Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego z zapleczem treningowym oraz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego z zapleczem treningowym oraz sanitarno-szatniowym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Data zamieszczenia: 2024-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem" w Zamościu
ul. Peowiaków 6au
22-400 Zamość
powiat: Zamość
Telefon 84 627 1438
biuro@spdn.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 84 627 1438
Termin składania ofert: 2024-05-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie
z zasadą konkurencyjności na roboty budowlane polegające na wykonaniu zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego z zapleczem treningowym oraz sanitarno-szatniowym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością na Ul. Kresowej 24 w Zamościu.
I. Przedmiot zamówienia.
1. Roboty budowlane:
A) budowa boiska zewnętrznego wraz z drenażem i elektryką;
- Przygotowanie terenu pod budowę
- roboty ziemne niwelacja terenu
-roboty pomiarowe
- wykonanie drenażu i odwodnienia powierzchniowego
-wykonanie rowów do ułożenia kabla do oświetlenia
- wykonanie fundamentów pod tuleje do słupków
- Wykonanie boiska zgodnie z opisem w przedmiarze: nawierzchnia bezpieczna
- Ustawienie stojaków metalowych do zawieszenie siatek i koszy
- Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach kształtowników metalowych o rozstawie 2,50m + furtka
- Wykonanie oświetlenia boiska montaż 3 lamp oświetleniowych parkowych do 4 m wysokości, montaż tablicy bezpiecznikowej
B) budowa chodników zgodnie z projektem;
- Wykonanie chodników zgodnie z projektem i opisem w przedmiarze
- Korytowanie ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm. ułożenie podbudowy ,ułożenie nawierzchni z kostki o grubości 8 cm.
C) Wykonanie siłowni zewnętrznej
- Wykonanie warstwy wzmacniającej grunt pod ustawienie i montaż urządzeń zgodnie z opisem przedmiarze i projektem. Szczegółowy opis urządzeń do dostawy i montażu:
1. Stół piłkarzyki - zewnętrzny
Informacje szczegółowe:
- wysokość 800 mm (ok. +/- 20 mm)
- szerokość 1520 mm (ok. +/- 20 mm)
- długość 880 mm (ok. +/- 20 mm)
- materiał: beton zbrojony, stal, stal nierdzewna (drążki), tworzywo sztuczne
-sposób montażu - wolnostojący z możliwością zakotwienia
- inne: wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami.
2. Wyciskanie pylon - urządzenie do ćwiczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Informacje szczegółowe:
- wysokość 2000 mm (ok. +/- 20 mm)
- szerokość 700 mm (ok. +/- 20 mm)
- długość 780 mm (ok. +/- 20 mm)
- materiał: stal nierdzewna
-sposób montażu - bezpośrednio do podłoża
- inne: wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami.
3. Wyciąg górny + wyciskanie siedząc - urządzenie do ćwiczeń
Informacje szczegółowe:
- wysokość 1850 mm(ok. +/- 20 mm)
- szerokość 900 mm(ok. +/- 20 mm)
- długość 2120mm(ok. +/- 20 mm)
- materiał: stal nierdzewna
-sposób montażu - bezpośrednio do podłoża
- inne: wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami.
4. Wahadło, biegacz, twister - urządzenie do ćwiczeń
Informacje szczegółowe:
- wysokość 1800 mm(ok. +/- 20 mm)
- szerokość 800 mm(ok. +/- 20 mm)
- długość 2200 mm(ok. +/- 20 mm)
- materiał: stal nierdzewna
-sposób montażu - bezpośrednio do podłoża
- inne: wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami.
5. Wyciąg ciężarki na pylonie - urządzenie do ćwiczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Informacje szczegółowe:
- wysokość 2020 mm(ok. +/- 20 mm)
- szerokość 800 mm(ok. +/- 20 mm)
- długość 1600 mm(ok. +/- 20 mm)
- materiał: nierdzewna
-sposób montażu - bezpośrednio do podłoża
- inne: wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami.
6. Przyciskacz nóg na pylonie - urządzenie do ćwiczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Informacje szczegółowe:
- wysokość 2000 mm(ok. +/- 20 mm)
- szerokość 700 mm(ok. +/- 20 mm)
- długość 920 mm(ok. +/- 20 mm)
- materiał: stal nierdzewna
- sposób montażu - bezpośrednio do podłoża
- inne: wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami.
7. Talerze na słupie - urządzenie do ćwiczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Informacje szczegółowe:
- wysokość 2020 mm(ok. +/- 20 mm)
- szerokość 450 mm(ok. +/- 20 mm)
- długość 900 mm(ok. +/- 20 mm)
- materiał: stal malowana proszkowo
