Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

MATERIAŁY ELEKTRYCZNE

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

MATERIAŁY ELEKTRYCZNE

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: JSW KOKS Spółka Akcyjna
ul. Pawliczka 1
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
32 757 5240
rpilat@jswkoks.pl
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1567258,5ad9c77c436bd0936f156bf3f0dbc77d.html
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 757 5240
Termin składania ofert: 2024-04-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MATERIAŁY ELEKTRYCZNE ( ZKP AM760877, AM761381, AM761388, AM761505, AM761496, AM761498 )
Treść zapytania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej: Zamawiający) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym i złożenia oferty handlowej.
1. Przedmiot zapytania i miejsce dostawy
1.1. Przedmiot zapytania został wyszczególniony w powyższym zestawieniu. Ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach do niniejszego postępowania.
1.2. Miejsce dostawy:
- Koksownia Przyjaźń, Ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza.
1.3. Zamawiający wymaga aby Oferent złożył wraz z ofertą następujące dokumenty:
- pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
- "Oświadczenie o stosowaniu przepisów prawa wprowadzających sankcje w związku z wojną na Ukrainie." Plik oświadczenia w załącznikach.
2. Termin dostawy i realizacja dostawy
2.1. Termin dostawy liczony w dniach kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania Zamówienia/Umowy do Dostawcy.
2.2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do lokalizacji Zamawiającego w ilości wskazanej w Formularzu.
2.3. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie będzie dokonywał częściowych dostaw zamówionych towarów ani dostaw przed uzgodnionym terminem. DOSTAWA częściowa lub przed terminem może być przez Kupującego odrzucona.
2.4. Dostawę towaru należy awizować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą na adres e-mail: odbiory@jswkoks.pl
3. Gwarancja
Na oferowane produkty zostanie udzielona gwarancja - wymagane min.
-12 miesięcy
4. Termin oraz warunki płatności
4.1. Termin płatności: wymagany 60 dni od daty wystawienia faktury.
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur elektronicznych po uzyskaniu zgody i wypełnieniu Oświadczenia.
4.3. Wartość faktur nie może przekroczyć wartości umowy/zamówienia.
4.4. Kupujący ureguluje zobowiązanie stosując mechanizm podzielonej płatności.
5. Sposób przygotowania oferty
5.1. Ofertę cenową należy złożyć wypełniając elektroniczny formularz ofertowy (dalej: Formularz).
5.2. Oferty należy składać na produkty:
- Fabrycznie nowe.
5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
5.4. Wykonawca wypełniając Formularz zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto dla każdej z wyszczególnionych pozycji w tabeli.
5.5. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
5.7. Oferta winna zawierać cenę netto podaną w PLN.
5.8. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż w PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości oferty na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający zakończenie terminu przyjmowania ofert.
5.9. Oferta winna zawierać termin dostawy w dniach kalendarzowych.
5.10. Dodatkowo do formularza należy dołączyć:
- Karta katalogowa, wzór atestu.
5.11. Wszelka korespondencja dotycząca zapytania ofertowego i złożonej oferty odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade.
6. Okres ważności oferty
6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6.2. Bieg terminu liczony jest od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
7. Zastrzeżenia
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, tym samym unieważniając postępowanie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia/umowy.
7.3. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7.4. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące u Oferenta.
7.5. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert zmieniających postanowienia zapytania ofertowego.
