Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Naprawa i konserwacja elewacji budynku oraz konserwacja i remont ogrodzenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Naprawa i konserwacja elewacji budynku oraz konserwacja i remont ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2024-04-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 w Krakowie
ul. Niecała 8
30-425 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12-266-11-67
sosw6@niecala.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12-266-11-67
Termin składania ofert: 2024-04-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
"Naprawa i konserwacja elewacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, Ul. Niecała, od strony zachodniej i północnej, konserwacja i remont ogrodzenia szkolnego - część południowa"
2. Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
I Naprawa elewacji (dziury po ptakach)
U Naprawa i konserwacja elewacji -- ściana zachodnia
III Naprawa i konserwacja elewacji - ściana północna
IV Konserwacja i remont ogrodzenia szkolnego - część południowa.
Szczegółowy zakres prac określony jest w ,,Przedmiarze robót" stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: SOSW6.03.23.238.21/24

Składanie ofert:
4.3. Ofertę na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z Kalkulacją cenową stanowiącą Załącznik do formularza ofertowego należy złożyć w formie pisemnej lub mailowej w terminie do dnia 25.04.2024 r. do godz. 12:00
o pisemnie w siedzibie Specjalnego Ośrodek Szkolno - Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, Ul. Niecała 8, 30-425 Kraków, w kopercie z napisem:
,,OFERTA na ,,Naprawa i konserwacja elewacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 6 w Krakowie, Ul. Niecała, od strony zachodniej i północnej, konserwacja i remont ogrodzenia szkolnego - część południowa"
o e-mailem: skan podpisanego Formularza Ofertowego wraz z Przedmiarem, lub podpisane podpisem kwalifikowanym na adres: sosw6@niecala.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
3.1. Termin realizacji całości zamówienia: do 26 lipca 2024r. z uwzględnieniem poniższego harmonogramu:
o Zawarcie umowy - do 15 maja 2024
o Złożenie zamówienia na całość materiałów - do 30 maja 2024r.
o Przekazanie Wykonawcy placu budowy: 21.06.2024
o Naprawa elewacji (dziury po ptakach) -- do 12-07-2024
o Naprawa i konserwacja elewacji od strony zachodniej - do 12-07-2024
o Naprawa i konserwacja elewacji - ściana północna - do 26-07-2024
o Konserwacja i remont ogrodzenia szkolnego - część południowa. - do 26-07-2024
3.2. Rozpoczęcie prac remontowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od przekazania placu budowy.

Wymagania:
4. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
4.1, Każdy z Oferentów może złożyć jedną ofertę obejmujące całość przedmiotu zamówienia.
4.2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.
4.4. Oferty złożone lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4.5. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.niecala.pl.
4.6. O wynikach zapytania ofertowego zostaną poinformowani drogą elektroniczną (mailem) wszyscy Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty.
4.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oraz terminu realizacji usługi z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.
4.8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4.9. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
4.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
4.11. W przypadku braku środków Zamawiający może odstąpić od realizacji części zamówienia.

Kontakt:
4.12. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela w zakresie przedmiotu zamówienia: Jadwiga Niewiarowska, tel. 12-266-11-67.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.