Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów hydraulicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 4
62-700 Turek
powiat: turecki
Tel. (063) 28 00 321, tel. (0-63) 28-00-307, tel. (063) 28 00 340, (0-63) 28 00 307
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Turek
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: Tel. (063) 28 00 321
Termin składania ofert: 2024-04-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:
,,Dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku "
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku.
Szczegółowy asortyment materiałów hydraulicznych określony został w załączniku nr 5 do SWZ.
Wykonawca zobowiązuje się także do dostaw asortymentu innego niż określony w załączniku nr 5 (o ile posiada go w swojej ofercie) po stałym rabacie określonym w ofercie.
Punkt handlowy Wykonawcy gdzie Zamawiający będzie dokonywał zakupów materiałów hydraulicznych musi być zlokalizowany w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego.
W sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić punkt handlowy poza zwyczajowymi godz.mi pracy punktu handlowego (także w nocy, dni wolne od pracy i święta) w celu pobrania materiałów hydraulicznych związanych z usunięciem awarii w ciągu 30 minut od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PGKiM Sp. z o.o., Ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój nr 19 w dniu 22.04.2024 r. godz. 1115

Specyfikacja:
Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej Spółki www.pgkim-turek.pl menu tematyczne przetargi.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Ul. Polna 4 w pokoju nr 20 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2024 r. do godz. 1100 lub wysłać Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, tak aby oferta wpłynęła do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
Okres wykonywania zamówienia
Dostawy realizowane będą sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy.

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć materiały hydrauliczne każdorazowo w ciągu 24 godzin po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Zamawiający określi jednocześnie katalog materiałów hydraulicznych (niezbędnych Zamawiającemu do usunięcia ewentualnych awarii), które zawsze muszą być w posiadaniu Wykonawcy w ilości co najmniej 30 % określonej w wykazie asortymentu.
Materiały hydrauliczne używane przez Zamawiającego do usunięcia awarii oznaczone zostały w wykazie asortymentu pogrubioną czcionką.
4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.
Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Termin związania wykonawcy ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.
Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Wzór formularza ofertowego.
2.
Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niewykluczeniu z postępowania
3.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4.
Oświadczenie dotyczące punktu handlowego Wykonawcy.

Kontakt:
Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
w zakresie przedmiotu postępowania:
Włodzimierz Rusek - tel. (063) 28 00 340, od poniedziałku do piątku w godz. 800 do
1200
w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
Sebastian Gałczyński - tel. (0-63) 28 00 307, od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1200

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.