Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2024-05-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Plac Wolności 10
40-078 Katowice
powiat: Katowice
telefon 32 604 77 31, tel. 508 179 223
oferty@katowice-zachod.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 32 604 77 31
Termin składania ofert: 2024-05-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
zapraszamy Państwa do składania ofert w postępowaniu,
którego przedmiotem jest:
1. NAZWA ZADANIA
DOSTAWA artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby Sądu Rejonowego Katowice-Zachód
w Katowicach
4. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki współpracy określa załącznik nr 1 wzór umowy oraz
załącznik nr 2
formularz ofertowy.
Zaproszenie umieszczono na stronie internetowej www.katowice-zachod.sr.gov.pl .
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia, a także możliwość zlecenia wykonania
tylko wyznaczonych pozycji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych.

CPV: 31532920-9, 31411000-0

Dokument nr: OG.262.43.2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2024 r. o godz. 12:05.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający prześle drogą elektroniczną (e-mail) lub umieści na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację zawierającą nazwy (firmy) Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz ceny ofert.

Składanie ofert:
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę na załączonym formularzu wraz z dokumentami prosimy przesyłać do dnia 28.05.2024 r. do godz.
12:00 w zamkniętej kopercie na adres:
Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
Oddział Gospodarczy
ul. Warszawska 45/47
40 - 010 Katowice
z dopiskiem:
,,OFERTA"Znak sprawy: OG.262.43.2024
Nie otwierać przed dniem 28.05.2024 r. godz. 12:05
lub złożyć osobiście pod adresem i w formie, jak podano wyżej.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: oferty@katowice-zachod.sr.gov.pl w terminie wskazanym powyżej, tj. do dnia
28.05.2024 r. do godz. 12.00. Zamawiający wymaga podpisania oferty i jej załączników kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Pliki zawierające dokumenty elektroniczne należy
podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przed ich spakowaniem.
UWAGA! W przypadku składania oferty elektronicznej za pomocą wskazanego powyżej adresu e-mail,
Wykonawca w temacie wiadomości e-mail wpisuje: ,,OFERTA - NIE OTWIERAĆ PRZED 28.05.2024 ROKU,
GODZ 12:05 (OG.262.43.2024)". Komplet dokumentów składających się na ofertę powinien zostać
spakowany przez Wykonawcę do folderu skompresowanego .zip lub .7z. stanowiącego załącznik do
przesłanej wiadomości. Zamawiający gwarantuje nieotwieranie załącznika do wiadomości, do momentu
otwarcia ofert.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie (skuteczne doręczenie Zamawiającemu)
oferty oraz właściwe oznaczenie wiadomości e-mail. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
wcześniejsze otwarcie oferty, w przypadku gdy wiadomość e-mail nie zostanie prawidłowo oznaczona
(zgodnie z zasadami opisanymi powyżej).
Nie przewiduje się jawnego otwarcia ofert z udziałem publiczności.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
12 miesięcy od daty podpisania umowy

Wymagania:
5. KRYTERIUM WYBORU
Jednym kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest cena podana przez Wykonawcę.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
o najniższej cenie.
Cena podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, w przypadku
wyboru oferty przez cały okres obowiązywania umowy.
6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
formularz ofertowy.

Kontakt:
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKU Z WYKONAWCAMI
Kierownik Oddziału Gospodarczego - tel. 508 179 223,
e-mail: kierownik.gospodarczy@katowice-zachod.sr.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.