Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
9z dziś
6020z ostatnich 7 dni
20520z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana akumulatorów w systemie UPS

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana akumulatorów w systemie UPS

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Opieki Medycznej
3 Maja 70
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
Telefon: 16 621 54 21, tel. 16 6245017, kom. 512 855 544
sekretariat@comjar.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 16 621 54 2
Termin składania ofert: 2024-04-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana akumulatorów w systemie UPS na potrzeby SOR i OITiA wraz z przegl?dem okresowym Centrum Opieki Medycznej w Jaros?awiu budynek A, ul 3 Maja 70
Zaproszenie do złożenia oferty
Przedmiotem Zamówienia jest:
,,Wymiana akumulatorów w systemie UPS na potrzeby SOR i OITiA wraz z przeglądem okresowym Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu budynek A ul 3 Maja 70 37-500"
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Wymagania ogólne
,,Wymiana akumulatorów w systemie UPS na potrzeby SOR i OITiA wraz z przeglądem okresowym Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu budynek A ul 3 Maja 70 37-500"
Opis przedmiotu zamówienia:
- demontaż zainstalowanych akumulatorów bez utylizacji
- montaż nowych akumulatorów
- wymiana połączeń miedzy akumulatorami jeśli będą wymagane
Parametry minimalne :
55 Ah 12V
Projektowana żywotność minimum 10 lat
- wykonanie serwisu okresowego UPS (roczny)
- wykonawca dostarczy deklaracje atesty na zamontowane materiały

CPV: 31.43.00.00, 31154000-0

Dokument nr: ZaP-59/24

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta (skan oferty lub oferta podpisana elektronicznie powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@comjar.pl lub dostarczona w formie pisemnej na adres: Centrum Opieki Medycznej, Ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław( zaklejona Koperta - forma preferowana) do dnia 25.04.2024 r. do godz. 11:30

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:20.05.2024r.

Wymagania:
Zamawiający wymaga wizji lokalnej przed złożeniem oferty.Zostanie sporządzana lista obecności na której każdy potencjalny wykonawca dokona wpisu własnoręcznie
Zamawiający udostępni obiekt po wcześniejszym kontakcie telefonicznym : od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00-14:00
Warunki płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia (zadania). Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z zadaniami.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1913 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.
Oferta powinna zawierać:

1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego,
3) termin realizacji zamówienia,
4) warunki gwarancji,
5) termin ważności oferty.
Oferty zostaną otworzone komisyjnie. Podczas otwarcia mile widziani są przedstawiciele Oferentów.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIESZJEK OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznejlub telefonicznie.

Kontakt:
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela: Waldemar Homik - tel. 16 6245017, Andrzej Gacek 512 855 544

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.