Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont budynku

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim
ul. Lipowa 21
11-100 Lidzbark Warmiński
powiat: lidzbarski
tel.+48 89/ 7672750
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Lidzbark Warmiński
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.+48 89/ 7672750
Termin składania ofert: 2024-05-31 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy Ul. Powstańców Warszawy 10 rep. przez Administrację
Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim zwraca się z prośbą o przygotowanie
oferty cenowej na remont budynku w zakresie: częściowa wymiana deskowania dachu, wymiana
całego łacenia dachu, montaż membrany, wymiana dachówki na nową ceramiczną holenderkę
esówkę w kolorze ceglastym, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe
tytanowo-cynkowe, zbicie starych tynków i położenie nowych ciepłochronnych, malowanie
elewacji, wymiana okienek piwnicznych na drewniane, wykonanie nowej opaski budynku,
uprzątnięcie placu budowy.
Należy podać koszty prac w dwóch wariantach:
I - docieplenie wełną mineralną podłóg poddasza oraz częściowo połać dachu
II - docieplenie całej połaci dachu pianą PUR
Szczegółowy zakres określa przedmiar prac oraz dokumentacja projektowa.
Uwaga: budynek podlega prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie decyzji WKZ
wpisującej historyczne założenie urbanistycznej starego miasta Lidzbarka Warmińskiego do rejestru
zabytków nieruchomych. W związku z powyższym Wykonawca musi zapewnić kierownika
budowy z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z art 37c Ustawy o ochronie zabytków.

Składanie ofert:
Termin złożenia ofert do dnia 31.05.2024 r
Oferty można przesyłać na zwrotny adres e-mail, pocztą lub osobiści w sekretariacie ABK ul.
Lipowa 21.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji 30.10.2024 r.

Wymagania:
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca robót powinien sprawdzić wymiary z natury
Podstawą skalkulowania ceny przez Wykonawców za przedmiot zamówienia ma być przedmiar
robót . Załączone przedmiary robót, nie stanowią jedynej podstawy przygotowania oferty cenowej i
należy je traktować jako materiały pomocnicze. Podstawą wyliczenia ceny powinna być oparta na
rachunku ekonomicznym kalkulacja własna Wykonawcy. Oznacza to, że Wykonawca sporządza
przedmiar wg. własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
Cena ryczałtowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego
wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującymi podatkami i opłatami oraz z innymi
elementami cenotwórczymi, ewentualnymi zniżkami i upustami zaproponowanymi przez
Wykonawcę, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy.
Cena ryczałtowa musi zawierać również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych
niezbędnych do wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z wymogów
sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego.
Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np.: wody i
energii elektrycznej, łącznie z wykonaniem tymczasowych przyłączy na okres realizacji
zamówienia, koszty oświetlenia,ochrony mienia ) konieczne do organizacji placu budowy oraz
prowadzenia robót budowlanych.
Roboty ujęte w zapytaniu , a nie ujęte w cenie ryczałtowej brutto nie będą traktowane jako roboty
dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.