-sposób montażu - bezpośrednio do podłoża
- inne: wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami.
8. Kołowrotek na słupie - urządzenie do ćwiczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Informacje szczegółowe:
- wysokość 2020 mm(ok. +/- 20 mm)
- szerokość 450 mm(ok. +/- 20 mm)
- długość 900 mm(ok. +/- 20 mm)
- materiał: stal malowana proszkowo
-sposób montażu - bezpośrednio do podłoża
- inne: wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami.
9. Koło na pylonie - urządzenie do ćwiczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich Informacje szczegółowe:
- wysokość 2000 mm(ok. +/- 20 mm)
- szerokość 700 mm (ok. +/- 20 mm)
- długość 710 mm(ok. +/- 20 mm)
- materiał: stal malowana proszkowo
-sposób montażu - bezpośrednio do podłoża
- inne: wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami:
10. Stół do gry w szachy z podwójnymi ławeczkami - zewnętrzny
Informacje szczegółowe:
- długość całkowita 2000 mm(ok. +/- 20 mm)
- szerokość blatu 900 mm(ok. +/- 20 mm)
- wysokość stołu 780 mm(ok. +/- 20 mm)
- wysokość ławy 440 mm(ok. +/- 20 mm)
- szerokość ławy 400 mm(ok. +/- 20 mm)
- materiał: gres
-sposób montażu - wolnostojący
- inne: wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami:
11. Stół do gry w ping ponga - zewnętrzny
Informacje szczegółowe:
- wysokość 800 mm(ok. +/- 20 mm)
- szerokość 1500 mm(ok. +/- 20 mm)
- długość 2800 mm(ok. +/- 20 mm)
- materiał: beton, stal
-sposób montażu - wolnostojący z możliwością zakotwienia
- inne: wymagany certyfikat zgodności z polskimi normami.
D) Wykonanie wiaty drewnianej na fundamentach jako słupy żelbetowe
Wiata o wymiarach 4 x 5 m. należy wykonać zgodnie z załączonym projektem stanowiącym załącznik nr 1 c do zapytania ofertowe.
E) Wykonanie i montaż dwóch bram przesuwnych i dwóch furtek zgodnie z przedmiarem oraz w sposób pozwalający na wkomponowanie ich pod względem wizualnym w istniejące ogrodzenie
F) Zaplecze sanitarno-szatniowe- remont pomieszczeń z wymianą białego montażu, stolarki drzwiowej i okiennej.
Zakres prac został określony w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 1 a i b do zapytania ofertowego.
2. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia określa niniejsze zapytanie oraz następujące przedmiary robót - załącznik nr 1 a-d i projekt wiaty w załączniku 1 e do zapytania ofertowego, projekt architektoniczno-budowlany boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami do gier sportowych dla osób niepełnosprawnych z małą architekturą, chodnikami i wiatą przy Ul. Kresowej 24 w Zamościu stanowiący załącznik 1 f do zapytania ofertowego.
Zamawiający wskazuje, że przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny oferty.
W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót i prac większej ilości obmiarowej robót niż ujętych w przedmiarze, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót prac koniecznych do wykonania nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania ich na podstawie ustalonego wynagrodzenia, wynikającego z oferty Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia.
Wykonawca dla obliczenia ceny ma prawo we własnym zakresie skorygować w przedmiarze ilość robót do wielkości według własnych obliczeń po wykonaniu wizji lokalnej.
3. Jeżeli w jakiejkolwiek części zapytania wskazano znaki towarowe lub nazwy własne produktów, to należy przyjąć, że są one uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia oraz mają na celu jedynie wskazanie wymagań w zakresie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jeżeli w Zapytaniu ofertowym i załącznikach wskazano znaki towarowe lub nazwy własne produktów należy przyjąć, że stało się tak ze względu na brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. Należy przyjąć, że każdemu odwołaniu do znaku towarowego lub nazwy własnej towarzyszą słowa ,,lub równoważne".
W przypadku użycia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów równoważnych (przez co należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych - niższych - od wynikających z zapytania lub lepszych (o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego, ustanowione w zapytaniu, zapewniające osiągnięcie celów zamówienia). Wykonawca analizując zapytanie ofertowe powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w nim towarzyszy sformułowanie ,,lub równoważne".

