Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
11z dziś
6021z ostatnich 7 dni
20522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana wodomierzy w budynkach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana wodomierzy w budynkach

Data zamieszczenia: 2024-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
3 Maja 51
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
Telefon: 76 746 90 00, tel. 76 746 90 39, tel. 76 746 90 38
sekretariat@ppk.polkowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 76 746 90 0
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
W związku z postępowaniem o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023. póz. 1605) zwracamy się z zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
.Wymiana wodomierzy w budynkach przy Ul. Hubala 22, 24, 26",
Zamawiający tj.: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, 59-100 Polkowice, Ul. 3 Maja 51, zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 2 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023. Póz. 1605.) na realizację zadania p.n.:
,,Wymiana wodomierzy w budynkach przy Ul. Hubala 22, 24, 26",
w ramach klasyfikacji budżetowej: 700-70007-4300- zakup usług pozostałych,

Dokument nr: DIR.231.3.3.2024

Składanie ofert:
2. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty: 30 kwietnia 2024 r.
Ofertę należy złożyć do dnia
- osobiście w siedzibie Zamawiającego [w Sekretariacie na I piętrze, pok. nr 16] lub
pocztą listownie na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, Ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, z napisem na kopercie ,,Wymiana wodomierzy w budynkach przy Ul. Hubala 22, 24, 26"
lub
- drogą e-mail do sekretariatu sekretariat@ppk.polkowice.pl.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zadania:
Strony ustalają następujące terminy wykonania robót:
a) rozpoczęcie: dzień zawarcia umowy,
b) zakończenie całości robót: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja techniczna w postaci: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót [ST] z załączonym przedmiarem robót Zamawiającego oraz projekt umowy.
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy wykonaniu zamówienia wykonanie wszelkich robót nieopisanych przez Zamawiającego, a niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.
5. Postępowanie związane z wyborem wykonawcy prowadzone jest w oparciu o regulamin wewnętrzny Przedsiębiorstwa.
6. Kryterium wyboru [waga kryterium]: cena 100% .
7. Termin związania ofertą: 30 dni.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji w sprawie przesłanej oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyn.

Kontakt:
3. Osoby do kontaktu: Krzysztof Sadowski nr tel. 76 746 90 39 lub Małgorzata Marciniak nr tel. 76 746 90 38.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.