Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zarszyn
ul. Bieszczadzka 74
38-530 Zarszyn
powiat: sanocki
tel.013/ 4671038 wew. 41, fax. 013/ 4671001
inw@zarszyn.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zarszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.013/ 4671038 wew
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
przedmiot zamówienia (zaznaczyć odpowiednio): ? roboty budowlane, ? dostawy, ^ usługi
opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu ,,Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych.
Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 148206R położonej na działce o nr ewid. 1061 w miejscowości Długie.
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 220,88 m. Zaprojektowano jezdnię o stałej szerokości 3,5 m o nawierzchni bitumicznej, istniejące zjazdy o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.
1) Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 148206R:
1. Warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3 - KR4),
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3 - KR4),,
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm,
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 20 cm,
7. Grunt rodzimy (E2>50MPa)
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.
2) Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.
3) Konstrukcja nawierzchni zjazdów zwykłych:
1. Warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3 - KR4),
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3 - KR4),,
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 29 cm.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1068 w miejscowości Długie.
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 92,00 m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości zmiennej od 1,80 m do 3,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,50 m na całości odcinka drogowego.
1) Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej:
1. Warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3 - KR4),
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3 - KR4),
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm,
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 20 cm,
7. Grunt rodzimy (E2>50MPa)
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.
2) Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1120, Ul. Brzozowa w miejscowości Nowosielce.
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 179 m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,0 m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,50 m na całości projektowanego odcinka.
1) Konstrukcja nawierzchni drogi:
1. Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 4 cm,
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 11 W gr. 4 cm,
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 28 cm.
2) Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
1. Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 4 cm,
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 11 W gr. 4 cm,
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 28 cm.
3) Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 10 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 148607R położonej na działce o nr ewid. 856, Ul. Lipowa w miejscowości Nowosielce.
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 316,60 m. Zaprojektowano jezdnię o stałej szerokości 3,0 m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m na całości odcinka drogowego.
1) Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+070 - 0 +305:
1. Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 4 cm,
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 11 W gr. 4 cm,
4. Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją,
5. Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm,
6. Istniejąca konstrukcja.
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 18 cm.
2) Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+000 - 0+070 oraz 0+305 - 0+316,60:
1. Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 4 cm,
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 11 W gr. 4 cm,
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
6. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm. Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 43 cm.
3) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:
1. Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 4 cm,
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 11 W gr. 4 cm,
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 28 cm.
4) Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 117627R i 117667R Ul. Stawowej położonej na działce o nr ewid. 348 oraz 341 w miejscowości Posada Zarszyńska.
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 350,42 m. Na drodze gminnej NM17627R zaprojektowano jezdnię o stałej szerokości 3,50 m o nawierzchni bitumicznej oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa. Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m na całości projektowanego odcinka. Na drodze gminnej Nr 117667R zaprojektowano jezdnię o stałej szerokości 3,00 m, zjazdy indywidualne oraz pobocza o szerokości 0,50 m.
1) Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej:
1. Warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3),
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3),
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.
2) Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 149403R położonej na działkach o nr ewid. 806, 807 Ul. Polna w miejscowości Posada Zarszyńska.
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 320,00 m. Zaprojektowano jezdnię o stałej szerokości 3,5 m oraz istniejące zjazdy o nawierzchni z masy bitumicznej wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. Ponadto planuje się przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 117665R.
1) Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej:
1. Warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3 - KR4),
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3 - KR4),
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm,
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 20 cm,
7. Grunt rodzimy (E2>50MPa).
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.
2) Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.
7. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 588/1, Ul. Parkowa w miejscowości Posada Zarszyńska.
Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 128,00 m. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,0 m oraz zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m na całości odcinka drogowego. 1) Konstrukcja jezdni i zjazdu w km 0+073,93:
1. Warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3),
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3),
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm,
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 20 cm,
7. Grunt rodzimy (E2>50MPa).
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.
2) Konstrukcja zjazdów:
1. Warstwa ścieralna - AC 1 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3),
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3),
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm,
6. Grunt rodzimy (E2>50MPa).
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 29 cm.
3) Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm, Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm. 8. Modernizacja zatoki autobusowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 701/10 i 701/12 w Zarszynie.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę nawierzchni zatoki autobusowej w granicy pasa działki Inwestora oraz remont nawierzchni na zjazdach w granicy pasa drogi krajowej nr 28. Remont nawierzchni zjazdów polegać będzie na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz położeniu nowych warstw bitumicznych. Ponadto planuje się wymianę istniejących krawężników betonowych ograniczających jezdnię zjazdów o wym. 15 x 30 cm wraz z wymianą ławy betonowej. Dodatkowo planuje się wymianę istniejącej wiaty przystankowej zlokalizowanej na peronie w granicy pasa drogi krajowej nr 28.
1) Konstrukcja nawierzchni zatoki:
1. Warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4),
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4),
4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją,
5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm,
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 (C90/3) gr. 25 cm,
7. Grunt rodzimy (E2>50MPa).
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 57 cm.
2) Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
1. Warstwa ścieralna - AC 1 S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4),
2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją,
3. Warstwa wiążąca - AC 16 W gr. 8 cm (beton asfaltowy KR3-KR4),
4. Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją,
5. Istniejąca nawierzchnia.
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 12 cm.
Szczegółowy zakres nadzorowanych prac zawiera: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - udostępnione na platformie zakupowej https://zarszyn.ezamawiaiacy.pl w dziale Lista Postępowań PZP - Aktualne w załączeniu do ogłoszenia o zamówieniu na realizację zadania pn.: ,,Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn".
Do obowiązków inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z póź. zm.). Zakres czynności inspektora nadzoru będzie obejmował m.in.:
1) kontrolę zgodności zakresu wykonywania prac z opracowaną dokumentacją projektową, warunkami zgłoszenia wykonania robót budowlanych obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) udział w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy,
3) zapewnienie obecności inspektora nadzoru na terenie prowadzonych prac przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Czas pracy inspektora winien być dopasowany do pracy Wykonawcy i wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu inspektora nadzoru, minimum 1 raz w tygodniu i na każde wezwanie Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia). Inspektor
nadzoru musi być obecny na terenie robót i przebywać na nim w sposób zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków umownych.
4) kontrolę jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów,
5) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
6) na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego ewentualnych zmian wnioskowanych przez wykonawcę prac,
7) sprawdzenie i rozliczanie w zakresie rzeczowo - finansowym wykonanych prac oraz potwierdzanie usunięcia ujawnionych wad i usterek,
8) udział w próbach i odbiorach technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów przeprowadzanych przez Zamawiającego,
9) sprawdzanie kalkulacji i faktur za roboty dodatkowe i przekazywanie ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia i zapłaty,
10) sygnalizowanie Zamawiającemu wszystkich istotnych nieprawidłowości w przebiegu procesu inwestycyjnego,
11) sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia prac,
12) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, informowanie osób, podmiotów, które mają brać udział w tych spotkaniach o ich terminach oraz miejscu w celu omawiania bieżących spraw dotyczących wykonywania i zaawansowania prac,
13) dokonywanie sprawdzenia, w miarę potrzeby, składowanych przez Wykonawcę, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, urządzeń, elementów systemów lub materiałów służących do wykonania przedmiotu umowy pod względem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zachowania jakości i właściwości,
14) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, jeśli będzie prowadzony, i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
15) zawieszenie prac w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
16) uczestnictwo w komisji odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych,
17) sprawdzenie i opiniowanie robót zanikających lub ulegających zakryciu,
18) współdziałanie z Zamawiającym w rozliczeniu inwestycji,
19) uczestnictwa, na wezwanie Zamawiającego, w ewentualnych przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonanych robót, przy czym czynności te wykonywane będą w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy i nie przysługuje w tym zakresie inne, dodatkowe wynagrodzenie.
20) Wykonanie oceny czy kosztorysy ofertowe złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na w/w zadanie zostały sporządzone zgodnie z wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia, a w szczególności sprawdzenie:
a) czy cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego,
b) czy kosztorys ofertowy nie zawiera omyłek i błędów w obliczeniu ceny,
c) czy kosztorys ofertowy uwzględnia wszystkie pozycje opisane w przedmiarze robót,
d) czy prawidłowo został naliczony podatek od towarów i usług.
Istotne informacje dotyczące zamówienia:
o Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: IDG.7234.22.3.2024