CPV: 45000000-7, 45211320-8, 45112710-5, 45112720-8, 45112723-9, 37535200-9

Dokument nr: 3a/2024/SPDN

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia: 27 maja 2024 r. o godz. 10:00.

Składanie ofert:
Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem"
w Zamościu
ul. Peowiaków 6a
22-400 Zamość

OFERTA
w postępowaniu ofertowym
3a/2024/SPDN
o udzielenie zamówienia:
na wykonaniu zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego
z zapleczem treningowym oraz sanitarno-szatniowym dostosowanym do potrzeb osób
z niepełnosprawnością na Ul. Kresowej 24 w Zamościu.

Nie otwierać przed 27.05.2024 r. godz. 10.00
2. Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać listownie (decyduje data i godz. wpływu oferty) w zamkniętej kopercie opieczętowanej i opisanej kopercie do siedziby Zamawiającego pod adresem:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem" w Zamościu, Ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość, pokój 12 (administracja)
lub
złożyć w wersji elektronicznej na adres email: biuro@spdn.pl w formie skanu zapisanego jako 1 plik pdf.
3. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa: 27 maja 2024 r. o godz. 9:00. Oferty złożone po tak określonym terminie nie będą podlegały ocenie oraz nie będą zwracane Wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 20.08.2024 r.
2. Zasady odbioru przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do zapytania) oraz w pkt. III ust. 8.2 niniejszego zapytania.

