Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyłączników

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyłączników

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. w Rogowcu
ul. Instalacyjna 2
97-427 Rogowiec
powiat: bełchatowski
anna.piekarska@es-k.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rogowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA wyłączników 0,4kV na potrzeby zadania pod nazwą: ,,Wymiana wyłączników powietrznych DS w rozdzielnicach głównych 0,4kV dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole."

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 06.03.2024 r. do godz. 10:00, w jednej
z wybranych form :
- drogą elektroniczną na adres: anna.piekarska@es-k.pl w formie dokumentów nieszyfrowanych;
- drogą elektroniczną na adres: anna.piekarska@es-k.pl w postaci zaszyfrowanego i spakowanego pliku
za pomocą programu 7-Zip wykorzystując jedno z rozszerzeń: *.7z, *.zip, przy czym hasło należy przekazać
odrębną wiadomością e-mail +/- 10 minut względem terminu składania ofert
- w sekretariacie siedziby Spółki na adres Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., 97-427 Rogowiec,
ul. Instalacyjna 2, w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem: DOSTAWA wyłączników 0,4kV na potrzeby
zadania pod nazwą: ,,Wymiana wyłączników powietrznych DS w rozdzielnicach głównych 0,4kV dla PGE
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole." - nie otwierać do dnia 06.03.2024 r. do godz. 10:00.

Wymagania:
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje
się zapisy PROC 27882 Procedury Zakupy w Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., zwanej dalej ,,Procedurą" oraz
w Dobrych Praktykach Zakupowych (oba dokumenty dostępne na stronie https://www.es-k.pl/przetargi ,
z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnego na stronie
http://www.es-k.pl/compliance .
Oferta niezgodna z ww. dokumentami może zostać odrzucona przez Zamawiającego. Jednocześnie informujemy,
że oferta winna być opracowana i złożona na zasadach określonych przez Zamawiającego w dokumentach
opublikowanych na stronie www.es-k.pl w zakładce Przetargi wraz z Zaproszeniem do złożenia oferty.
Informacje dodatkowe:
Wszelkie dokumenty złożone przez Wykonawcę nie podlegają zwrotowi, wszystkie koszty
i wydatki związane z przygotowaniem ofert obciążają Wykonawcę.
Wszystkie informacje uzyskane w postępowaniu ofertowym objęte są poufnością i nie mogą być ujawnione bez
pisemnej zgody Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od postępowania
w każdym czasie bez podania przyczyny.
Wszystkie dokumenty załączone do oferty winne być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji lub posiadające stosowne
pełnomocnictwo.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.