Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup nowych elementów do R-850

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup nowych elementów do R-850

Data zamieszczenia: 2024-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
32 438 8059
jolkuski@jzr.pl
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1572235,fde143c0717de4d6cbfa8a8b1829f6ac.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 438 8059
Termin składania ofert: 2024-05-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup nowych elementów do R-850
Treść zapytania:
Prosimy o przedstawienie oferty na dostawę oryginalnych lub równoważnych elementów :
ŚLIZG KOMPLETNY WYK. 01 NR RYS. 24.045.050.000 RYBNIK 850 - 1 szt.
ŚLIZG KOMPLETNY WYK. 02 NR RYS. 24.045.050.000 RYBNIK 850 - 1 szt.
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto za zł/szt.,
- termin płatności: preferowany przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury, ale nie krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury (w przypadku płatności 14/30-dniowej, proszę o podanie skonta),
- termin realizacji: oczekiwany termin dostawy przedmiotu zakupu na magazyn JZR - 21 dni kalendarzowych*.
*W przypadku braku możności zaoferowania produktu w oczekiwanym przez Spółkę terminie, prosimy o przedstawienie możliwie najkrótszego w Państwa
ocenie własnego terminu dostawy.
Równocześnie zwracamy uwagę, że Spółka dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryterium ceny i terminu dostawy.
-sposób transportu (preferowany na koszt Oferenta loco magazyn JZR Sp. z o.o.),
-termin obowiązywania gwarancji - minimum 12 miesięcy,
- kraj pochodzenia przedmiotu ofertowania / producent.
Jeżeli oferowany produkt/towar nie jest wytwarzany na terytorium UE, prosimy o wypełnienie i załączenie poniższego oświadczenia do oferty.
Oświadczamy, że:
1. oferowany towar jest produkowany na terytorium .................
2. czy dostawa będzie zrealizowana z stanów magazynowych czy z nowej produkcji:
............ stan magazynowy; ..................... nowa produkcja, ................ Obydwa przypadki
(Prosimy o wstawienie odpowiednio znaku ,,x")
3. towar/produkt znajduje się na składzie/magazynie w ....................
W przypadku otrzymania zamówienia, wymagane będzie świadectwo jakości wraz z dostawą
I. Złożenie oferty w oparciu o niniejsze zapytanie oznacza akceptację Ogólnych Warunków Zamówień dostępnych na stronie internetowej JZR pod adresem https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
Składając ofertę w oparciu o niniejsze zapytanie, Oferent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu przewidzianemu w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i że nie podlega wykluczeniu przewidzianym w przepisach rozporządzeń Rady (UE). Oświadcza, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne, prawdziwe i zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia w błąd. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w powyższych aktach prawnych niezwłocznie pisemnie powiadomimy o tym fakcie Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
II. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych lub wariantowych.
2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną.
4. Postępowanie jest poufne.
5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwila otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
10. JZR Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość wystąpienia z propozycją zwiększenia ilości zakupywanych materiałów do 100% wartości niniejszego zapytania w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień, co do terminu realizacji. Propozycja ta nie musi zostać przyjęta przez oferenta.
11.Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, ze w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
12. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
13. Dostawca dostarcza Towary nowe. Za Towary nowe uznaje się Towary nieużywane i nieregenerowane, wytworzone nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą Dostawy. Dotyczy części i materiałów dostarczanych do JZR, jak również komponentów/półproduktów/materiałów z których zostały one wykonane (daty produkcji winne posiadać oznaczenie na dostarczanych materiałach oraz wymaganej dokumentacji dostarczanej wraz z wyrobem na magazyn JZR: atestach, świadectwach jakości, kartach gwarancyjnych....).
14. Dodatkowych informacji udziela: Wydział Zakupów - tel. 32 43 88 059 Jacek Olkuski
15. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- uznania, ze przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ŚLIZG KOMPLETNY WYK. 01 NR RYS. 24.045.050.000 RYBNIK 850 1 szt. 2J-0219000329
2. ŚLIZG KOMPLETNY WYK. 02 NR RYS. 24.045.050.000 RYBNIK 850 1 szt. 2J-0219000330
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup nowych elementów do R-850"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: Z1387/3006

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1572235,fde143c0717de4d6cbfa8a8b1829f6ac.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 05- 2024 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
28- 05- 2024 13: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
27- 05- 2024 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1572235,fde143c0717de4d6cbfa8a8b1829f6ac.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Jacek Olkuski
tel: 32 438 8059
e-mail: jolkuski@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.