Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa, montaż i uruchomienia prostownika buforowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienia prostownika buforowego

Data zamieszczenia: 2024-04-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Wyszkowie
ul. Przemysłowa 4
07-200 Wyszków
powiat: wyszkowski
Tel. (029) 742 34 76
przetargi@pecwyszkow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (029) 742 34 76
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"DOSTAWA, montaż i uruchomienia prostownika buforowego"
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia.

Prosimy o przedstawienie oferty na: Dostawę, montaż i uruchomienia prostownika buforowego.

A. Wymagania podstawowe:

1. Napięcie zasilające: 3 x 400 V;

2. Tolerancja napięcia zasilania AC: +10 %, -15%;

3. Częstotliwość napięcia zasilającego: 50 Hz;

4. Tolerancja częstotliwości napięcia zasilającego: ?10 %;

5. Znamionowe napięcie wyjściowe DC: 220 V;

6. Tolerancja napięcia wyjściowego: +/- 1%;

7. Pulsacja napięcia wyjściowego: +/- 1 %;

8. Zakres termicznej korekcji napięcia buforowania: -10 - +50 oC;

9. Kompensacja temperaturowa napięcia ładowania buforowego: 0 - 10 mV/oC/ogn;

10. Wyjściowy prąd znamionowy: 50 A.

Specyfikacja:
III. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ.

www.bip.pecwyszkow.pl

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w:

a) formie elektronicznej (skan oferty) na adres: przetargi@pecwyszkow.pl,

b) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego PEC sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków

do dnia 30.04.2024 r. godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania całego zamówienia: określi Wykonawca w formularzu ofertowym, jednak nie dłużej niż 40 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
V. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy Dostawcy.

2.Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę.
2. Dla ofert przesłanych pocztą lub kurierem za dzień dostarczenia oferty uważa się dzień wpływu w/w. do siedziby Zamawiającego.

3. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez rozpatrywania.
XI. Termin związania ofertą.

Do 30.05.2024 roku

XII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
XIV. Licytacja elektroniczna.

Nie dotyczy.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66§ 1 Kodeksu Cywilnego. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przeglądu ofert. PEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany procedury, a także odrzucenia jednej, wielu lub wszystkich ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o motywach swoich decyzji.

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu każda strona ponosi we własnym zakresie, bez możliwości ich refundacji.

W ramach całego procesu negocjacji PEC Sp. z o.o. Wyszków , zastrzega sobie prawo do:

swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny.
Przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny,
Negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie
Prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z potencjalnych partnerów, z kilkoma z nich albo ze wszystkimi równocześnie
Żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, dowolnej oferty lub jej elementów
Odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba że będą one odpowiedzią na zadane przez PEC Sp. o.o. pytania pisemne lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych spotkań lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą PEC Sp. z o.o. Wyszków.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.