Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprzątanie i wywóz odpadów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzątanie i wywóz odpadów

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. (91) 321 31 93 fax (91) 321 59 95, tel. (91) 321 79 26
wos@um.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 321 31 93
Termin składania ofert: 2024-04-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. oczyszczania i wywozu odpadów z terenu Gminy Miasto Świnoujście
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: sprzątanie i wywóz odpadów z działki numer 25 obręb 5 (zaplecze Ul. Mazowieckiej).
4. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usunięcie wszystkich odpadów
np. butelek szklanych i plastikowych, papierów, torebek foliowych, gruzu, mebli, wykładzin, odpadów wielkogabarytowych i innych z w/w terenów (załącznik graficzny nr 1) oraz przekazanie ich do stacji przeładunkowej.

CPV: 90910000-9

Dokument nr: WOS.271.2.17.2024.PA

Otwarcie ofert: e) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
10. Data oraz miejsce otwarcia/ rozpatrzenia ofert: 24.04.2024 godz. 14.15, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, przy Ul. Wyspiańskiego 35 C wejście 1.

Składanie ofert:
d) Ofertę należy złożyć:
o przesłać na adres e-mail: wos@um.swinoujscie.pl
o złożyć lub przesłać Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów (ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście) w zamkniętej kopercie opatrzoną napisem ,,Oczyszczanie i wywóz odpadów z terenu Gminy Miasto Świnoujście - nie otwierać przed godz. 14:15 dnia 24.04.2025 r."
d) Termin złożenia oferty: do dnia 24.04.2024 r., do godz. 14.00;

Miejsce i termin realizacji:
7. Data realizacji zamówienia: do dnia 17.05.2024 r.

Wymagania:
6. Kryteria oceny ofert:
a) wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: jedynym kryterium oceny oferty będzie najniższa cena brutto.
8. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
9. Forma oferty. Sposób składania oferty:
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b) Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi
być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę;
c) wraz z ofertą należy złożyć podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 3)
11. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
12. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.

Kontakt:
2. Dane do kontaktu: Anna Poronis tel. (91) 321 79 26, e-mail: aporonis@um.swinoujscie.pl;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.