Wymagania:
3. Zamawiający oświadcza, że zakres ww. prac nie jest objęty obowiązkiem zgłaszania robót budowlanych oraz pozwoleniem na budowę.
4. Zamawiający wymaga od oferentów przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Zgłoszenia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej należy dokonać na adres e-mail: biuro@spdn.pl z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu realizacji - ul. Kresowa 24, 22-400 Zamość jest Pani Małgorzata
Pogudz-Kusiak pracownik ds. inwestycji Zamawiającego. Wizja może zostać przeprowadzona w dni robocze poniedziałek-piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 10.00-13.00 po wcześniejszym umówieniu terminu) z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym stawienie się przedstawicieli oferenta na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej zostanie udokumentowane protokołem, podpisanym przez Zamawiającego i Oferenta.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zrealizował całość robót budowlanych opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym, niezbędnych do osiągnięcia celów Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić gwarancji jakości na roboty budowlane oraz w okresie gwarancji świadczyć obowiązki wynikające z tej gwarancji.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Wykonawca musi uwzględnić, wykonując roboty budowlane, mające zastosowanie przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy:
a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
b. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215),
c. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),
d. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.),
e. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 ze zm.),
f. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.),
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem" w Zamościu (KRS 57364, NIP 9221070044) nie jest instytucją zamawiającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 94, str. 65 z późn. zm., dalej jako ,,Dyrektywa 2014/24/UE") oraz nie jest zamawiającym publicznym w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, dalej jako ,,uPZP"). W związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Województwo Lubelskie ze środków PFRON oraz projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki Zamawiający realizuje niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50.000,00 zł netto zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w zasadach realizacji ww. projektów.
III. Wynagrodzenie:
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.).
2. W ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót przewidzianych w niniejszym zapytaniu, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych do tego, by przedmiot zamówienia odpowiadał celowi, określonego w pkt. I zapytania.
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto podanej polskich złotych (PLN) za wykonanie całego zamówienia.
4. Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać wykonanie wszystkich niezbędnych robót, zapewniających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skalkulowanie ceny.
5. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
6. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko oszacowania ceny.
7. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zasady płatności, jakie zostaną wprowadzone do Umowy z Wykonawcą:
1) Zamawiający nie udzieli Wykonawcy zaliczek.
2) Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w termie do 30 dni od wykonania obioru końcowego, potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem. Warunkiem odbioru końcowego będzie przedstawienie przez Wykonawcę kosztorysów powykonawczych, o których mowa w pkt. VI.4 niniejszego zapytania.
VI. Dodatkowe wymagania Zamawiającego
1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości, w zakresie obejmującym cały przedmiot zamówienia, na okres nie krótszy niż 24 miesiące, liczonej od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem obioru, opatrzonego przez Zamawiającego klauzulą potwierdzającą brak uwag - sporządzanego na warunkach określonych we wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do zapytania). Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, liczony w pełnych miesiącach, co będzie uwzględnione podczas oceny ofert w postępowaniu - okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu. Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesięcy lub brak wskazania przez Wykonawcę oferowanego okresu gwarancji będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej wymaganiom niniejszego zapytania.
Maksymalny okres udzielonej gwarancji, przyjmowany na potrzeby oceny kryterium ,,Gwarancja jakości" wynosi 60 miesięcy.
2. Wykonawca będzie miał obowiązek, przez cały okres wykonywania umowy zawartej z Zamawiającym, posiadać ubezpieczenie od ryzyk budowlanych i montażowych, zabezpieczające ryzyka wykonywania Przedmiotu Zamówienia. Suma ubezpieczenia nie może być niższa od wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu instrukcję eksploatacji, użytkowania dla wszystkich zamontowanych instalacji, systemów- w języku polskim.
4. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza musi dokumentować sposób wykonania Umowy oraz musi zawierać:
a) kosztorysy powykonawcze,
b) dokumentację dotyczącą robót zamiennych lub dodatkowych, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
c) atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla materiałów,
d) protokół odbioru końcowego zawierający rozliczenie końcowe wykonania Przedmiotu Zamówienia z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości w kwotach netto oraz brutto.
5. Zamawiający wymaga, aby stosowane przez Wykonawcę w ramach dostawy wyroby (materiały) charakteryzowały się parametrami techniczno-użytkowymi nie gorszymi od tych wskazanych w przedmiarach stanowiących załącznik nr 1 a-b do zapytania ofertowego.
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji dane produktowe (atesty, certyfikaty, karty techniczne, świadectwa jakości itp.) dotyczące wbudowywanych wyrobów budowlanych na co najmniej 7 dni przed planowanym wbudowaniem.

