Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego

Data zamieszczenia: 2024-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: +48126308059
zam@5wszk.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: Telefon: +4812630805
Termin składania ofert: 2024-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji na potrzeby 5 WSZK w Krakowie
5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji : ,,Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny" - pakiet nr 1, dla zadania pn. ,,Przebudowa z nadbudową oraz rozbudową budynku nr 2 wraz z łącznikiem, w których mieszczą się Klinika Kardiologii, budynku wraz z łącznikiem, w którym się mieszczą Klinika Kardiologii, Kliniką Chorób Wewnętrznych - pakiet nr 2 na zasadach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ. 5.2 W zakresie pakietu nr 1, SWZ w tym wzór zawartej umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania nr 91819 pn. : ,,Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny" dostępny jest pod linkiem https://5wszk.com.pl/zamowienia/1580-wykonanie-projektu-budowlanego-i-wykonawczego-wraz-z-kosztorysem-inwestorskim - przetarg nieograniczony nr 59/ZP/2023 5.3 W zakresie pakietu nr 2, SWZ w tym wzór zawartej umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania nr 91837 pn. : ,,Przebudowa z nadbudową oraz z rozbudową budynku nr 2 budynku wraz z łącznikiem, w którym się mieszczą Klinika Kardiologii, Kliniką Chorób Wewnętrznych, dostępny jest pod linkiem https://5wszk.com.pl/zamowienia/1957-wykonanie-projektu-budowlanego-i-wykonawczego-wraz-z-kosztorysem-inwestorskim - przetarg nieograniczony nr 91/ZP/2023. 5.4 Zamawiający informuje, że jeżeli w SWZ czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia SWZ i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. 5.5 W przypadku występowania w SWZ jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą ,,lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych". Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. 5.6 Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. 5.7 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 5.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.10 Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. 5.11 Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych. 5.12 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5.13 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5.14 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp. 5.15 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 5.16 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy. 5.17 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 5.18 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy (orientacyjnie od dnia 1.08.2024 roku) do chwili wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych - wstępny termin w zakresie pakietu nr 1 to 30.11.2031 roku, a dla pakietu nr 2 to 31.12.2033 roku, wynikające z faktu, że wstępne terminy zakończenia robót to 30.11.2026 roku dla pakietu nr 1, a dla pakietu nr 2 31.12.2028 roku, przy uwzględnieniu co najmniej pięcioletniej gwarancji na wykonane inwestycje

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji : ,,Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny" - pakiet nr 1
Opis: 5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji : ,,Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny" - pakiet nr 1, dla zadania pn. ,,Przebudowa z nadbudową oraz rozbudową budynku nr 2 wraz z łącznikiem, w których mieszczą się Klinika Kardiologii, budynku wraz z łącznikiem, w którym się mieszczą Klinika Kardiologii, Kliniką Chorób Wewnętrznych - pakiet nr 2 na zasadach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ. 5.2 W zakresie pakietu nr 1, SWZ w tym wzór zawartej umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania nr 91819 pn. : ,,Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny" dostępny jest pod linkiem https://5wszk.com.pl/zamowienia/1580-wykonanie-projektu-budowlanego-i-wykonawczego-wraz-z-kosztorysem-inwestorskim - przetarg nieograniczony nr 59/ZP/2023 5.3 W zakresie pakietu nr 2, SWZ w tym wzór zawartej umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania nr 91837 pn. : ,,Przebudowa z nadbudową oraz z rozbudową budynku nr 2 budynku wraz z łącznikiem, w którym się mieszczą Klinika Kardiologii, Kliniką Chorób Wewnętrznych, dostępny jest pod linkiem https://5wszk.com.pl/zamowienia/1957-wykonanie-projektu-budowlanego-i-wykonawczego-wraz-z-kosztorysem-inwestorskim - przetarg nieograniczony nr 91/ZP/2023. 5.4 Zamawiający informuje, że jeżeli w SWZ czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia SWZ i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. 5.5 W przypadku występowania w SWZ jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą ,,lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych". Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. 5.6 Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. 5.7 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 5.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.10 Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. 5.11 Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych. 5.12 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5.13 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5.14 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp. 5.15 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 5.16 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy. 5.17 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 5.18 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
Wewnętrzny identyfikator: 1
Główna klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji : dla zadania pn. ,, Przebudowa z nadbudową oraz rozbudową budynku nr 2 wraz z łącznikiem, w których mieszczą się Klinika Kardiologii, budynku wraz z łącznikiem, w którym się mieszczą Klinika Kardiologii, Kliniką Chorób Wewnętrznych - pakiet nr 2,
Opis: 5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji : ,,Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny" - pakiet nr 1, dla zadania pn. ,,Przebudowa z nadbudową oraz rozbudową budynku nr 2 wraz z łącznikiem, w których mieszczą się Klinika Kardiologii, budynku wraz z łącznikiem, w którym się mieszczą Klinika Kardiologii, Kliniką Chorób Wewnętrznych - pakiet nr 2 na zasadach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ. 5.2 W zakresie pakietu nr 1, SWZ w tym wzór zawartej umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania nr 91819 pn. : ,,Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny" dostępny jest pod linkiem https://5wszk.com.pl/zamowienia/1580-wykonanie-projektu-budowlanego-i-wykonawczego-wraz-z-kosztorysem-inwestorskim - przetarg nieograniczony nr 59/ZP/2023 5.3 W zakresie pakietu nr 2, SWZ w tym wzór zawartej umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania nr 91837 pn. : ,,Przebudowa z nadbudową oraz z rozbudową budynku nr 2 budynku wraz z łącznikiem, w którym się mieszczą Klinika Kardiologii, Kliniką Chorób Wewnętrznych, dostępny jest pod linkiem https://5wszk.com.pl/zamowienia/1957-wykonanie-projektu-budowlanego-i-wykonawczego-wraz-z-kosztorysem-inwestorskim - przetarg nieograniczony nr 91/ZP/2023. 5.4 Zamawiający informuje, że jeżeli w SWZ czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia SWZ i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. 5.5 W przypadku występowania w SWZ jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą ,,lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych". Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. 5.6 Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. 5.7 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 5.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.10 Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. 5.11 Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych. 5.12 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5.13 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5.14 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę zadań, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający nie będzie badał, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art.108 i art.109 Pzp. 5.15 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 5.16 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy. 5.17 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 5.18 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
Wewnętrzny identyfikator: 2
Główna klasyfikacja (cpv): 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000

Dokument nr: 304872-2024, 30/ZP/2024

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 27/06/2024 09:00:00 (UTC+2)

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9542871b-182b-11ef-a7c1-72acb4a2af8f
Kanał komunikacji ad hoc:
Nazwa: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz https://5wszk.com.pl/zamowienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 27/06/2024 08:00:00 (UTC+2)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, Ul. Wrocławska 1-3
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Kraj: Polska

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa: 01/08/2024
Data zakończenia trwania: 30/11/2031

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie
Numer rejestracyjny: 351506868
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 1-3,
Miejscowość: Kraków
Kod pocztowy: 30-901
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Kraj: Polska
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Telefon: +48126308059
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.