Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
7022z ostatnich 7 dni
26492z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2024-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT NOWODWORSKI
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
+ 48 22 765 32 36
zp@nowodworski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: + 48 22 765 32 36
Termin składania ofert: 2024-05-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Wycinka zakrzaczenia wraz z pielęgnacją drzewostanu w ciągu dróg powiatowych.
Przedmiotem zamówienia w części 1 postępowania jest utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego, tj.: wycinka gęstych krzaków i podszycia, obcinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową, ścinanie drzew, frezowanie karp po wyciętych drzewach, cięcia korekcyjne koron drzew oraz wykonywanie nasadzeń nowych drzew.
Przewidziane ilości maksymalne usług do wykonania w ramach zamówienia podstawowego:
1) mechaniczna wycinka gęstych krzaków i podszycia: 120 000 m2,
2) ręczne obcinanie gałęzi, które ograniczają skrajnię drogową: 500 sztuk (1 sztuka = 1 drzewo, którego gałęzie będą obcinane),
3) ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica pnia: 66 cm i powyżej): 70 sztuk,
4) frezowanie karp po wyciętych drzewach: 30 sztuk,
5) cięcie korekcyjne koron drzew zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (średnica pnia: 66 cm i powyżej): 70 sztuk,
6) sadzenie drzew w terenie płaskim, dół o średnicy x głębokość: 0,50 x 0,50 m, w gruncie kategorii III: 10 sztuk.
Część 2: Koszenie poboczy drogowych.
Przedmiotem zamówienia w części 2 postępowania jest utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego w zakresie koszenia traw i chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ciągu dróg powiatowych.
Przewidziana maksymalna ilość prac do wykonania - wykoszenie trawy i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach: 880 km
Część 3: Sprzątanie pasów drogowych.
Przedmiotem zamówienia w części 3 postępowania są prace porządkowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg, w których skład wchodzą:
1) prace związane z utrzymaniem czystości pasa drogowego dróg na terenie miast i wsi powiatu nowodworskiego poprzez okresowe grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa zieleni, chodnika i jezdni wraz z oczyszczaniem chodników z zalegającej darni, trawy, piasku i chwastów;
2) uprzątanie terenu pasa drogowego (zbieranie śmieci w postaci puszek, butelek, papierów oraz innych nieczystości) wraz ze sprzątaniem padliny i jej utylizacją oraz sprzątaniem po zdarzeniach drogowych.
Przewidziane ilości maksymalne usług do wykonania w ramach zamówienia podstawowego:
1) grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa drogowego przy zakładanej szerokości ok. 6 m: 2 200 mb,
2) grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa drogowego przy zakładanej szerokości ok. 2,5 m: 2 200 mb,
3) oczyszczenie nawierzchni chodnika z zalegającej darni, trawy i piasku (wraz z zamiataniem pozostałości po oczyszczaniu) przy zakładanej szerokości ok. 1,0 m: 50 000 mb,
4) niszczenie odrostów chwastów i trawy z nawierzchni chodnika środkami chwastobójczymi aktualnie dostępnymi na rynku (wraz z zamiataniem pozostałości po odrostach chwastów i trawy) przy zakładanej szerokości ok. 2,0 m: 50 000 mb,
5) zbieranie i wywiezienie śmieci z poboczy dróg (zbieranie śmieci na szerokości ok. 5,0 m od krawędzi jezdni): 120 000 mb,
6) sprzątanie i utylizacja padliny: 15 sztuk,
7) sprzątanie po zdarzeniach drogowych: 10 sztuk.

CPV: 77310000-6, 77211400-6,77211500-7,77211600-8,77340000-5, 77312000-0,77314100-5, 90611000-3,90612000-0,90500000-2

Dokument nr: 2024/BZP 00329674, ZP.272.6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-27 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13f13de0-1454-11ef-9381-e6cc5d6d04e5
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13f13de0-1454-11ef-9381-e6cc5d6d04e5
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami w ramach niniejszego postępowania, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej w ramach tego postępowania zawarte są w części VIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-27 12:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13f13de0-1454-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.