Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach budowy hangaru technicznego dla śmigłowców z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą

Data zamieszczenia: 2024-05-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: +48 261849240
12tol.zamowienia@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Telefon: +48 2618492
Termin składania ofert: 2024-06-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach budowy hangaru technicznego dla śmigłowców z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą - Mińsk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania 51669 "Budowa hangaru technicznego dla śmigłowców S-70i Black Hawk z zapleczem wielofunkcyjnym i infrastrukturą towarzyszącą" w Mińsku Mazowieckim

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach budowy hangaru technicznego dla śmigłowców z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą - Mińsk Mazowiecki
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagane) oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do zlecenia robót budowlanych; 2) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonaną dokumentacją projektową, o której mowa w ppkt 1 przez cały czas realizacji robót budowlanych oraz na wezwanie Zamawiającego do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi. 2. Zamówienie będzie realizowane w etapach: 1) Etap I - opracowanie Projektu Budowlanego (PZT, PAB, PT) wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę; 2) Etap II - opracowanie Projektu Wykonawczego (wszystkich branż), przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, Harmonogramu Robót (HR), Zestawienia Kosztów Zadania, Wykazu urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów, scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, wraz z uzyskaniem uzgodnień i pozwoleniem na budowę oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do zlecenia robót budowlanych; 3) Etap III - sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz na etapie realizacji przedmiotowych robót budowlanych. 2. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 1) Wymagany okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące; 3) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata. 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1) Termin rozpoczęcia realizacji Umowy: z dniem podpisania umowy. 2) Termin wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę (Etap I): 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3) Termin wykonania pozostałej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu wykonawczego, wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do zlecenia robót budowlanych (Etap II): 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4) Termin rozpoczęcia sprawowania nadzoru autorskiego (Etap III): z dniem rozpoczęcia robót budowlanych. 5) Termin zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego (Etap III): do zakończenia robót budowlanych (tj. do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych). 6) W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych, wydłużeniu ulega termin realizacji nadzoru autorskiego bez zmiany wynagrodzenia (planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego - 2027 r.). 4. INNE SZCZEGÓLNE WARUNKI, KTÓRYM PODLEGA REALIZACJA ZAMÓWIENIA, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1) O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień. 2) Przedmiot zamówienia łączy się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE (elementy dokumentacji projektowej dotyczące branży teletechnicznej i zagospodarowania terenu). Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych zostały określone w Instrukcji Ochrony Informacji Niejawnych, która stanowić będzie integralną część podpisywanej umowy. 3) Zamawiający, w czasie wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w przypadku utraty przez podwykonawcę wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa zobowiązuje Wykonawcę, w wyznaczonym terminie, do zmiany podwykonawcy lub realizacji tej części zamówienia samodzielnie.
Wewnętrzny identyfikator: 3/O/2024
Główna klasyfikacja (cpv): 71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

CPV: 71240000, 71320000, 71248000

Dokument nr: 268505-2024, 3/O/2024

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Dostęp do niektórych dokumentów zamówienia jest zastrzeżony
Uzasadnienie zastrzeżenia dostępu do niektórych dokumentów zamówienia: Ochrona informacji szczególnie chronionych
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Informacje o zastrzeżonych dokumentach są dostępne pod adresem: https://12tol.wp.mil.pl/bip/a-ogoszenia/zamowienia-publiczne/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA wniosków o dopuszczenie do udziału: 06/06/2024 09:30:00 (UTC+2)

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Podpodział krajowy (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Kompleks Wojskowy Nr K-6031, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. Mazowieckie.

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 12 Miesiące

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
Numer rejestracyjny: 5221006216
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 97
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych
E-mail: 12tol.zamowienia@ron.mil.pl
Telefon: +48 261849240
Faks: +48 261849266
Adres strony internetowej: https://12tol.wp.mil.pl/bip/a-ogoszenia/zamowienia-publiczne/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://12tol.wp.mil.pl/bip/a-ogoszenia/zamowienia-publiczne/
Profil nabywcy: https://12tol.wp.mil.pl/bip/a-ogoszenia/zamowienia-publiczne/
Role tej organizacji:
Nabywca

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.