Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wdrożenie systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wdrożenie systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Telefon/fax: 52 585 3361/52 585 3308 lub 602 577 559
sekretariat@cm.umk.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon/fax: 52 585
Termin składania ofert: 2024-03-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na:

Wdrożenie systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej obejmujące odpowiednie usługi, produkty oraz niezbędny sprzęt celem zwalczenia bakterii rodzaju Legionella.

Szanowni Państwo, poszukujemy wykonawcy, który posiada odpowiedni certyfikat, umożliwiający zrealizowanie w/w zadania oraz dostarczy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wyniki analiz chemicznych wraz z ewentualnymi zaleceniami.
3. Przedmiot zamówienia:
Wdrożenie systemu uzdatniania ciepłej wody użytkowej w Domu Akademickim nr 1 przy Ul. Powstańców Wielkopolskich 44 oraz Domu Studenta nr 3 przy Ul. Powstańców Wielkopolskich 46. Zamawiający zaprasza chętnych do przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 05.03.2024r. o godz. 13:00 pod kątem dostawy niezbędnego sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie procedury uzdatniania wody, dostarczy niezbędne produkty oraz udzieli informacji dotyczących obchodzenia się z nimi w sposób bezpieczny. W trakcie trwania umowy Wykonawca przeprowadzał będzie badania wody w uzdatnianych przez siebie systemach oraz dokonywał regularnych wizyt serwisowych. Zamawiający wymaga badań w kierunku bakterii Legionella minimum raz na kwartał zgodnie ze wzorem umowy.
Szacunkowe, roczne zużycie ciepłej wody użytkowej wynosi:
Dom Akademickim nr 1: 550m3; Dom Studenta nr 3: 3300m3.

Dokument nr: ASDE.2220.3.2024

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:

e-mailem: sekretariat@cm.umk.pl
lub na adres
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
85-067 BYDGOSZCZ, Ul. Jagiellońska 13-15
Z dopiskiem na kopercie ,,Uzdatnianie wody HA1 i DS3"

do dnia 08.03.2024r. do godz. 1500

Wymagania:
Prosimy o przesłanie oferty z ceną brutto, stawką podatku VAT oraz przewidywanym terminem realizacji zamówienia wg. załączonego wzoru. Ofertę prosimy przesłać e-mailem lub dostarczyć na poniższy adres.
O ewentualnym wybraniu oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia.

2. Tryb postępowania:
2.1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ww. ustawy - wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000,00 zł.
2.2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niższego postępowania bez wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn oraz zlecenia części zamówienia zgodnie z ofertą.

5. Złożona oferta powinna zawierać: ofertę cenową wraz z nazwą i adresem wykonawcy, ceną brutto za 12 m-cy trwania Umowy, stawką podatku VAT oraz terminem realizacji (wzór w załączeniu).

6. Wykluczenia
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej ,,ustawą o szczególnych rozwiązaniach" wyklucza się:
1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006" i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014" albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Kontakt:
Jednostka prowadząca sprawę:
Dział Energetyki CM
85-067 BYDGOSZCZ, ul. Jagiellońska 13-15;
Telefon/fax: 52 585 3361/52 585 3308 lub 602 577 559
e-mail: energetyka@cm.umk.pl

7. Korespondencja w trakcie trwania postępowania
W trakcie postępowania w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Energetyki CM pod numerami telefonów: 52 585 3846; 52 585 3361
adres e-mail: energetyka@cm.umk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.