Otwarcie ofert: Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2024 r. o godz. 12:05 w budynku Urzędu Gminy w Zarszynie, Ul. Bieszczadzka 74, pok. nr 5.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 29.05.2024 r. o godz. 12:00 Dopuszcza się złożenie oferty (zaznaczyć odpowiednio):
? za pośrednictwem faksu..........
(nr faksu)
D za pośrednictwem poczty elektronicznej......................
(adres e-mail)
X pocztą lub osobiście na adres: Gmina Zarszyn, Ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pokój nr 19

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: Wykonanie zamówienia będzie trwało przez okres trwania robót budowlanych, a nadto będzie obejmował okres związany z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę robót wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót.

Wymagania:
Szczególne warunki wymagane od wykonawców:
Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności: o drogowej. W formularzu ofertowym wykonawca składa oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu cenowym tj. że dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przedłoży poniższe dokumenty: Dokumenty o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności:
a) drogowej,
b) aktywny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
o Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
o Pytania muszą być skierowane na adres: Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn.
o Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną.
o Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Wymagany termin ważności oferty: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium: Waga:
cena 100%
Razem: 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Kryterium Cena - waga kryterium: 100% (maksymalna liczba punktów - 100) punkty będą liczone według wzoru:
C(1,2,3..)= Cn/ CbX 100
gdzie:
C(i,2,3...)- liczba przyznanych punktów badanej oferty Cn - cena brutto najniższej oferty w PLN Cb- cena brutto badanej oferty w PLN
Szczególne warunki wymagane od wykonawców jeżeli dotyczy):
Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków
Nie dotyczy Nie dotyczy
Oferta Wykonawcy będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie powinna zawierać co najmniej:
? nazwę i adres Wykonawcy,
? ofertę wykonania zamówienia, wyszczególnionego w zapytaniu cenowym,
cenę ofertową (netto oraz brutto), termin wykonania zamówienia, termin ważności oferty, inne wymagane informacje i dokumenty, warunki gwarancji (jeżeli dotyczy),
dane osoby do kontaktu z podaniem nr telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy,
zaleca się zastosowanie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania cenowego,
Forma składania oferty: na piśmie/w formie pisemnej. Art. 78. KC
§ 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.
Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn", oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 29.05.2024 r, godz. 12:00.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
2) Wykonawcy zostaną pisemnie powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Zarszyn z siedzibą: Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zarszyn jest iod@zarszyn.pl, tel. 134671038 *;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach
Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn", numer sprawy: IDG.7234.22.3.2023, prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji Drogownictwa i Gospodarki Mieniem Gminy w UG Zarszyn, imię i nazwisko: Adam Tympalski tel.: 013/ 4671038 wew. 41 fax.: 013/4671001
w godz. pomiędzy 7:30 a 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek), 7:30 a 17:00 (wtorek), 7:30 a 14:00 (piątek) e-mail: inw@zarszyn.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.