Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wieruszowski
Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
powiat: wieruszowski
627813386
jkonieczna@powiat-wieruszowski.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190567
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 627813386
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa."
Powstaje w kontekście projektu
FERC.02.02-IP.01-0728/23 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Pewność bezpieczeństwa

Część 1
DOSTAWA i montaż agregatu prądotwórczego

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z przeglądem i serwisem w okresie 24 miesięcy gwarancji. Montaż w ramach niniejszego zamówienia będzie obejmował podłączenie przewodów sterujących SZR, przewodów własnych agregatu oraz wpięcie wyłącznika przeciwpożarowego do instalacji elektrycznej przygotowanej przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Agregat prądotwórczy zostanie zamontowany przy budynku Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, Ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 31122000-7, 71314100-3

Dokument nr: 2024-3989-190567

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-06-03

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
wieruszowski
Gmina
Wieruszów
Miejscowość
Wieruszów
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-06-06
Koniec realizacji
2024-07-22
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym, w szczególności przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług,
2) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek działania siły wyższej (przez działanie siły wyższej rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, któremu Wykonawca pomimo dołożenia należytej staranności nie był w stanie zapobiec w szczególności: działania wojenne, działanie sił przyrody, strajki, ataki terrorystyczne,
3) konieczności zmiany terminu wykonania umowy lub wynagrodzenia spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w szczególności koniecznością wykonania przez Zamawiającego dodatkowych prac niezbędnych do montażu przedmiotu umowy bądź konieczności uwzględnienia przez Wykonawcę warunków technicznych, o których mowa w §2 ust. 4. ( Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym przy wykonaniu przedmiotu umowy w tym do uzgodnienia warunków technicznych wymaganych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz uzgodnienia terminu dostawy i montażu .
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dostawy wraz z montażem agregatu prądotwórczego o wartości brutto każdej dostawy co najmniej 100.000,00 zł. wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonane.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-24
Data ostatniej zmiany
2024-05-24 14:30:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punktacja w kryterium cena zostanie obliczona według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej : cena brutto oferty badanej x100 ( liczba punktów ) x 100% ( waga). Na potrzeby wyliczenia powyższej punktacji Zamawiający przyjmuje cenę brutto za całość zamówienia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Justyna Konieczna
tel.: 627813386
e-mail: jkonieczna@powiat-wieruszowski.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.