Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie ogrzewania elektrycznego rurociągów instalacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie ogrzewania elektrycznego rurociągów instalacji

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rafineria Gdańska Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
dominika.wasielewska@rafineriagdanska.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1557632,9b16f3a737955a8307e5d92062875f8e.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PWK ZU/052/2024/DW Wykonanie ogrzewania elektrycznego rurociągów instalacji 1300 na terenie Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. - ETAP I
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłamy Zapytanie Ofertowe nr ZU/052/2024/DW - ,,Wykonanie ogrzewania elektrycznego rurociągów instalacji 1300 na terenie Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o." - ETAP I
Niniejszy Proces Wyboru Kontrahenta jest postępowaniem dwuetapowym:
I ETAP:
1. Przekazanie potencjalnym oferentom informacji na temat przedmiotu Zapytania Ofertowego ZU/052/2024/DW.
2. Uzyskanie od oferentów wymaganych dokumentów, określonych w pkt. 2. WYMAGANA ZAWARTOŚĆ OFERTY SKŁADANEJ NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ niniejszego Zapytania.
3. Wybór Oferentów spełniających kryteria formalne określone w pkt. 2. WYMAGANA ZAWARTOŚĆ OFERTY SKŁADANEJ NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ niniejszego Zapytania.
II ETAP:
1. Przekazanie wybranym w ETAPIE I oferentom dokumentów, pozwalających na przygotowanie oferty handlowej, w tym m.in.:
a) Szczegółowego zakresu Prac;
b) Dokumentacji technicznej;
c) Termin obligatoryjnych wizji lokalnych;
d) Standardy Techniczne (link do pobrania);
e) Formularz Ofertowy merytoryczny;
f) Formularz Ofertowy handlowy;
g) Wzór Zamówienia;
h) Oraz inne dokumenty potrzebne do złożenia oferty
2. Przeprowadzenie wizji lokalnej z wybranymi w ETAPIE I oferentami;
3. Uzyskanie od Oferentów ofert handlowych i merytorycznych;
4. Ocena otrzymanych ofert handlowych i merytorycznych;
5. Wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert.
Wykonawcy chcący otrzymać pełną treść Zapytania Ofertowego oraz złożyć Ofertę w przedmiotowym procesie, powinny złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej poniższe dokumenty, których złożenie jest warunkiem formalnym uczestnictwa w niniejszym procesie wyboru kontrahenta:
a. WYPEŁNIONE Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego - ETAP I. Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności musi zostać podpisane przez osobę/y uprawnione do występowania w imieniu Oferent. W innym przypadku należy do Oświadczenia załączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.
b. Wykaz wykonanych w ostatnich 5 latach Prac (minimum 3) o podobnym zakresie w branży elektrycznej na instalacjach rafineryjnych, petrochemicznych, chemicznych wraz z podaniem ich wartości i referencjami lub dokumentami potwierdzającymi, że w/w Prace zostały wykonane należycie - brak potwierdzenia doświadczenia, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
c. Warunkiem formalnym uczestnictwa w niniejszym procesie wyboru kontrahenta jest przedstawienie oświadczenia potwierdzającego posiadanie przez osoby, które będą realizować prace na instalacji Świadectw Kwalifikacyjnych Grupy G1 (elektryczne) na stanowisku Eksploatacji ,,E" w zakresie remontów i montażu elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.
d. pełnomocnictwo do podpisania Oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych.
!!!Warunkiem formalnym uczestnictwa w niniejszym procesie wyboru kontrahenta i uzyskania zaproszenia do ETAPU II jest przedstawienie powyższych dokumentów oraz przejście pozytywnej kwalifikacji w ETAPIE I.
KRYTERIA OCENY OFERT - ETAP I:
1. Dostarczenie Umowy NDA (skan na platformie lotos.logintrade.net jako przesłanie oferty oraz oryginału najpóźniej podczas obligatoryjnej wizji lokalnej w II ETAPIE)
2. Przedstawienie wykazu wykonanych w ostatnich 5 latach Prac (minimum 3) o podobnym zakresie w branży elektrycznej na instalacjach rafineryjnych, petrochemicznych, chemicznych wraz z podaniem ich wartości i referencjami lub dokumentami potwierdzającymi, że w/w Prace zostały wykonane należycie - brak potwierdzenia doświadczenia, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Przedstawienie oświadczenia potwierdzającego posiadanie przez osoby, które będą realizować prace na instalacji Świadectw Kwalifikacyjnych Grupy G1 (elektryczne) na stanowisku Eksploatacji ,,E" w zakresie remontów i montażu elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.
KRYTERIA OCENY OFERT - ETAP II:
1. ryczałtowa cena ofertowa.
INFORMACJE DOTYCZACE PYTAŃ I ODPOWIEDZI:
Na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego ETAP I odpowiedzi udziela Przewodnicząca komisji wyboru kontrahenta tylko na Platformie Zakupowej.
Pytania można składać tylko na Platformie Zakupowej nie później niż do dnia 6.03.2024 r. do godz. 12:00.
Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w podanym wyżej terminie zostaną przekazane wszystkim Oferentom na Platformie Zakupowej.
Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu i godz. wyznaczonej nie będą rozpatrywane.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
A. Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym ETAP I i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.
B. Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o złożenie Oferty tylko na Platformie Zakupowej do 08.03.2024 r. do godz. 10:00.
C. Oferta powinna być:
a) sporządzona w języku polskim;
b) podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do występowania w imieniu Oferenta;
c) złożona tylko na Platformie Zakupowej z napisem ,,Oferta ZU/052/2024/DW - ETAP I".
Z wyrazami szacunku,
Dominika Wasielewska
Przewodnicząca Komisji Wyboru Kontrahenta
Pytanie 1:
Złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty do Zapytania Ofertowego PWK ZU/052/2024/DW Wykonanie ogrzewania elektrycznego rurociągów instalacji 1300 na terenie Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. - ETAP I
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "PWK ZU/052/2024/DW Wykonanie ogrzewania elektrycznego rurociągów instalacji 1300 na terenie Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. - ETAP I"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status

Dokument nr: Z17/461054

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1557632,9b16f3a737955a8307e5d92062875f8e.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
04- 03- 2024 07: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
08- 03- 2024 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
06- 03- 2024 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1557632,9b16f3a737955a8307e5d92062875f8e.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Dominika Wasielewska LA
tel:
e-mail: dominika.wasielewska@rafineriagdanska.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.