Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
20512z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa wylewek na korytarzu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa wylewek na korytarzu

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Opieki Medycznej
3 Maja 70
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
tel. 16 6245017, 512 855 544
sekretariat@comjar.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 16 6245017, 512
Termin składania ofert: 2024-04-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem Zamówienia jest:
,,Wymiana wykładziny wraz z naprawą wylewek na korytarzu przychodni specjalistycznej w budynku C Ul. 3 Maja 70 37-500 Jarosław"

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Wymagania ogólne
,,Wymiana wykładziny wraz z naprawą wylewek na korytarzu przychodni specjalistycznej w budynku C Ul. 3 Maja 70 37-500 Jarosław"
Opis przedmiotu zamówienia:
- demontaż wraz z utylizacją wykładziny .
- naprawa ubytków w wylewkach powstałe przed demontażem jak i podczas demontażu
- montaż wykładziny o parametrach minimum :
Wykładzina Homogeniczna Tarkett Norma Primo Plus Obiektowa 34/43
grubość 2,0 mm
warstwa użytkowa 2,0 mm
reakcja na ogień Bfl- s1
antypoślizgowość R9
właściwości antystatyczne < 2 kv
Deklaracja właściwości użytkowych 019-0059-DoP-2018-07

- wykonawca przedstawi szablon kolorów zamawiającemu w celu uzyskania zgody
- wykonawca dostarczy deklaracje atesty na zamontowane materiały

Zamawiający wymaga wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Każdy oferent dokona pomiaru osobiście. Zostanie sporządzana lista obecności na której każdy potencjalny wykonawca dokona wpisu własnoręcznie
Zamawiający udostępni obiekt po wcześniejszym kontakcie telefonicznym : od Poniedziałku do Piątku w godz.ch 9:00-14:00

CPV: 45432111-5

Dokument nr: ZaP-58/24

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otworzone komisyjnie.
Podczas otwarcia mile widziani są przedstawiciele Oferentów.

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta (skan oferty lub oferta podpisana elektronicznie powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@comjar.pl lub dostarczona w formie pisemnej na adres: Centrum Opieki Medycznej, Ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław( zaklejona Koperta - forma preferowana) do dnia 25.04.2024 r. do godz. 11:30 ,

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:25.05.2024r.

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest jako zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi/roboty budowlane.
Warunki płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia (zadania). Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z zadaniami.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1913 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.

Oferta powinna zawierać:

1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego,
3) termin realizacji zamówienia,
4) warunki gwarancji,
5) termin ważności oferty.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIESZJEK OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznejlub telefonicznie.

Uwagi:
V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Kontakt:
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Waldemar Homik - tel. 16 6245017, Andrzej Gacek 512 855 544

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.