Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa urządzeń warsztatowych III

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa urządzeń warsztatowych III

Data zamieszczenia: 2024-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
powiat: świdwiński
zam.publ.21blt@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/21blt/public/postepowanie?postepowanie=67634747
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świdwin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZP/20/2024 - DOSTAWA urządzeń warsztatowych III
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, urządzeń i narządzi. Wszystkie standardy jakościowe, związane z przedmiotem zamówienia zostały określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu diagnostycznego.
Wszystkie standardy jakościowe związane z przedmiotem zamówienia zostały określone w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

CPV: 44511000-5, 31700000-3

Dokument nr: 2024/BZP 00337159, ZP/20/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-03 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/21blt
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1Kontakt pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanej Platformy pod adresem: www.portal.smartpzp.pl/21blt
Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym wnioski o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Portal Smart PZP (zwanej dalej ,,Platformą").
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Wobec powyższego wszelka korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie rozpatrywana.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne, dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziale 11 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO zawarty jest w rozdziale 25 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/21blt/public/postepowanie?postepowanie=67634747
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-03 10:00
Miejsce składania ofert: Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, za pośrednictwem Platformy: https://portal.smartpzp.pl/21blt, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 14 SWZ

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.