Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
20219z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Roztoczański Park Narodowy
Plażowa 2
22-470 Zwierzyniec
powiat: zamojski
846872066
sekretariat@roztoczanskipn.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zwierzyniec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 846872066
Termin składania ofert: 2024-05-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni w budynkach Roztoczańskiego Parku Narodowego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zadania pn. Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni w budynkach Roztoczańskiego Parku Narodowego.
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
4.1.1. Zwierzyniec, Ul. Wachniewskiej 22, budynek mieszkalny - wymiana kotła gazowego jednofunkcyjnego na kocioł dwufunkcyjny wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania:
- roboty demontażowe - 1 kpl.
- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o mocy 3,2-25 kW wraz z urządzeniami sterującymi - 1 kpl.
- wykonanie instalacji c.o. - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.2. Zwierzyniec, Ul. Plażowa 4, budynek mieszkalny - wymiana kotłów c.o. na kotły zgazowujące (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
4.1.2.1. Kotłownia od podwórza:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 20 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.2.1. Kotłownia od ulicy:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.3. Kosobudy 121, osada ,,Słupy", budynek administracyjno-mieszkalny - wymiana kotła c.o. na kocioł zgazowujący (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii
Kotłowni:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 20 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.4. Kosobudy 100 A, budynek administracyjno-mieszkalny - wymiana kotła c.o. na kocioł
zgazowujący (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 25 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i sterownikiem oraz czujnikiem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.5. Górecko Stare 104 osada Florianka, budynek mieszkalny - wymiana kotła c.o. na
kocioł zgazowujący (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waza z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.6. Górecko Stare 107 osada Florianka, budynek mieszkalny - wymiana kotła c.o. na
kocioł zgazowujący (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 750 dm3 wraz z osprzętem - 1 kpl.
- montaż powietrznej pompy ciepła powietrze/woda c.w.u. o mocy 2 kW
z zasobnikiem 200 l - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.7. Zwierzyniec, Ul. Plażowa 8, budynek administracyjny - wymiana kotła c.o. na kocioł
zgazowujący (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i regulatorem ciągu - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.8. Kosobudy 100B, budynek mieszkalny - wymiana kotłów c.o. na kotły zgazowujące
(holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
4.1.8.1. Mieszkanie dół:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.8.2. Mieszkanie góra:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.9. Kosobudy 100C, budynek mieszkalny - wymiana kotłów c.o. na kotły zgazowujące
(holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
4.1.9.1. Mieszkanie dół:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.9.2. Mieszkanie góra:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.10. Zwierzyniec, Ul. Wachniewskiej 16, budynek dwurodzinny (mieszkanie lewe) - wymiana kotła gazowego dwufunkcyjnego:
- roboty demontażowe - 1 kpl.
- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o mocy 3,2-25 kW wraz z urządzeniami sterującymi - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.

