Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie remontu wejścia w zakresie wymiany drzwi wejściowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie remontu wejścia w zakresie wymiany drzwi wejściowych

Data zamieszczenia: 2024-04-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Karny w Kluczborku
ul. Katowicka 4
46-200 Kluczbork
powiat: kluczborski
Telefon: 77 417 22 50 Fax: 77 417 21 70
zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Kluczbork
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 77 417 22 5
Termin składania ofert: 2024-04-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE CENOWE
Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest poniżej progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), polegającego na wykonaniu remontu wejścia w zakresie wymiany drzwi wejściowych do pawilonu E, (1 szt.) w Oddziale Zewnętrznym w Sierakowie Śląskim Zakładu Karnego w Kluczborku.
1. Charakterystyka drzwi:
o rozmiar w świetle muru- szerokość ok. 160 cm, wysokość ok. 218 cm;
o światło we framudze- szerokość 150 cm, wysokość- 200 cm;
o stojąc w budynku węższa część po prawej stronie a drzwi otwierają się na zewnątrz, (patrząc od środka budynku);
3. Wymagania odnośnie drzwi:
o drzwi dwuskrzydłowe 1/3 na 2/3, światło szerszego skrzydła 100 cm:
o Minimalne parametry techniczne potwierdzone atestem:
- odporność na włamanie - klasa RC4,
- odporność obciążenia wiatrem - klasa 5 C,
- przepuszczalność powietrza - klasa 4
- siły operacyjne klasa - klasa 3
- odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - klasa 6
- obustronnie pokryte blachą stalową z szybą 30x120 w szerszym skrzydle,
o drzwi przystosowane do zamontowania samozamykacza;
o drzwi wyposażone w kontaktron;
o zamykanie drzwi na zamek z wkładką w klasie 6 typu klucz/klucz;
o uchwyt drzwiowy- gałka ze stali nierdzewnej z obydwu stron;
o drzwi muszą być przystosowane do zamontowania - elektrozaczepu (o wzmocnionej konstrukcji, 12V DC) na zamku oraz zwory od strony przeciwzawiasowej od góry większego skrzydła o minimalnym nacisku 350 kg z sygnalizacją zamknięcia drzwi (przekaźnik NO/NC);
o kolor drzwi z palety kolorów - szary;
o obróbki tynkarsko- murarskie po zamontowaniu drzwi po stronie zamawiającego;
o rozłączenie i podłączenie do systemu kontroli dostępu po stronie zamawiającego;
o cały demontaż wraz z montażem musi być zakończony w czasie jednego dnia roboczego w godz.ch 8.00-18.00;
o odbiór wykonanej usługi na podstawie protokołu;
o wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie dokumenty typu atesty, certyfikaty itp. nie
później niż w dniu podpisania protokołu odbioru;
o płatność za usługę- przelew 21 dni po wystawieniu prawidłowej faktury (podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół bez uwag);
o wykonawca powiadomi zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych o pojazdach jakie muszą wjechać na teren zakładu, osobach oraz o konieczności wniesienia na teren zakładu telefonów, aparatu, laptopa itp. (telefony, aparat, laptop będą mogły być wniesione tylko w wyjątkowej sytuacji po przekazaniu do zamawiającego uzasadnienia ich wniesienia).
4. Charakterystyka budynku:
Pawilon mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego.

Dokument nr: Dkw.OZ. 2233.7.5.2024.RR

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2024 r. pocztą elektroniczną na adres: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl lub na numer faksu 34/35 38 506.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Miejsce i termin realizacji:
o planowany termin realizacji do 30 czerwca 2024 r.;

Wymagania:
Równocześnie informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy zostanie dokonany na podstawie procedury wewnętrznej określonej w regulaminie Zakładu Karnego w Kluczborku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych.
4. Gwarancja na wykonaną usługę- 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru prac.
5. Zalecana wizja lokalna - oraz fachowy pomiar przed realizacją zamówienia.
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w postaci skanu na adres e-mail Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim lub na numer faks. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/t kryterium/: a) cena, kryterium wagowe: 100%
3. Opis sposobu obliczania ceny:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto, dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT. Ofertę proszę przedstawić na Formularzu stanowiącym zał. nr 1:
1. Usługa dostawy i wymiany drzwi bez zabudowanego elektrozaczepu, zwory i samozamykacza,
2. Dostawa i montaż elektrozaczepu do dostarczonych drzwi (materiał dostawcy),
3. Dostawa i montaż zwory do dostarczonych drzwi (materiał dostawcy),
4. Dostawa i montaż samozamykacza do dostarczonych drzwi (materiał dostawcy). Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie do Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim, ul. Cegielniana 13, 42-793 Ciasna. Forma płatności - przelew na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze do 21 dni od daty otrzymania faktury.
7. Przewiduje się negocjacje z trzema oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w postępowaniu - tak / nie *

Kontakt:
6. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcą jest:
kpt. Ryszard Rapacz; od pn-pt w godz.: 07:30 -15.30, tel. 34/35 32 770 mjr. Artur Górny; od pn-pt w godz.: 07:00 - 15.00, tel. 34/35 32 771

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.