Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
20219z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przeglądy komniarskie

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeglądy komniarskie

Data zamieszczenia: 2024-03-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Młodzieżowa SpółdzielniaBudowlano - Mieszkaniowa"Patronat-3" w Piasecznie
ul. Nefrytowa 11
05-500 Piaseczno
powiat: piaseczyński
22 756-96-63, 663 207 034
patronat@hot.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Piaseczno
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 756-96-63, 663 20
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ILOŚĆ LOKALI: 162 lokale w budynkach wielolokalowych i 306 segmentów
LOKALIZACJA: OSIEDLE ,,PRZY KAMIENIU" PIASECZNO K. WARSZAWY
ZAKRES RZECZOWY PRZEGLĄDU KOMINIARSKIEGO:
1. Czyszczenie przewodów dymowych wraz z każdorazowym usunięciem sadzy i uporządkowaniem miejsca pracy. Do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich otworów przed zanieczyszczeniami lokali podczas prowadzenia prac.
Czyszczenie dotyczy 5% lokali, w budynkach wielorodzinnych, z ogólnej liczby 162 lokali (w tym Rubinowa 2 i 55A oraz Puławska 30).
2. Czyszczenie przewodów spalinowych wraz z usunięciem powstałych przy czyszczeniu brudów i odpadów, zabezpieczenie jak wyżej. Czyszczenie dotyczy tylko budynków wielorodzinnych
3. Sprawdzenie drożności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości wlotów i wylotów przewodów.
4. Udrożnienie przewodów od góry bez kucia.
5. Udrożnienie z kuciem, w trakcie kontroli lub bezpośrednio po niej w terminie do 10 dni, wszystkich niedrożnych przewodów w budynkach wielorodzinnych na koszt Zamawiającego.
6. Udrożnienie z kuciem, w trakcie kontroli lub bezpośrednio po niej w terminie do 10 dni, tych przewodów w segmentach, których niedrożność zagraża bezpieczeństwu użytkowania, na koszt Zamawiającego, gdy zajmujący segment odmówi uregulowania należności. W sytuacji, gdy zajmujący segment uniemożliwi wykonanie powyższego, Wykonawca sporządzi protokół na tą okoliczność.
7. Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń urządzeń, przyborów, czopuchów, rur, łączników, drzwiczek kominowych wyczystnych i rewizyjnych, itp.
8. Badanie szczelności przewodów.
9. Sprawdzenie stanu technicznego kominów na strychach i ponad dachami.
10. Badanie prawidłowości podłączeń urządzeń do jednego przewodu, a w przypadkach nieprawidłowych podłączeń wskazanie rozwiązań doprowadzających do stanu prawidłowego. Przy czym, w sytuacji, gdy takie nieprawidłowości wpływać będą na bezpieczeństwo użytkowania obiektu, Wykonujący przegląd, po poinformowaniu Zamawiającego - nie później jednak niż w ciągu 10 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, za dodatkową odpłatnością doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości.
11. Badanie siły ciągu przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, za pomocą urządzeń posiadających ważne atesty, w celu ustalenia czy ciąg zapewnia prawidłowe funkcjonowanie podłączonych urządzeń.
12. Sprawdzenie występowania właściwych nawiewów w drzwiach łazienek i ubikacji wraz z informowaniem Zamawiającego o przysłoniętych kratkach wentylacyjnych, nawiewowych.
13. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej w każdym lokalu/segmencie kontroli zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ze szczegółowym opisem usterek i nieprawidłowości, z potwierdzeniem usunięcia usterek i nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Zamawiający winien otrzymać protokół z przeglądu w terminie 10 dni od daty kontroli.
Nadto, protokół powinien zawierać informację na temat usunięcia usterek z poprzedniego przeglądu,
14. Niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wszystkich stanów zagrożenia - nie później jednak niż ciągu 3 dni od dnia wykrycia.
15. Wykonawca zobowiązany jest, poprzez wywieszenie na klatkach schodowych oraz wrzucenie zawiadomienia do skrzynek pocztowych segmentów, na co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą, powiadomić mieszkańców o terminie przeglądu.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do 26 kwietnia 2024r. w biurze Spółdzielni Ul. Nefrytowa 11, 05-500 Piaseczno.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI: UMOWA NA LATA 2024-2028

Wymagania:
Składający oferty zobowiązani są udokumentować posiadanie niezbędnych kwalifikacji oraz wykazać się doświadczeniem w zakresie przeglądów kominiarskich nie krótszym niż 5 lat.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.