7.6. Podstawą zawarcia umowy będzie wypełniony formularz zapytania ofertowego oraz zaakceptowanie przez Oferenta ,,Kryteriów formalnych".
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. PUSZKA ODGAŁĘŹNA DK 1616 GZ, 210 X 155 X 92 MM, IP55 / IP66, PROD. HENSEL 20 szt.
2. PUSZKA ODGAŁĘŹNA BEZ ZACISKÓW DK2500G PROD. HENSEL 20 szt.
3. PUSZKA ODGAŁĘŹNA KF 0404 G, 104 X 104 X 70 MM, IP66/67 / IP69, PROD. HENSEL 20 szt.
4. PUSZKA NATYNKOWA HERMETYCZNA 27/P 97X97X47 5X6MM2 IP67 30 szt.
5. PUSZKA ODGAŁĘŹNA BEZ ZACISKÓW 104X104X70MM IP66/IP67 SZARA TWORZYWO KF 0400 G 62000045 HENSEL 40 szt.
6. HENSEL PUSZKA ODGAŁĘŹNA BEZ ZACISKÓW IP55 SZARA 98X98X61 50 szt.
7. PUSZKA ODGAŁĘŹNA Z ZACISKAMI KF 9040 IP66 HENSEL 50 szt.
8. WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 2,2KW 4-6,3A PKZM0-6,3-EA 20 szt.
9. WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 25KW 40-50A PKZM4-50-EA ( Wyłącznik Silnikowy PKZM4-50 3P 25KW 24-40.. ) 10 szt.
10. PODSTAWKA GZ14U NA SZYNĘ TS35 100 szt.
11. PRZEKAŹNIK R15 4PDT:230VAC R15 2014 23 3230 KL 100 szt.
12. PRZEKAŹNIK KONTROLI TEMPERATURY REZYSTANCYJNY RELPOL-AREVA RRX-20 1Z 5A 220 230V AC/DC RRX 20 24/230V AC/DC UN= 220 / 230 V ~= 50 / 60 HZ; ZESTYKI: 13 - 14: 5A 220V 50 HZ 2 szt.
13. PRZEKAŹNIK: U CEWKI: 24VDC; 8A; 8A/250VAC; 2KVA; KOMPLET- Z PODSTAWĄ (ZESTAW PRZEKAŹNIKOWY);PRODUCENT: FINDER;OZNACZENIE PRODUCENTA: 4C.02.9.024.0050SPA;NAPIĘCIE CEWKI NOMINALNE: 24V DC;PRĄD PRACY MAKS.: 8A;MONTAŻ: NA SZYNĘ DIN;WYPROWADZENIA: ZACISKI ŚRUBOWE; WERSJA PRZEKAŹNIKA: ZESTAW PRZEKAŹNIKOWY; NAPIĘCIE PRZEŁĄCZANE: MAX. 220V DC, MAX. 440V AC; SYGNALIZACJA: LED 6 szt.
14. PRZEKAŹNIK REZYSTANCYJNY (TERMICZNY) CR-810 DUO JEDNOMODUŁOWY NA SZYNĘ 35MM DO WSPÓŁPRACY Z TERMISTORAMI PTC. NAPIĘCIE ZASILANIA 230 V AC / 24 V AC/DC ELEMENT WYKONAWCZY PRZEKAŹNIK MAKSYMALNY PRĄD OBCIĄŻENIA 16 A KONFIGURACJA STYKÓW 1 × NO/NC REZYSTANCJA OTWARCIA STYKÓW R: 3000 ?, R: 70 ? REZYSTANCJA ZAMKNIĘCIA STYKÓW R OD 110 ? DO 1800 ? REZYSTANCJA PĘTLI CZUJNIKÓW W STANIE ZIMNYM R: 1500 ? PRODUCENT F&F 5 szt.
15. ELEKTRONICZNY PRZEKAŹNIK CZASOWY RTX-152, ZASILANIE 220/230 V AC/DC, JEDEN STYK CZASOWY I JEDEN STYK BEZPOŚREDNI, WIELOZAKRESOWY: 8 ZAKRESÓW CZASU 0,01 S ÷ 100 H, WIELOFUNKCYJNY: OPÓŹNIONE ZAŁĄCZANIE, ZAŁĄCZANIE NA NASTAWIONY CZAS, PRACA CYKLICZNA (START OD OPÓŹNIONEGO ZAŁĄCZENIA), PRACA CYKLICZNA (START OD ZAŁĄCZENIA NA NASTAWIONY CZAS), MOCOWANE W GNIAZDACH 11-BIEGUNOWYCH G11B I GS11B, PROD. SCHNEIDER 5 szt.
16. PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA TYP BG5924.48, NAPIĘCIE ZASILANIA 24V AC/DC, 3 STYKI NO, JEDEN STYK NC, MONTAŻ NA SZYNIE DIN. PRODUCENT DOLD 3 szt.
17. PRZEKAŹNIK MONITORUJĄCY PRĄD, STYKI SPDT, 1-FAZOWY, 3UG4622-1AW30, 0,05÷10 A, 230 V, PROD. SIEMENS 3 szt.
18. CZUJNIK ZANIKU FAZY, NR KAT.: CZF-B, PROD. F&F 10 szt.
19. PRZEKAŹNIK CZASOWY JEDNOFUNKCYJNY 24...240 V AC/DC, NR KAT.: 80.11.0.240.0000, PROD. FINDER 10 szt.
20. PRZEKAŹNIK CZASOWY 1P 10A 0,1SEK-576H 230V AC OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE PCR-513 F&F 10 szt.
21. PRZEKAŹNIK CZASOWY 3P 5A 0,01SEK-100H 220-230V AC/DC 4-FUNKCYJNY RTX-153 220/230 SCHNEIDER 10 szt.
22. PRZEKAŹNIK CZASOWY 2P 5A 10-120SEK 220-230V AC/DC OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE RTX-132 220/230 120SEK 2000644 SCHNEIDER 15 szt.
23. PRZEKAŹNIK CZASOWY 2P 5A 1-12SEK 220-230V AC/DC OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE RTX-132 220/230 12SEK 2000640 SCHNEIDER 15 szt.
24. Przekaźnik czasowy MTR 10 FANOX (PCM-07/U) 10 szt.

Dokument nr: Z7521/118855

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1567258,5ad9c77c436bd0936f156bf3f0dbc77d.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 04- 2024 12: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
29- 04- 2024 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
25- 04- 2024 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1567258,5ad9c77c436bd0936f156bf3f0dbc77d.html

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Radosław Piłat
tel: 32 757 5240
e-mail: rpilat@jswkoks.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.