Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wybór dostawcy usługi w zakresie wynajmu (lub zakupu) wyposażenia zaplecza kontenerowego...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wybór dostawcy usługi w zakresie wynajmu (lub zakupu) wyposażenia zaplecza kontenerowego - mebli

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA
Kazimierska 45
62-510 Konin
powiat: Konin
632405804
rogaczewski.wieslaw@zepak.com.pl
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1572686,ad65c900051cd6c34ed0be66890f2261.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: 632405804
Termin składania ofert: 2024-06-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybór dostawcy usługi w zakresie wynajmu (lub zakupu) wyposażenia zaplecza kontenerowego - mebli na potrzeby budowy CCGT Adamów.
Treść zapytania:
Zamawiający: PAK CCGT Sp. z o.o., z siedzibą w 62-510 Konin Ul. Kazimierska 45, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000917523, NIP 665-304-16-97, Regon 389724334, Kapitał zakładowy 30.000.000,00 PLN, Grupa Kapitałowa ZE PAK S.A.
Organizator Postępowania: ZE PAK Spółka Akcyjna, z siedzibą w 62-510 Konin przy Ul. Kazimierskiej 45, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021374, NIP 665-00-01-645, Regon 310186795, Kapitał zakładowy 101 647 094,00 PLN wpłacony w całości, Grupa Kapitałowa ZE PAK S.A.
Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Organizatora postępowania, tj. zgodnie z Regulaminem Wyboru Dostawców. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych i ta ustawa nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.
1. Przedmiot zamówienia.
Realizacja usługi w zakresie wynajmu lub zakupu mebli do zaplecza kontenerowego zlokalizowanego w Elektrowni Adamów wykonanego na potrzeby budowy bloku CCGT Adamów zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający informuje, że możliwa jest wizja lokalna przed złożeniem oferty.
Termin wizji lokalnej prosimy uzgadniać bezpośrednio telefonicznie w godz. 8.00-14.00 z poniżej wymienionymi przedstawicielami zamawiającego:
- Paweł Kudła tel. 887 831 671, e-mail: kudla.pawel@zepak.com.pl
- Marcin Zawacki tel. 887 534 098, e-mail: zawacki.marcin@zepak.com.pl
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. Wynaj.(zakup) wyposaż.zaplecza kontener.I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wynajem (lub zakup) wyposażenia zaplecza kontenerowego - mebli na potrzeby budowy CCGT Adamów na okres: - Etap I - parter przez okres 37 miesięcy, - Etap II - piętro przez okres 23 miesięcy (po 14 miesiącach). II. Zakres Prac: - Wynajem lub zakup wyposażenia zaplecza kontenerowego - mebli, zgodny z poniższym opisem, schematem i specyfikacją techniczną. a) Wynajem mebli - nowe lub używane(stan techniczny bardzo dobry) Oferta ma obejmować: - dostawę, montaż na miejscu, wniesienie / rozmieszczenie mebli, - demontaż / zwrot mebli. b)Zakup mebli - nowe Oferta ma obejmować: - dostawę, montaż na miejscu, wniesienie / rozmieszczenie mebli. - Opis wyposażenia zaplecza kontenerowego: Kontener pod biurko: a. Wymiary: W 56 x S 39 x G 60 cm. b. Blat z płyty laminowanej o grubości 25 mm. c. 3 szuflady zamykane na klucz. d. 4 kółka (2 z możliwością blokady). Szafa 2-funkcyjna na odzież i dokumenty- model dwudrzwiowy: a. W 180 x S 80 x G 38 cm. b. Drzwi zamykane jednym zamkiem na klucz. c. Drążek na wieszaki 5 półek na dokumenty lub odzież. Szafa na dokumenty - model dwudrzwiowy: a. W 180 x S 80 x G 38 cm b. Szafa na dokumenty z 4 regulowanymi półkami. c. 5 poziomów do wykorzystania na segregatory. d. Drzwi zamykane jednym zamkiem na klucz. Biurko duże (stół): a. Wymiary duży stół: W 72 x S 80 x D 160 cm. b. Blat laminowany o grubości 25 mm. c. Ramy stalowe, lakierowane proszkowo. Biurko małe (stół): a. Wymiary mały stół: W 72 x S 60 x D 120 cm. b. Blat laminowany o grubości 25 mm. c. Ramy stalowe, lakierowane proszkowo. Krzesło wyściełane: a. Wyściełane siedzisko. b. Możliwość układania w stosy. Krzesło obrotowe: a. Ergonomiczna konstrukcja. b. Stabilna podstawa. c. Regulacja wysokości. d. Rolki do twardych podłóg. e. Ruchome elementy odporne na uszkodzenia mechaniczne. f. Stabilne podłokietniki. Kosz na śmieci: a. Pojemność: 12 L. b. Przeznaczony na drobne śmieci biurowe. c. Wykonany z wytrzymałego materiału. Wieszak na ubrania: a. Wolnostojący. b. Stalowa Konstrukcja. Tablica na ścianę sucho-ścieralna: a. Wymiary: W 90 x D 120 cm b. Tablica sucho-ścieralno- magnetyczna c. Przeznaczona do pisania markerami i zawieszania kartek za pomocą magnesów. d. Powierzchnia tablicy wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym. e. Półka aluminiowa na markery. 1 Jednostka działania
Dodatkowe warunki formalne:
Oferta musi spełniać wymagania zapytania ofertowego.

