Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH I MALARSKICH

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH I MALARSKICH

Data zamieszczenia: 2024-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Silniki 1
61-325 Poznań
powiat: Poznań
Telefon: 261548611
31blt.przetargi@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/31blt/public/postepowanie?postepowanie=67202843
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 261548611
Termin składania ofert: 2024-06-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH I MALARSKICH
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów ogólnobudowlanych i malarskich zgodnych z parametrami zawartymi w załączniku nr 1a (art. ogólnobudowlane) i nr 1b (art. malarskie) do SWZ - form. cenowym, na potrzeby 31 BLT. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zamówienie podzielone zostało na 40 zadań: Zadanie nr 1 - 14 - artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA Zadanie nr 15 - artykuły malarskie dla służby CZOŁG.-SAM. Zadanie nr 16 - artykuły malarskie dla służby TiRW Zadanie nr 17 - artykuły malarskie dla służby UiE Zadanie nr 18 - artykuły malarskie dla służby INŻ.-SAP. Zadanie nr 19 - 35 - artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA Zadanie nr 36 - artykuły metalowe dla służby CZOŁG.-SAM. Zadanie nr 37 - artykułu z gumy i tworzywa dla służby CZOŁG.-SAM. Zadanie nr 38 - przewody tekalan i szybkozłącza dla służby CZOŁG.-SAM. Zadanie nr 39 - artykuły ogólnobudowlane dla służby UiE Zadanie nr 40 - artykuły ogólnobudowlane dla służby MPS Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, do których Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych zadań muszą być kompletne. 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 4. Wykonawca zapewni bezpłatny transport do magazynów Zamawiającego zgodnie z podziałem zawartym w Formularzach cenowych wg zał. nr 1a I 1b do SWZ i w projektach umów wg zał. nr 4a i 4b do SWZ. 5. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4a i 4b do SWZ - Projekt umowy. 6. Szczegółowy opis oraz wymagania jakościowe o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały zawarte w zał. nr 1a i 1b do SWZ (formularze cenowe) oraz w załączniku nr 4a i 4b do SWZ (projekty umów). 7. W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach Zamawiający posłużył się wyrazami ,,lub równoważny". W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 8. Zamawiający wymaga by w Formularzach cenowych zgodnie z zawartą w nich treścią zamieszczoną pod tabelą, Wykonawca tam gdzie jest to wymagane wypełnił kolumny wymagające podania producenta lub typ/model lub nr katalogowy/symbol lub inne oznaczenie producenta oferowanego towaru, dzięki którym oferowany produkt zostanie jednoznacznie zweryfikowany. Nie wpisanie żądanych informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający przewiduje prawo opcji, zgodnie z art. 441 ust.1 ustawy Pzp do wysokości dla: Zadania nr 1 - 14 do 60 % wartości zamówienia podstawowego, Zadania nr 15 i 18 do 100 % wartości zamówienia podstawowego, Zadania nr 19 - 34 do 30% wartości zamówienia podstawowego, Zadanie nr 35 do 90% wartości zamówienia podstawowego, Zadanie nr 36-38 do 100% wartości zamówienia podstawowego polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu dostaw wynikającego z asortymentu zawartego w każdym zadaniu. Warunki zastosowania opcji zawiera Projekt Umowy - załącznik nr 4a i 4b do SWZ. 10. Klasyfikacja głównego przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV: 44800000-8; 44000000-0

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Zadanie nr 1
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 1
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: Zadanie nr 2
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 2
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0003
Tytuł: Zadanie nr 3
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 3
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0004
Tytuł: Zadanie nr 4
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 4
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0005
Tytuł: Zadanie nr 5
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 5
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0006
Tytuł: Zadanie nr 6
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 6
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0007
Tytuł: Zadanie nr 7
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 7
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0008
Tytuł: Zadanie nr 8
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 8
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0009
Tytuł: Zadanie nr 9
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 9
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0010
Tytuł: Zadanie nr 10
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 10
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0011
Tytuł: Zadanie nr 11
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 11
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0012
Tytuł: Zadanie nr 12
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 12
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0013
Tytuł: Zadanie nr 13
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 13
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0014
Tytuł: Zadanie nr 14
Opis: Artykuły malarskie dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 14
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0015
Tytuł: Zadanie nr 15
Opis: Artykuły malarskie dla służby Czołg. -Sam.
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 15
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0016
Tytuł: Zadanie nr 16
Opis: Artykuły malarskie dla służby TiRW
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 16
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0017
Tytuł: Zadanie nr 17
Opis: Artykuły malarskie dla służby UiE
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 17
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0018
Tytuł: Zadanie nr 18
Opis: Artykuły malarskie dla służby Inż. -Sap.
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 18
Główna klasyfikacja (cpv): 44800000 Farby, lakiery i mastyksy

