Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprzątanie nieruchomości oraz posesji wokół budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzątanie nieruchomości oraz posesji wokół budynku

Data zamieszczenia: 2024-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 713752472
bzp@uwr.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/924947
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 713752472
Termin składania ofert: 2024-06-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Sprzątanie nieruchomości oraz posesji wokół budynku przy Ul. Nankiera 4 we Wrocławiu"
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości oraz posesji wokół budynku przy Ul. Nankiera 4 we Wrocławiu. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi: powierzchnia wewnętrzna - 2559,84 m2, powierzchnia zewnętrzna - 227 m2

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Sprzątanie nieruchomości oraz posesji wokół budynku przy Ul. Nankiera 4 we Wrocławiu
Opis: Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości oraz posesji wokół budynku przy Ul. Nankiera 4 we Wrocławiu. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi: powierzchnia wewnętrzna - 2559,84 m2, powierzchnia zewnętrzna - 227 m2
Wewnętrzny identyfikator: BZP.2711.18.2024.DKP
Główna klasyfikacja (cpv): 90911200 Usługi sprzątania budynków

CPV: 90911200, 90919000, 90610000, 90620000, 90630000, 90920000, 90921000

Dokument nr: 280462-2024, BZP.2711.18.2024.DKP

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 17/06/2024 09:30:00 (UTC+2)

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 17/06/2024 09:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: NA OFERTĘ SKŁADA SIĘ: 1. Formularz ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ, w tym oświadczenie Wykonawcy dotyczącego braku podstaw wykluczenia z art. 5 k Rozporządzenia sankcyjnego według wzoru zamieszczonego w Formularzu ofertowym; 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp złożonego na formularzu JEDZ (Załącznik nr 3 do SWZ), lub (jeżeli dotyczy) takie oświadczenia dotyczące każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także (jeżeli dotyczy) takie oświadczenie dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby; 3. (jeżeli dotyczy) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ); 4. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII lit. A pkt 4 SWZ (Załącznik nr 8 do SWZ); 5. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 lub 8 rozdziału XI SWZ. 6. (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Nankiera 4
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-140
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Budynek administracyjny

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 24 Miesiące

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Numer rejestracyjny: 8960005408
Adres pocztowy: pl. Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Wrocław (PL514)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@uwr.edu.pl
Telefon: 713752472
Adres strony internetowej: https://uwr.edu.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Role tej organizacji:
Nabywca

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.