VII. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W każdym przypadku, gdy zapytanie ofertowe odwołuje się do pojęcia ,,Wykonawca", postanowienia te stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w pkt. XI niniejszego zapytania.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej określony w pkt. X ust. 1 zapytania - musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo Wykonawcy łącznie,
b) warunek dotyczący zdolności technicznej w zakresie doświadczenia określony w pkt. X ust. 2 musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo Wykonawcy łącznie.
c) warunek dotyczący zdolności technicznej w zakresie doświadczenia określony w pkt. X ust. 3 musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo Wykonawcy łącznie.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane są w taki sposób, aby wynikało, że łącznie są spełniane przez wszystkich Wykonawców.
7. Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda, by przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy złożyli Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa ta musi odpowiadać wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym oraz potwierdzać solidarną odpowiedzialność Wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz postanowień Umowy z Wykonawcą.
VIII. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego elementu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą dowody, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wskazujące co najmniej:
a) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów, oraz
b) sposób wykorzystywania zasobów przez Wykonawcę, oraz
c) zakres i okres udziału podmiotu udzielającego zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, na zasobach których Wykonawca polega, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
IX. Korzystanie z podwykonawców.
1. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejsze nastąpi w formularzu oferty.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
3. Ze względu na miejsce wykonywania robót budowlanych, które mają podlegać bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane.
4. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego podczas wykonywania zamówienia o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców. Zgłoszenie nowych podwykonawców na etapie realizacji umowy wymaga zgody Zamawiającego.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pkt. VIII zapytania, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia informacje potwierdzające, że zapewniają oni należyte wykonanie powierzanych im prac.

X. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek sytuacji finansowej lub ekonomicznej - znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na zrealizowanie zamówienia - posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) lub posiadają zdolność kredytową na tę kwotę.
Z zastrzeżeniem uwagi zamieszczonej na końcu ust. 1, ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonej przez Wykonawcę informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, przy czym dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Uwaga: Warunek sytuacji finansowej będzie spełniany na podstawie oświadczenia, zawartego w formularzu oferty, natomiast Wykonawca będzie zobligowany złożyć wskazane wyżej dokumenty najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia - posiadają doświadczenie w realizacji podobnych robót budowlanych - budowa boiska zewnętrznego.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oferent należycie wykonał co najmniej 1 robotę o wartości minimum 400 000,00 zł odpowiadające określonemu wyżej warunkowi. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy wraz z ofertą dowody potwierdzające, że ww. robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacje o tym, czy została wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - skierują do wykonania przedmiotu zamówienia Kierownika budowy (1 osoba), posiadającego: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy wraz z ofertą dowody potwierdzające, że kieruje do wykonywania zadań Kierownika budowy osobę, spełniającą wyżej określone wymaganie-
o ważne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności architektonicznej konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz.1278);
o aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r., poz.1725);
UWAGA: Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniejszej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem zapisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dopuszcza się również posiadanie równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).
Dowodem potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, osób zdolnych do wykonania zamówienia określonym w punkcie X.3 zapytania ofertowego, niezbędnych
do wykonania zamówienia są odpowiednie dokumenty dołączone do Wykazu osób posiadających kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia stanowiącego załącznik nr 4 i podpisanego przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga od oferentów przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Zgłoszenia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej należy dokonać na adres e-mail: biuro@spdn.pl z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu realizacji - ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość jest Pani Małgorzata Pogudz-Kusiak pracownik ds. inwestycji Zamawiającego. Wizja może zostać przeprowadzona w dni robocze poniedziałek-piątek (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 10.00-13.00 po wcześniejszym umówieniu terminu) z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym stawienie się przedstawicieli oferenta na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej zostanie udokumentowane protokołem, podpisanym przez Zamawiającego i Oferenta.

5. Uwaga: ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków określonych w pkt 1-4 zostanie dokonana wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia".
6. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, określonych wyżej w ust. 2, 3 oraz oświadczenie (w formularzu oferty) o spełnianiu warunku, określonego w ust. 1. a także dołączyć kopię protokołu z udziału w wizji lokalnej. Dokumenty potwierdzające oświadczenie o spełnieniu warunku z ust. 1 należy złożyć najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty. W przypadku naruszenia tego terminu, oferta zostanie odrzucona.
7. Oferta Wykonawcy, która nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucona bez wzywania do poprawy lub wyjaśnień. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że spełnia ustanowione warunki.

