Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
443z dziś
6873z ostatnich 7 dni
26344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup miernika cęgowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup miernika cęgowego

Data zamieszczenia: 2024-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 WOG z siedzibą w Gliwicach
ul. Gen. Andersa 47
44-121 Gliwice
powiat: Gliwice
4wog.sekretariat@ron.mil.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł, którego przedmiotem jest: Zakup miernika cęgowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr
opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest miernik cęgowy, który musi spełniać poniższe kryteria:
- Funkcje pomiarowe:
o pomiar prądu AC w zakresie od 0,01 A do 400,00 A z dokładnością +/- 2%;
o pomiar prądu DC w zakresie od 0,01 A do 400,00 A z dokładnością +/- 2%;
o pomiar napięcia AC i VFD w zakresie od 0,001 V do 1000 V z dokładnością +/-1,2%;
o pomiar napięcia DC w zakresie od 0,001 V do 1000 V z dokładnością +/-1 %;
o pomiar rezystancji w zakresie od 0,1 Cl do 40,00 MO z dokładnością +/-1 %;
o pomiar częstotliwości prądy w zakresie od 0,01 Hz do 999,9 Hz z dokładnością +/-1%;
o pomiar częstotliwości napięcia w zakresie od 0,01 Hz do 99,99 kHz z dokładnością +/-1%
o pomiar pojemności w zakresie od 0,001 nF do 99,99 mF z dokładnością +/-
3%;
- funkcje dodatkowe:
o funkcja zliczania;
o automatyczny wybór zakresu;
o pomiar prądu za falownikiem lub przekształtnikiem częstotliwości;
o automatyczne wyłączanie urządzenia;
o wskaźnik naładowania baterii;
o wyświetlacz LCD
o stopień ochrony IP30

Dokument nr: 4WOG-4400.2310.10.2024

Składanie ofert:
WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJA ZAMÓWIENIA PROSIMY O ZŁOŻENIE OFERTY
1. Miejsce i termin złożenia oferty: TERMIN: 28.05.2024 r. do godz. 10.00.
ADRES: 4 WOG, UL. ANDERSA 47, 44-121 GLIWICE (KANCELARIA JAWNA), e-mail: 4wog.sekretariat@ron.mil.pl
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej e-mailem lub w formie papierowej
W zaklejonej kopercie/innej formie ...............(niepotrzebne skreślić lub wpisać inną formę
oferty) Na kopercie (lub w mailu) należy umieścić pieczęć lub nazwę wykonawcy oraz napis: DOTYCZY ZAMÓWIENIA NA: Zakup materiałów do konserwacji broni.
NR SPRAWY: 4WOG-4400.2310.10.2024 - NIE OTWIERAĆ DO DNIA
28.05.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
1 Wymagany termin realizacji zamówienia: 21.06.2024 r.

Wymagania:
POUCZENIE: W przypadku braku powyższego oznaczenia opakowania oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu.
2. Kryteria oceny ofert: CENA - 100%
(każde kryteriów musi posiadać wagę procentową - łącznie 100%)
3. Zamawiający dopuozczu/nie dopuszcza* składania ofert częściowych.
4. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
Ofertę cenową wraz ze wszystkimi warunkami realizacji zamówienia. Oferta powinna zawierać wskazaną cenę netto i brutto oferowanego produktu.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
CENY- 100%
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę oferty należy wliczyć:
- wartość usługi/ dostawy/ roboty budowlanej* określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
- wszystkie koszty wykonania zamówienia,
Cena podana przez wykonawcę za usługę/dostawę/robotę budowlaną* jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
7. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
8. Pytania do treści zapytania ofertowego można kierować na adres e-mail: 4wog.sekretariat@ron.mil.pl, w przypadku uznania zasadności zadanego pytania Zamawiający udzieli wyjaśnień, które będą zamieszczone na stronie internetowej: https://4wog.wp.mil.pl
9. Informacja dotycząca wyboru oferty.
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty:
- prześle informacje e-mailem........................
- przekaże informację telefonicznie........................

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.