Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa generatora iskier umożliwiającego generowanie iskier o energii 1 mJ, 3 mJ, 10 mJ...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa generatora iskier umożliwiającego generowanie iskier o energii 1 mJ, 3 mJ, 10 mJ i 30 mJ

Data zamieszczenia: 2024-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 259 20 00 fax 32 259 25 49, tel. (32) 259 25 87
ajuraszczyk@gig.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 259 20 00 fa
Termin składania ofert: 2024-05-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę generatora iskier umożliwiającego generowanie iskier o energii 1 mJ, 3 mJ, 10 mJ i 30 mJ
Informacje ogólne
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa generatora iskier
umożliwiającego generowanie iskier o energii 1 mJ, 3 mJ, 10 mJ i 30 mJ. Zaoferowany przedmiot zamówienia
ma spełniać wymogi specyfikacji technicznej z załącznika nr 1. Prosimy także aby integralną częścią złożonej
oferty był podpisany druk załącznika nr 3.

Dokument nr: FZ/5983/AJ/24

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną do dnia 20.05.2024 r., na adres e-mail: ajuraszczyk@gig.eu

Miejsce i termin realizacji:
Inne wymagania:
1. termin realizacji zamówienia: Zamawiający podpisze zamówienie / umowę z Wykonawcą. Zamawiający
wymaga aby przedmiot zamówienia był dostarczony do GIG - PIB w terminie do 14 dni roboczych od daty
zawarcia umowy, na warunkach CIP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut
Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, Kopalnia Doświadczalna ,,Barbara" (KD-2), Ul. Podleska 72, 43 -
190 Mikołów.

Wymagania:
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).
W ofercie należy podać:
1. cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego);
2. nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta oraz opis techniczny;
3. warunki oraz okres gwarancji.
2. warunki płatności - Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności, który będzie liczony od daty
dostarczenia do GIG - PIB prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o
zrealizowaną dostawę. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły: odbioru
ilościowo - jakościowego oraz z uruchomienia i szkolenia.
II.
Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryterium oceny ofert będzie ,,cena brutto" = 100%
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone
w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie
powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia / umowy.
Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w
okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin
składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez
podania przyczyny.
W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy
o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia
odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 2.

Kontakt:
1Kontakt handlowy:
- Agata Juraszczyk: tel. (32) 259 25 87; e-mail: ajuraszczyk@gig.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.