Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż ogrodowego zestawu zabawowego dla przedszkolaków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż ogrodowego zestawu zabawowego dla przedszkolaków

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Publiczne Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Filtrowa 13
47-200 Kędzierzyn-Koźle
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
tel./fax 77 482 34 54
dyrektorpp21@kedzierzynkozle.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 77 482 34 5
Termin składania ofert: 2024-05-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zamówienia ,, DOSTAWA i montaż ogrodowego zestawu zabawowego dla przedszkolaków "
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym znajdującym się w załączeniu. Jeżeli w projekcie wyspecyfikowano urządzenie konkretnego producenta, można w jego miejsce zastosować urządzenie równoważne innego producenta, o porównywalnych właściwościach technicznych oraz funkcjonalno - użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na oferencie.

Dokument nr: PP 21.26.1.2024

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty
a) pisemnie oryginał na adres: Przedszkole Publiczne nr 21 ,w Kędzierzynie-Koźlu Ul. Filtrowa 13 47-200
Kędzierzyn-Koźle
b) mailem skan w pdf na adres e-mail: dyrektorpp21@kedzierzynkozle.pl do dnia 6 maja 2024 r. do godz.: 12:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: maks. 35 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu
- posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej w zapytaniu działalności
- posiadanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia do należytego wykonania zamówienia
- znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej uprawniającej do wykonania zamówienia
- niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
5. Kryteria oceny ofert - cena 80%, termin realizacji 10%, gwarancja 10%
6. Okres gwarancji:
Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty i urządzenia zabawowe. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
8. Warunki płatności -- przelew 14 dni po wystawieniu faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowe odebranie przedmiotu zamówienia, potwierdzone podpisanym protokołem odbioru.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim;
10. Opis sposobu obliczenia ceny
Obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca zważa za niezbędne do podniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelki wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT.
Wykonawca winien uwzględnić przy określaniu ceny wszelkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Henryka Lech--dyrektor przedszkola - 774823454 Małgorzata Smaga - wicedyrektor przedszkola - 774823454

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.