Część zamówienia: LOT-0019
Tytuł: Zadanie nr 19
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 19
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0020
Tytuł: Zadanie nr 20
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 20
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0021
Tytuł: Zadanie nr 21
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 21
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0022
Tytuł: Zadanie nr 22
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 22
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0023
Tytuł: Zadanie nr 23
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 23
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0024
Tytuł: Zadanie nr 24
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 24
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0025
Tytuł: Zadanie nr 25
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 25
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0026
Tytuł: Zadanie nr 26
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 26
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0027
Tytuł: Zadanie nr 27
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 27
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0028
Tytuł: Zadanie nr 28
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 28
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0029
Tytuł: Zadanie nr 29
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 29
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0030
Tytuł: Zadanie nr 30
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 30
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0031
Tytuł: Zadanie nr 31
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 31
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0032
Tytuł: Zadanie nr 32
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 32
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0033
Tytuł: Zadanie nr 33
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 33
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0034
Tytuł: Zadanie nr 34
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 34
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0035
Tytuł: Zadanie nr 35
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby INFRASTRUKTURA
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 35
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0036
Tytuł: Zadanie nr 36
Opis: Artykuły metalowe dla służby czołg. sam.
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 36
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0037
Tytuł: Zadanie nr 37
Opis: Artykuły z gumy i tworzywa dla służby czołg. sam.
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 37
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0038
Tytuł: Zadanie nr 38
Opis: Przewody tekalan i szybkozłącza dla służby czołg. sam.
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 38
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0039
Tytuł: Zadanie nr 39
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby UiE
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 39
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Część zamówienia: LOT-0040
Tytuł: Zadanie nr 40
Opis: Artykuły ogólnobudowlane dla służby MPS
Wewnętrzny identyfikator: ZP 9/I/24 Zadanie nr 40
Główna klasyfikacja (cpv): 44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000, 44800000

Dokument nr: 281079-2024, ZP 9/I/24

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 12/06/2024 09:05:00 (UTC+2)
Miejsce: 31 BLT w Poznaniu ; https://portal.smartpzp.pl/31blt

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://portal.smartpzp.pl/31blt
Kanał komunikacji ad hoc:
Nazwa: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System. 2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/31blt

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 12/06/2024 09:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Silniki 1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 1. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE) przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. II. ZAWARTOŚĆ OFERTY: Oferta musi zawierać: 1. FORMULARZ OFERTOWY - sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. 2. FORMULARZ CENOWY - sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1. PEŁNOMOCNICTWO LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w obrocie prawnym. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 1: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 21 Dni

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 2: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 3: - - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 4: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 5: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 6: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 7: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 8: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 1, 2, 4, 6, 7-11, 13, 14: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 10: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 11: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 5, 12: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 13: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 14: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 15 - magazyny Służby Czołgowo-Samochodowej - na terenie 31 BLT, Ul. Silniki 1, 61-325 Poznań, bud. nr 45; - na terenie JW 3605 w Śremie, 63-100, Ul. Wojska Polskiego 1, budynek nr 103; - na terenie JW 1517 w Lesznie, 64-100, Ul. Racławicka 1, budynek nr 17 - odpowiednio wg zapisów Formularza cenowego;

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 16 - magazyn Służby Transportu i Ruchu Wojsk - na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 17 - magazyny Służby Uzbrojenia - na terenie 31 BLT, Ul. Silniki 1 w Poznaniu - na terenie Ul. Racławicka 1, 64-100 Leszno - odpowiednio wg zapisów Formularza cenowego

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 18 - magazyn Służby Inżynieryjno-Saperskiej - na terenie Ul. Wojska Polskiego 4, 64-100 w Śremie

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 19: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdujący się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 20: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 21: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 22: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 23: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 24: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 25: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 26: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 27: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 28: - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 29: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 30: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sikorskiego 2 Śrem,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 31: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 32: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31 BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 33: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu, - magazyn Zespołu Zabezpieczenia Sekcji Infrastruktury Ul. Sienkiewicza 2 Leszno,

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 34: - magazyn INFRASTRUKTURY budynek nr 75 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 35: - magazyn INFRASTRUKTURY Lotniskowej budynek nr 153 znajdującego się na terenie 31. BLT przy Ul. Silniki 1 w Poznaniu

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 36 - magazyn na terenie 31 BLT, Ul. Silniki 1, 61-325 Poznań, bud. nr 45; - magazyn na terenie JW 3605 w Śremie, 63-100, Ul. Wojska Polskiego 1, budynek nr 103; - magazyn na terenie JW 1517 w Lesznie, 64-100, Ul. Racławicka 1, budynek nr 17; w godz.ch od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do czwartku, a w piątek od godz. 08.00 do 11.00;

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 37 - magazyn na terenie 31 BLT, Ul. Silniki 1, 61-325 Poznań, bud. nr 45; - magazyn na terenie JW 3605 w Śremie, 63-100, Ul. Wojska Polskiego 1, budynek nr 103; - magazyn na terenie JW 1517 w Lesznie, 64-100, Ul. Racławicka 1, budynek nr 17; w godz.ch od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do czwartku, a w piątek od godz. 08.00 do 11.00;

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 38 - magazyn na terenie 31 BLT, Ul. Silniki 1, 61-325 Poznań, bud. nr 45; - magazyn na terenie JW 3605 w Śremie, 63-100, Ul. Wojska Polskiego 1, budynek nr 103; - magazyn na terenie JW 1517 w Lesznie, 64-100, Ul. Racławicka 1, budynek nr 17; w godz.ch od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do czwartku, a w piątek od godz. 08.00 do 11.00;

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 39 - magazyn służby UiE na terenie 31 BLT w Poznaniu Ul. Silniki 1 w godz.ch od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do czwartku.

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Silniki1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Zadanie nr 40 - magazyn służby MPS na terenie 31 BLT w Poznaniu Ul. Silniki 1 w godz.ch od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do czwartku;

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Numer rejestracyjny: 7770004575
Adres pocztowy: Silniki 1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-325
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: https://portal.smartpzp.pl/31blt
E-mail: 31blt.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: 261548611
Adres strony internetowej: https://31blt.wp.mil.pl/pl/
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://portal.smartpzp.pl/31blt
Profil nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/31blt
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
Organ mediacyjny
Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony środowiska, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane
Organizacja udzielająca informacji na temat ogólnych ram regulujących kwestie ochrony zatrudnienia i warunków pracy, mających zastosowanie w miejscu, w którym zamówienie ma być realizowane

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.