Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
7022z ostatnich 7 dni
26492z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa artykułów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa artykułów

Data zamieszczenia: 2024-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4026
Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
powiat: Gdynia
4026.zamowienia@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/jw4026
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA artykułów niezbędnych do zabezpieczenia Szkoleń, Ćwiczeń i Poligonów
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów niezbędnych do zabezpieczenia Szkoleń, Ćwiczeń i Poligonów z podziałem na zadanie określonym w Opisie Przedmioty Zamówienia wraz z załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

CPV: 44190000-8, 35210000-9, 35812100-0, 39541200-8

Dokument nr: 2024/BZP 00333530, 010/PTP/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-05-29 08:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/jw4026
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/jw4026
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W zakresie nieuregulowanym ustawą
PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania oświadczeń lub dokumentów określone zostały w Rozdziale XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział II "Ochrona danych osobowych" Specyfikacji Warunków Zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział II "Ochrona danych osobowych" Specyfikacji Warunków Zamówienia

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/jw4026
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-05-29 08:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/jw4026

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.