Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
20219z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i audytu energetycznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i audytu energetycznego

Data zamieszczenia: 2024-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice
powiat: pszczyński
Telefon: 32 475 63 00
gmina@pawlowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Pawłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 475 63 0
Termin składania ofert: 2024-04-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU
do 130 000 złotych
(Postępowanie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych)
zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i audytu energetycznego dla zadania pn.:
,,Modernizacja budynku OPS w Pawłowicach"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-
kanalizacyjnej dla parterowego budynku OPS (posiadającego skrzynie technologiczną jako
piwnicę o zaniżonej wysokości ok.1,4 m) o powierzchni ok 280 m2.
1.2.
Zakres rzeczowy opracowania powinien zawierać:
- audyt energetyczny budynku przygotowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego,
wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego opracowany zgodnie ze stanem istniejącym - 2 szt.
? projekt techniczny wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-
kanalizacyjnej wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i STWiOR w wersji
papierowej,
? cała dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej (projekt w dwg i pdf, kosztorys
i przedmiar w wersji ath i pdf, STWiOR w pdf) na nośniku danych,
1.3 Projektant we własnym zakresie wykonuje lub pozyskuje:
? warunki, uzgodnienia branżowe, zabezpieczenia i przebudowa kolidujących urządzeń,
? wszelkie inne pomiary, badania, opracowania, ekspertyzy, uzgodnienia, zatwierdzenia
niezbędne do prawidłowej realizacji zadania bez konieczności przeprowadzenia przez
Zamawiającego dodatkowych uzgodnień, badań, pomiarów, ekspertyz, opracowań itd.

Dokument nr: IN.7013.0008.2024

Składanie ofert:
IV. Składania ofert:
Ofertę należy złożyć mailowo na adres: gmina@pawlowice.pl do dnia 24.04.2024r. do godz.
11.00
Dopuszcza się także złożenie oferty w formie papierowej na adres Urzędu Gminy w zamkniętej
kopercie w terminie i dacie podanej powyżej.

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od zawarcia umowy

Wymagania:
II. Opis sposobu przygotowywania ofert:
a) wykonawca składa jedną ofertę - wg załącznika nr 1.
b) wykonawca przygotowuje ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3.
III. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) formularz ofertowy - załącznik nr 1,
c) oświadczenie - załącznik nr 2 i 3,
d) poświadczenie wykonania projektu technologii kuchni szkoły/przedszkola.
IX. Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostaną zamieszczone w danym postępowaniu na platformie e-ZP.
O terminie podpisania umowy wg załączonego wzoru umowy (zał.
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę telefonicznie/mailowo.
nr

Uwagi:
VIII. Kryterium wyboru oferty:
100% - cena
1Cena najtańszej oferty
Kc = ------------------------------- x 100 pkt
Cena ocenianej oferty

Kontakt:
VI. Osoba do kontaktu: Agnieszka Nogły-Paliwoda.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.