Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Staszów Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
powiat: staszowski
tel. 15 864-20-14, fax 15 864-83-04, tel. 15 864 83 47, 15 864 83 38
biuro@staszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Staszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 15 864-20-14, f
Termin składania ofert: 2024-03-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta i gminy Staszów".
Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
- wymiana uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED, moc od
30 W do 50 W, szacowana ilość do 20 szt.,
- montaż nowych energooszczędnych opraw LED na zasadzie uzupełnienia istniejącego oświetlenia
ulicznego, moc od 30W do 50 W, szacowana ilość do 20 szt.,
- montaż nowych całych stanowisk słupowych (oprawa energooszczędna LED, słup, fundament),
słup typu parkowego, wysokość 4 m, szacowana ilość do 10 szt., słup typu wirowego, wysokość
10 m, szacowana ilość do 10 szt.
- uzupełnienie na istniejących słupach linii energetycznych w przewód zasilający oświetlenie
uliczne typu AsXSn 2 x 25 mm, szacowana ilość do 2 000 m.
- opracowanie i uzgodnienie niezbędnej dokumentacji technicznej, projektów budowlanych (jeżeli
będą wymagane) i innych dokumentów (np. mapy) pozwalających na realizację wymiany lub
uzupełnienia oświetlenia ulicznego,
- inne drobne prace zapewniające prawidłowe funkcjonowanie wykonanego oświetlenia ulicznego.

Dokument nr: IKOŚ.7023.03.2024.IX

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,
ul. Opatowska 31, sekretariat-pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr 15 864-83-04 lub na adres biuro@staszow.pl terminie do dnia 08.03.2024 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia - od 11.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wymagania:
dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych
Rodzaj zamówienia: usługa.
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co
najmniej jedną usługę w zakresie usług elektroenergetycznych niskiego napięcia.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najniższą ceną złożoną przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
(opisać miejsce i sposób przekazania oferty elektronicznie)
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - wzór w załączeniu do niniejszego
zaproszenia.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania*:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie opublikowana/ udostępniona: na stronie internetowej
www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie 3 dni dni od dnia składania ofert.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego ofertę wybrano telefonicznie.

Kontakt:
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać:
- osobiście - w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok.
Nr 13.
- telefonicznie pod numerem tel. 15 864 83 47, 15 864 83 38.
- e-mailem: biuro@staszow.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Jolanta Klimek - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.