Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądu i konserwacji zespołów prądotwórczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądu i konserwacji zespołów prądotwórczych

Data zamieszczenia: 2024-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel:+48 (58) 355 33 33 fax:+48 (58) 355 33 39
it@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel:+48 (58) 355 33
Termin składania ofert: 2024-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądu i konserwacji 10 zespołów prądotwórczych
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego pozwalającego agregatów prądotwórczych zainstalowanych na stacjach radarowych oraz ośrodkach kontroli ruchu Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I.
Przegląd obejmuje wykonanie przeglądu i konserwacji 10 jednostek zasilania awaryjnego, oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Dokument nr: WI1.374.19.2024.MH

Składanie ofert:
5. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2024 do godz. 10:00 w formie:
- elektronicznej na adres e-mail it@umgdy.gov.pl,

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia 30 dni od chwili przekazania zamówienia

Wymagania:
b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności, płatności częściowe): wynagrodzenie ryczałtowe, jednorazowe, płatne w terminie 14 dni od chwili wystawienia FV,
3. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności potwierdzone polisą i dowodem opłaty składek;

(jeżeli nie formułowane są warunki udziału w postępowaniu należy wpisać nie dotyczy)
4. Kryterium/ia wyboru ofert oraz waga:
a) cena - 100%
6. Do oferty należy załączyć:
a) dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. polisę OC wraz z dowodem opłacenia składek,
7. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest dostarczyć:

8. Do zapytania ofertowego załączono (np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz cenowy, projekt umowy itp.)
a) formularz oferty,
b) projekt umowy

9. Dodatkowe informacje:
a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 31 maja 2024,
b) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą otrzyma pisemny dokument zamówienia oraz wykaz osób służ technicznych Zamawiającego skierowanych do realizacji Zamówienia;
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.