Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonania dokumentacji technicznej, projektowej związanej z przebudową/ budową drogi

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonania dokumentacji technicznej, projektowej związanej z przebudową/ budową drogi

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Orlen S.A
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 106 40 82
joanna.karolak@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: brak
Nr telefonu: tel.: 22 106 40 82
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonania dokumentacji technicznej, projektowej związanej z przebudową/ budową drogi nr 020217C, relacji Czarmuń - Puszcza - Zabartowo i drogi nr 020216C relacji Runowo - Puszcza - Katarzyniec , związanej z realizacją zadania geologicznego Zabartowo-3/3K".
Przedmiot zamówienia
Wykonania dokumentacji technicznej, projektowej związanej z przebudową/ budową drogi nr 020217C, relacji Czarmuń - Puszcza - Zabartowo i drogi nr 020216C relacji Runowo - Puszcza - Katarzyniec , związanej z realizacją zadania geologicznego Zabartowo-3/3K".

Dokument nr: NP/PGNG/24/0373/GE/DWR

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
30.04.2024 11:30
Moduł EKZD

Specyfikacja:
Inne uwagi
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
30.04.2024 11:00
Moduł EKZD

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
wymagany
30.04.2024.
Miejsce realizacji zamówienia
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie sępolińskim, w gminie Więcbork, obręb Puszcza.

Wymagania:
Informacje na temat wadium
Wadium w wysokości: 0,00 PLN. Forma wnoszenia wadium: Nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert
Cena brutto, Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj. niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Warunki szczególne udziału w postępowaniu:
a) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat należycie wykonali co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące swoim zakresem budowę/ przebudowę/ remont drogi o długości nie mniejszej niż 500 m;
b) wykażą, że posiadają minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej lub równoważne zgodnie z ustawią z dnia 18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych.
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
Termin związania ofertą
28.06.2024

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Joanna Karolak

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.