Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Koszenie dróg gminnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Koszenie dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
ul. Strażacka 3
76-231 Damnica
powiat: słupski
tel.+48 59 810 20 28
zgk@damnica.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Damnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 59 810 20 28
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na koszenie dróg gminnych
Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia :
Świadczenie usług w zakresie koszenia sprzętem własnym traw w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Damnica w sezonie letnim maj - wrzesień 2024. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego każdorazowo na odrębne telefoniczne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Wymaga się, aby Wykonawca był gotowy do świadczenia usługi i rozpoczął pracę najpóźniej na drugi dzień od telefonicznego zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego.
Usługa odbywać się będzie wg podziału na 3 rejony:
Rejon I - miejscowości: Wielogłowy, Sąborze, Zagórzyca, Mianowice, Zagórzyczki, Karzniczka -łącznie około 21,7 km dróg gminnych
Rejon II - miejscowości: Domaradz, Stara Dąbrowa, Kolonia Stara Dąbrowa, Łebień, Strzyżyno, Dąbrówka, Wiszno, Łojewo - łącznie około 18,89 km dróg gminnych
Rejon III - miejscowości: Bięcino, Mrówczyno, Święcichowo, Wiatrowo, Damno, Damno Młyn, Bobrowniki, Skibin - łącznie około 19,35 km dróg gminnych Szczegółowe wytyczne dotyczące rejonów zapisane są w załączniku nr 1.
Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych należy wykonywać obustronnie oraz należy zapewnić koszenie zatok, przystanków autobusowych, parkingów i placów w obrębie cmentarzy, remiz i szkół, oraz wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania autobusów. Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu pełnionych dyżurów i utrzymywania sprzętu i operatorów w gotowości.

Składanie ofert:
6. Ofertę należy przesłać poczta, badź złożyć do dnia 26 kwietnia 2024 do godz. 11:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Damnicy, Ul. Strażacka 3, 76-231 Damnica. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzona opisem: "Oferta na koszenie". Ofertę uznaje się za złożoną w terminie, o ile wpłynie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy w wyżej wskazanym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swojej gotowości do prowadzenia koszenia traw w pasach drogowych dróg gminnych do 30 września 2024 roku.

Wymagania:
2. Warunki wymagane od Wykonawców:
W interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli mu wykonać usługę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (np. w przypadku awarii jednostki). Baza sprzętowa i miejsca zamieszkania operatorów sprzętu mogą być zlokalizowane wyłącznie w takiej odległości od rejonu działania, aby w wymaganym czasie (maksymalnie na drugi dzień od zgłoszenia) możliwe było rozpoczęcie pracy.
W przypadku gdy oferent składa ofertę na dwa rejony, musi wykazać się posiadaniem (lub dysponowaniem) odrębnych pojazdów dla każdego z rejonów.
Po rozpoczęciu usługi koszenia Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy na kartach pracy sprzętu. W kartach muszą być zapisy o godzinach i miejscu oraz zakresie pracy sprzętu.
Wykonawcy zostaną wyposażenie w odbiorniki GPS które będą włączane przy rozpoczęciu usługi koszenia i wyłączane po zakończeniu świadczenia usługi.
Zamawiający wymaga, aby w czasie prowadzenia akcji możliwa była bezpośrednia łączność (tel. komórkowy) z operatorami sprzętu.
W przypadku, gdy Wykonawca z jakiegoś względu nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z poleceniem, powinien zawiadomić o tym fakcie pracownika ZGK Damnica celem ustalenia i wspólnego wytyczenia dalszych kroków postępowania.
Każdy z Wykonawców dokona wizji lokalnej tych dróg, na których będzie prowadzona usługa oraz zapoznał się z warunkami związanymi z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.
Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi po zakończeniu każdego miesiąca po przedłożeniu kart pracy oraz po porównaniu ich z danymi z modułów GPS
Po podpisaniu umowy Wykonawca z pracownikiem ZGK Damnica dokona objazdu dróg zgodnie z zakresem umowy w celu uściślenia zakresu zadania.
4. Kryteria oceny ofert:
Nazwa kryterium Waga
Cena brutto za godzinę pracy sprzętu 100 %
W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów złoży oferty z taką samą ceną, w tym samym rejonie, zapytanie ofertowe będzie kontynuowane w formie negocjacji ustnych między oferentami. Pracownik ZGK zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wymienione kryteria oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania ZGK Damnica do zawarcia umowy.

Kontakt:
5. Osoba uprawniona do kontaktu: Michał Płaczek tel +48 607 486 188

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.