CPV: 45000000-7, 45300000-0,45330000-9-,45331000-6, 45331100-7,45331110-0

Dokument nr: 2024/BZP 00295290, DAO.271.4.2024.zs

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-09 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9b839f9-006e-11ef-b81b-aebd110f5279
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy on-line: https://ezamowienia.gov.pl ; zwanej dalej ,,Platformą"
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz uznaje go za wiążący.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
5. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji"
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji"
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@roztoczanskipn.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w punkcie 28 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-09 11:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł. (sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr 27 1130 1206 0028 9162 8690 0001 z opisem przelewu: Wadium ,,Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni w budynkach Roztoczańskiego Parku Narodowego". Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w ust. 16.2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DAO.271.4.2024.zs
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zadania pn. Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni w budynkach Roztoczańskiego Parku Narodowego.
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
4.1.1. Zwierzyniec, ul. Wachniewskiej 22, budynek mieszkalny - wymiana kotła gazowego jednofunkcyjnego na kocioł dwufunkcyjny wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania:
- roboty demontażowe - 1 kpl.
- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o mocy 3,2-25 kW wraz z urządzeniami sterującymi - 1 kpl.
- wykonanie instalacji c.o. - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.2. Zwierzyniec, ul. Plażowa 4, budynek mieszkalny - wymiana kotłów c.o. na kotły zgazowujące (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
4.1.2.1. Kotłownia od podwórza:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 20 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.2.1. Kotłownia od ulicy:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.3. Kosobudy 121, osada ,,Słupy", budynek administracyjno-mieszkalny - wymiana kotła c.o. na kocioł zgazowujący (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii
Kotłowni:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 20 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.4. Kosobudy 100 A, budynek administracyjno-mieszkalny - wymiana kotła c.o. na kocioł
zgazowujący (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 25 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i sterownikiem oraz czujnikiem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.5. Górecko Stare 104 osada Florianka, budynek mieszkalny - wymiana kotła c.o. na
kocioł zgazowujący (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waza z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.6. Górecko Stare 107 osada Florianka, budynek mieszkalny - wymiana kotła c.o. na
kocioł zgazowujący (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 750 dm3 wraz z osprzętem - 1 kpl.
- montaż powietrznej pompy ciepła powietrze/woda c.w.u. o mocy 2 kW
z zasobnikiem 200 l - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.7. Zwierzyniec, ul. Plażowa 8, budynek administracyjny - wymiana kotła c.o. na kocioł
zgazowujący (holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i regulatorem ciągu - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.8. Kosobudy 100B, budynek mieszkalny - wymiana kotłów c.o. na kotły zgazowujące
(holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
4.1.8.1. Mieszkanie dół:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.8.2. Mieszkanie góra:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.9. Kosobudy 100C, budynek mieszkalny - wymiana kotłów c.o. na kotły zgazowujące
(holzgas) na drewno wraz z dostosowaniem technologii kotłowni:
4.1.9.1. Mieszkanie dół:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.9.2. Mieszkanie góra:
- roboty demontażowe - 1kpl,
- montaż kotła zgazowującego drewno o mocy 15 kW, 5-klasy z wbudowaną wężownicą schładzającą i wentylatorem - 1 szt.
- montaż urządzeń sterujących - 1 kpl.
- montaż zasobnika akumulacyjnego o poj. 1000 dm3 waz z osprzętem - 1 kpl.
- wykonanie rurociągów - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.1.10. Zwierzyniec, ul. Wachniewskiej 16, budynek dwurodzinny (mieszkanie lewe) - wymiana kotła gazowego dwufunkcyjnego:
- roboty demontażowe - 1 kpl.
- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego o mocy 3,2-25 kW wraz z urządzeniami sterującymi - 1 kpl.
- roboty towarzyszące - 1 kpl.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 - Instalowanie kotłów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.
Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału
w postępowaniu:
1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania przez Wykonawców zdolności finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia: posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej
w kwocie nie mniejszej niż 300 tyś. zł. w okresie nie wcześniejszym niż
3 miesiące przed złożeniem oświadczenia.
4 Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże:
1) wykonanie minimum 1 roboty budowlanej o podobnym charakterze polegającej na wykonaniu robót budowlanych branży sanitarnej związanych
z wymianą źródeł ciepła, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł. brutto (przez roboty budowlane rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy).
Prace wykonane w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie,
2) niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże dysponowanie:
- 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej w ograniczonym zakresie.
Kierownicy robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dniąa7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023r. poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art.12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w niniejszej SWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym
w Załączniku Nr 2 i 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa powyżej (zał. 2 i 3) SWZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów -
zał. nr 8 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Lp. Wymagany dokument
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Wykaz ten powinien zawierać - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającej na wykonaniu robót budowlanych branży sanitarnej związanych z wymianą źródeł ciepła, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł. brutto (przez roboty budowlane rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy).
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ (oświadczenie wymagane, gdy do postępowania zostaną złożone co najmniej dwie oferty).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz oferty
Do przygotowania oferty należy pobrać Formularz oferty, który znajduje się na Platformie e-Zamówienia w zakładce ,,Informacje podstawowe", w sekcji: ,,Pozostałe dokumenty postępowania". Formularz stanowi załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. Przy składaniu oferty należy postępować zgodnie z punktami 18.1- 18.18 SWZ.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do SWZ).
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł. (sześć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr 27 1130 1206 0028 9162 8690 0001 z opisem przelewu: Wadium ,,Wymiana kotłów wraz z dostosowaniem technologii kotłowni w budynkach Roztoczańskiego Parku Narodowego". Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w ust. 16.2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
o postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
o wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
o ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz ,,Oświadczcenie o spełnianiu warunków udziału", o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe opisane w rozdziale 10.2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarty jest we wzorze Umowy zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania - załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-06-07

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.