XI Podstawy wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców, w przypadku wyboru których mogłoby dojść do wystąpienia konfliktu interesów.
2. Przez pojęcie konfliktu interesów rozumie się każdą sytuację, w której Zamawiający lub pracownicy Zamawiającego działający w jego imieniu, którzy są zaangażowani w prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia lub mogą wpływać na wynik tej procedury, mają - bezpośrednio lub pośrednio - finansowy, gospodarczy lub inny interes osobisty, który może być postrzegany jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w kontekście procedury udzielania zamówień.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy
o braku konfliktu interesów - które należy złożyć w Załączniku Nr 6 do Zapytania ofertowego.
3. Zamawiający wykluczy oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym - które należy złożyć w Załączniku Nr 6 do Zapytania ofertowego.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy są winni błędnego przedstawienia informacji wymaganych przez Zamawiającego, stanowiących warunek udziału w procedurze udzielenia zamówienia lub nie dostarczyli tych informacji. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego, że Wykonawca złożył w ofercie lub załącznikach nieprawdziwe lub niepełne informacje lub oświadczenia, celem otrzymania zamówienia, jego oferta zostanie wykluczona.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, jeżeli znajdują się oni w jednej lub kilku następujących sytuacji:
1) są w stanie upadłości lub likwidacji, mają prowadzone sprawy przed sądem, zawarli układ z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, są przedmiotem postępowania w tych sprawach lub znajdują się w analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidziane w ustawodawstwie lub przepisach krajowych;
2) oni lub osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania, podejmowania decyzji lub kontroli nad nimi zostali skazani za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej prawomocnym wyrokiem właściwego organu państwa;
3) są winni poważnego wykroczenia zawodowego udowodnionego wszelkimi środkami, które Beneficjent może uzasadnić, w tym decyzjami EBI oraz organizacji międzynarodowych;
4) nie przestrzegają swoich zobowiązań dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub płacenia podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mają siedzibę lub z przepisami kraju beneficjenta lub kraju, w którym umowa ma być wykonana;
5) oni lub osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania, podejmowania decyzji lub kontroli nad nimi, zostali skazani prawomocnym wyrokiem za oszustwo, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie brudnych pieniędzy lub inną nielegalną działalność, jeżeli taka nielegalna działalność jest szkodliwa dla interesów finansowych Unii;
6) zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o szczegółową analizę oświadczenia Wykonawcy o braku wystąpienia podstaw wykluczenia - które należy złożyć w Załączniku Nr 6 do Zapytania ofertowego.
6. Postanowienia ust. 5 pkt. 2) i 5) nie mają zastosowania w przypadku, gdy Wykonawcy mogą wykazać, że podjęto odpowiednie środki przeciwko osobom mającym prawo do reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nimi, którzy podlegają orzeczeniu, o którym mowa w ustępie 5 ust. 2 pkt. 2) lub 5).
W takim przypadku, wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty potwierdzające, że podjęto odpowiednie środki przeciwko osobom mającym prawo do reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli nad nimi, którzy podlegają orzeczeniu, o którym mowa w ustępie 5 ust. 2 pkt. 2) lub 5).

XII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. O wyborze oferty będą decydować kryteria:
a) cena (C) - 60%;
b) okres gwarancji jakości (G) - 40%,
2. Punkty w ramach kryterium Cena (C) będą liczone następująco:
najniższa wartość ceny w badanych ofertach
C= ------------------------------------------------------------- x MP x waga kryterium
wartość ceny w ofercie badanej

C - ilość punktów za cenę w badanej ofercie
MP - max. ilość punktów -100
Waga kryterium - 0,60
3. Punkty w ramach kryterium Gwarancja (G) będą liczone następująco:
a) w przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 24 miesięcy, oferta otrzyma 0 punktów,
b) w przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji 60 miesięcy, oferta otrzyma 40 punktów,
c) w przypadku zaoferowania gwarancji o długości pomiędzy 25 a 59 miesięcy oferta otrzyma punkty według wzoru:
G = (okres gwarancji oferty badanej : maksymalny okres gwarancji) x MP x 40 %

