Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana drzwi wejściowych na drewniane

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana drzwi wejściowych na drewniane

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14
06-400 Ciechanów
powiat: ciechanowski
tel.(023)672-59-80, fax: (023)672-38-18
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ciechanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(023)672-59-80,
Termin składania ofert: 2024-05-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy Ul. Świętochowskiego 2/6 w Ciechanowie
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych na drewniane w ilości 3 sztuk
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Świętochowskiego 2/6 w Ciechanowie.
Powyższy budynek mieszkalny wpisany jest do rejestru zabytków pod nazwą: ,,element
historycznego zespołu powstałego w latach 1940-44, położonego w Ciechanowie wpisanego
wraz z obszarem do rejestru zabytków pod numerem A-1401". Wykonanie i montaż stolarki
drzwiowej należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową.
Zakres robót obejmuje:
1) Demontaż istniejącej stolarki drewnianej,
2) Wykonanie i zamontowanie drzwi drewnianych w kolorze brązowym zgodnym z dokumentacją
projektową
3) Uzupełnienie ubytków tynków powstałych podczas osadzenia stolarki oraz pomalowanie wnęki
drzwiowej w kolorze istniejącej elewacji.
4) Usunięcie i utylizację materiałów poremontowych
Stolarka powinna odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, czego, potwierdzeniem powinna być
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej załączona do oferty Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
pracownikom dostosowując się do obowiązujących przepisów. Koszty z tym związane ponosi
Wykonawca.
UWAGA: Za właściwe dokonanie pomiaru stolarki do wymiany odpowiada Wykonawca.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia warunku dokonania wizji lokalnej ale zdaniem
Zamawiającego jest ona niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów robót budowlanych.
W związku z powyższym prosimy Wykonawców o zapoznania się z terenem budowy gdyż wyklucza się
możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów
niezbędnych do wykonania umowy.
Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w dokumentacji projektowej, opisującej
szczegółowo zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia.

Dokument nr: 17/2024r.

Składanie ofert:
11. Sposób przygotowania ofert:
Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres
zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją: ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy
17/2024r. wymiana stolarki drzwiowej w budynku mieszkalnym przy Ul. Świętochowskiego 2/6
w Ciechanowie".
13. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 27.05.2024 r. do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie,
ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA
Termin wykonania zamówienia: - 90 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.