Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
7022z ostatnich 7 dni
26492z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów preizolowanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów preizolowanych

Data zamieszczenia: 2024-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju
ul. Łagiewnicka 25
28-100 Busko-Zdrój
powiat: buski
tel. 41-378-24-77, fax: 41-378-49-44
sekretariat@mpgkbusko.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Busko-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41-378-24-77, f
Termin składania ofert: 2024-05-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę materiałów preizolowanych
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów preizolowanych opisanych w załączniku nr 2 i zestawionych w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
4. Materiały muszą zostać dostarczone fabrycznie nowe- miejsce dostawy: węzeł grupowy na os. Kościuszki 11C działu ciepłownictwa MPGK w Busku-Zdroju (dojazd Ul. Kopernika).
5. Wykonawca dostarczy materiały, dokona rozładunku dostarczanych materiałów zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich. DOSTAWA zrealizowana będzie w dni pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz.ch od 0700 - 1500.

Dokument nr: ZZ.261.5.2024.RS.

Składanie ofert:
13.Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 29.05.2024 r. do godz.10.00. w
formie maila (sekretariat@mpgkbusko.pl) lub pisemnej w siedzibie biura -ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój. Oferta winna być przedstawiona na załączniku nr. 1 który stanowi również opis przedmiotu zamawiania.

Miejsce i termin realizacji:
10.Termin wykonania dostawy: do 05.07.2024r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spóła z o.o. w Busku-Zdroju.
1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zwiększyć po złożeniu oferty.
2. Wykonawca dostarcza atesty wystawione przez producenta materiałów.
3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały.
6. Koszt transportu materiałów, załadunek i rozładunek ponosi Wykonawca-z tytułu załadunku, transportu i rozładunku materiałów Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.
7. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w załączniku nr 1 parametry mogą wskazywać na, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania, co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w załączniku nr 1. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania ,,równoważności".
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu materiałów o niskiej jakości lub nie spełniających ogólnie przyjętych standardów, oraz zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Przy ocenie ofert Zamawiający może żądać dostarczenia atestów, aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności i oświadczeń.
12. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego. W celu potwierdzenia ww. okoliczności należy złożyć Oświadczenie z ofertą, które stanowi Załącznik nr 3 do nn. Zaproszenia.
14.Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena.
15.Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.
16.Płatność: przelew do 30 dni
17. Zlecenie: Dostawa zostanie zlecona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę w ofercie na podstawie umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.