G - ilość punktów za okres zaoferowanej gwarancji w badanej ofercie
MP - max. ilość punktów - 100
Waga kryterium - 0,40
Gwarancja będzie liczona od daty przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 24 miesięcy do 60 miesięcy. Wykonawcy zobowiązani są oferować długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 24 do 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 24 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięczny, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesiące - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert.
4. Wyliczona wartość punktów w zakresie kryterium Cena (C) i w kryterium Gwarancja (G) będzie zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą wśród ocenianych ofert zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
6. W przypadku gdy dwie lub większa liczba ofert otrzyma tą samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie kryterium Cena (C).
7. Treść oferty Wykonawcy w zakresie Ceny (C) oraz Gwarancji (G) będzie przeniesiona do Umowy z Wykonawcą.
8. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do podstaw oszacowania ceny.
Zamawiający w każdym wypadku wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, jeżeli zaoferowana przez niego cena będzie niższa o co najmniej 30% od oszacowanej wartości zamówienia. W powołanych przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do szczegółowego określenia podstaw oszacowania oczekiwanej ceny. Wykonawca będzie zobligowany do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez niego wezwania Zamawiającego. Wezwanie będzie kierowane na adres e-mail, wskazany w formularzu oferty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia Wykonawcy wykażą, iż zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego część, odwołując się do rażąco niskiej ceny, Zamawiający odrzuci ofertę. W takim przypadku, Wykonawca otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
W przypadku, gdyby oferent wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny dokonał zmiany swojej oferty w aspektach podlegających ocenie na podstawie ustanowionych kryteriów - oferta ta zostanie odrzucona.
XIII. Miejsce, termin i sposób przygotowania i składania ofert
1. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
1.2. Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę, składając Zamawiającemu jednoznaczne, pisemne oświadczenie. W takim przypadku oferta taka uznawana jest za nigdy nie złożoną.
1.3. Oferta musi być złożona na formularzu opublikowanym przez Zamawiającego oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki.
1.4. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.
1.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
1.6. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
1.7. Zaleca się by oferta wraz z załącznikami była sporządzona w języku polskim.
1.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1.9. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
1.10. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.
1.11. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
1.12. Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert) wraz z prawidłowo wypełnionymi i podpisanymi załącznikami nr 3,4,6,8 do Zaproszenia do składania ofert,
- w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną
oraz z następującymi oświadczeniami:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie rozdz. XI niniejszego zapytania,
- oświadczenie o akceptacji wszystkich warunków zamówienia określonych w zapytaniu, w tym co do terminu realizacji zamówienia,
- oświadczenie, o zawarciu w cenie wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia,
- oświadczenie, o wzięciu pod uwagę wszelkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę i termin realizacji zamówienia,
- oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
c) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 340);
1.13. W przypadku składania oferty w wersji papierowej należy ją umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
1.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.
1.15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane przez pełnomocnika.
1.16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
1.17. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli nie zawiera wszystkich stron lub załączników, lub gdy Wykonawca nie przedstawi w ofercie lub załącznikach wszystkich wymaganych informacji, jak również w przypadku, gdy z oferty wynika, że nie Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
6. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIV. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez oferentów.

XV. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści zapytania
1. Wykonawca może zwrócić się do Zmawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert (Zapytania ofertowego) nie później jednak niż na 5 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zaproszenia do składania ofert, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zaproszenia do składania ofert zostanie opublikowana w miejscach publikacji Zaproszenia.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 4 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację w miejscu publikacji zapytania.
4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia do składania ofert. Zmianę Zaproszenia do składania ofert zamawiający zamieści w miejscu publikacji zapytania.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia do składania ofert jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano Zaproszenia do składania ofert oraz zamieści taką informację w miejscu publikacji zaproszenia.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaproszenia do składania ofert a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

