

CPV: 50232110-4

Dokument nr: 2024/BZP 00226689, ZP.271.1.2024

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne: art. 214 ust.1 pkt 1 lit. a, w związku z art. 305 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)
Uzasadnienie faktyczne: TAURON Nowe Technologie S.A. jest prawnym właścicielem urządzeń oświetlenia drogowego i zgodnie z art. 140 Kodeksu Cywilnego ,,W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą".
CIĄG DALSZY UZASADNIENIA W INFORMACJACH DODATKOWYCH
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Tauron Nowe Technologie S.A.
5.1.2.) Ulica: Plac Powstańców Śląskich 20
5.1.3.) Miejscowość: Wrocław
5.1.4.) Kod pocztowy: 53-314
5.1.5.) Województwo: dolnośląskie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukształtował się pogląd, że Gmina nie jest uprawniona do zlecania innym podmiotom (wyłonionym np. w drodze przetargu) wykonywania usług związanych ze świadczeniem serwisu sieci i urządzeń oświetlenia, w tym wymiany opraw, stanowiących własność przedsiębiorstw energetycznych. Powyższy pogląd prezentuje również Regionalna Izba Obrachunkowa. W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego umowa zawarta na świadczenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiących własność TAURON Nowe Technologie S.A., z innym podmiotem byłaby umową dotkniętą wadą prawną, co w konsekwencji skutkowałoby jej nieważnością. Przykładowo - oprawa oświetleniowa, jako pojedynczy element zespołu urządzeń, nawet jeśli stanowi własność materialną Gminy, nie będzie spełniała swojej funkcji bez uwzględnienia innych elementów całego układu urządzeń, które najczęściej stanowią własność grupy TAURON.
Ze względu na specyfikę i umiejscowienie urządzeń oświetlenia drogowego, służby Grupy TAURON przy istniejącym sposobie zasilania i sterowania są jedynym wykonawcą, który może eksploatować te urządzenia.
Grupa TAURON jest przygotowana organizacyjnie, sprzętowo i kadrowo do zabezpieczenia wszystkich planowanych prac wynikających z bieżącego prowadzenia eksploatacji i nieplanowanych, związanych z awariami lub usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych, potrzeb
w zakresie utrzymania sieci w odpowiednim stanie technicznym oraz do prowadzenia jej ruchu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.