Dokument nr: Z634/106134

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1572686,ad65c900051cd6c34ed0be66890f2261.html
Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
03- 06- 2024 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
05- 06- 2024 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
03- 06- 2024 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zepak.logintrade.net/zapytania_email,1572686,ad65c900051cd6c34ed0be66890f2261.html

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji.

Wymagania:
Oferty można składać od dnia 03.06.2024r. godz. 10.00 do dnia 05.06.2024r. do godz. 12.00
6. Sposób przygotowania oferty.
6.1 Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zapytaniem należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
6.2 Oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN plus określenie wysokości podatku VAT, ze wszystkimi kosztami.
6.3 Do oferty (z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej) należy załączyć:
- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
- Katalog oferowanych mebli/zdjęcia oferowanych przedmiotowych mebli z opisem uwzględniającym wymagania Zamawiającego,
- Harmonogram płatności,
- Szczegółowa wycena oferowanych mebli oferowanych w ramach Etapu I i Etapu II (wg załączonych zestawień wyposażenia Etap I (parter) i Etap II (piętro)),
- Zakres rzeczowy prac (Załącznik nr 2) potwierdzony przez Oferenta,
- Oświadczenie o statusie podatnika VAT (Załącznik nr 3 do Zapytania),
- Potwierdzony (parafowany) przez Oferenta Projekt umowy (Załącznik nr 5) uzupełniony o dane rejestrowe Wykonawcy, przedstawiciela Wykonawcy, adres WWW pod którym jest dostępna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO Wykonawcy) lub dołączenie do umowy Wzoru klauzuli informacyjnej Wykonawcy,
- Kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
- Wykaz prac (Załącznik nr 4 do zapytania). Zamawiający wymaga przedstawienia wykonanych minimum 3 takich usług/zadań lub o podobnym zakresie i charakterze wykonanych w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym terminie (z podaniem przedmiotu prac, ich wartości, dat wykonania i odbiorców, ze wskazaniem ich adresu i numeru telefonu),
- 3 listy referencyjne (minimum). Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty skany minimum 3 listów referencyjnych potwierdzających wykonanie takich usług/zadań lub o podobnym zakresie i charakterze, w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym terminie,
- Kopię certyfikatów potwierdzających wdrożenie systemu zarządzania jakością (jeśli Oferent posiada),
7. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej bez obecności Oferentów.
8. Koszty przygotowania oferty.
1) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z opracowaniem ofert.
2) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Dostawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.
9. Okres związania Ofertą.
Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 5 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
10. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
Cena ofertowa netto - 100%
11. Gwarancja.
Przez cały okres wynajmu/24 miesiące w przypadku zakupu mebli przez Zamawiającego. Przez cały okres wynajmu/24 miesiące w przypadku zakupu mebli przez Zamawiającego. Wady stwierdzone w przedmiocie umowy Dostawca usunie na własny koszt w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty powiadomienia go pisemnie, chyba, że Strony uzgodnią inny termin wynikający z technicznych możliwości usunięcia wad.
12. Warunki wymagane od Wykonawców.
1) Złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz osobami o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach zawodowych, posiadającymi uprawnienia wymagane do pracy przy urządzeniach energetycznych. Wobec Dostawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dostawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca/Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Dostawcę/Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.
4) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
13. Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.
1) Do dnia 03.06.2024r. do godz. 09.00 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
2) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową.
3) Treść wyjaśnień będzie przekazana przez platformę zakupową lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
4) W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
14. Istotne postanowienia umowy.
Projekty umowy, stanowią Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
15. Zastrzeżenia.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany treści Zapytania Ofertowego.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
16. Język postępowania
Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu niniejszego postępowania jest język polski.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Jeśli Wykonawca składa dokumenty wydane w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski.
Tłumaczenie musi być podpisane/poświadczone przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę, tzn. uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem, wydanym przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy), bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, albo przez tłumacza przysięgłego.
Tłumaczenia powinny być opatrzone tekstem ,,za zgodność tłumaczenia z oryginałem".
W przypadku niezgodności pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polską dokumentu, rozstrzygająca jest wersja polska.
17. Pozostałe postanowienia.
1) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
5) Zamawiający może wykluczyć z niniejszego postępowania Wykonawcę/Dostawcę, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem postępowania nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej https://www.zepak.com.pl/pl/o-firmie/rodo.html. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.
7) Dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
8) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów, a także klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
9) Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
10) Złożenie oferty handlowej jest potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę zamieszczającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego.
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego, tj. zgodnie z Regulaminem Wyboru Dostawców ZE PAK S.A. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych i ta Ustawa nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.
12) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej (aukcje nie są aukcjami elektronicznymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez Internetową Platformę Zakupową, e-mailem.

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Wiesław Rogaczewski
tel: 632405804
e-mail: rogaczewski.wieslaw@zepak.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.