XVI. Czynności poprzedzające zawarcie Umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest niezwłocznie - po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego - złożyć kosztorys ofertowy, zawierający pełny zakres robót będących przedmiotem zamówienia, na podstawie którego określił cenę oferty podaną w formularzu ofertowym. Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi co do przedstawionego kosztorysu ofertowego, wnioskować o wyjaśnienia oraz wprowadzenie zmian.
Kosztorys stanie się załącznikiem do Umowy z Wykonawcą i będzie stanowił podstawę dla wzajemnych rozliczeń Stron.
XVII Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywają się za pośrednictwem operatora wyznaczonego (Poczta Polska), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub kuriera lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.
XVIII. Klauzula Antykorupcyjna
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury wyboru wykonawcy i podczas realizacji zamówienia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne" uważa się oferowanie łapówki, upominków, gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub wykonaniem umowy już zawartej z instytucją zamawiającą.
Zamawiający zobowiązuje się, że jej personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie wszystkie znane podejrzane osoby.
Wykonawca i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne przedsięwzięcia, zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze przetargowej i podczas realizacji zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że:
o nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji w celu otrzymania lub zachowania zlecenia;
o nie byli i nie będą w zmowie z innymi oferentami, aby w jakikolwiek sposób sfałszować lub wpłynąć na proces przetargowy;
o ujawnią instytucji zamawiającej i audytorom wybranym przez instytucję zamawiającą wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia każdemu (w tym agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności dokonywanych bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych stron trzecich.
Jeżeli oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuści się naruszenia zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, Zamawiający ma prawo do wykluczenia oferenta z postępowania.
Oferent akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie postępowania lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub antykonkurencyjnych zachowań Wykonawcy właściwemu organowi regulacyjnemu oraz dostarczenia mu wszelkich istotnych informacji.
Umawiające się strony powinny mieć na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych, cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.
XIX. Istotne postanowienia umowne
1. Zamawiający wskazuje, że umowa zostanie zawarta w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia. Nie stanowi zmiany w umowie udzielenie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zamówień na dodatkowe roboty, polegające na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Możliwość zastosowania tego postanowienia będzie każdorazowo oceniana przez Zamawiającego w świetle postanowień Wytycznych horyzontalnych.
b) konieczności przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie dało się wcześniej przewidzieć, wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia tych prac zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami;
c) wystąpienia siły wyższej; przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.
d) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
e) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
f) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień,
h) zmiany (w tym wprowadzenia nowych) powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
2) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1) termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do odwrócenia skutków powołanych wyżej okoliczności.
3) W zakresie pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
a) zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego.
b) zmiany (w tym wprowadzenia nowych) powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
c) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w Zapytaniu ofertowym, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
d) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z Zapytaniem ofertowym nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
e) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej lub sztuki budowlanej,
4) W przypadku wystąpienia okoliczności, wymienionych w pkt. 3), powodujących ograniczenie zakresu realizowanych robót budowlanych, wynagrodzenie umowne ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
5) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego postanowienia, ,,Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jednak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru całego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (...)".
W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by możliwe było odwrócenie lub naprawienie skutków wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy.
6) Wszystkie powyższe postanowienia pkt. 1) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania.
XX. Pozostałe informacje
1. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.spdn.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zaprosi do podpisania umowy Wykonawcę, którego oferta otrzymała kolejno najwyższą ocenę.
4. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
5. Zamawiający nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
XXI. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących służy realizacji procesu wyłonienia wykonawcy na wskazane zadanie w związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Województwo Lubelskie ze środków PFRON oraz projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi horyzontalnymi oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem" w Zamościu,
ul. Peowiaków 6 a, 22-400 Zamość
Adres poczty elektronicznej: biuro@spdn.pl
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się tytułem postępowania. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Małgorzata Pogudz - Kusiak (e-mail: biuro@spdn.pl), od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.