Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu kominów

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu kominów

Data zamieszczenia: 2024-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Diament"
ul. Ogrodowa 17 K
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
32 767-66-16 wew 37.t
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 767-66-16 wew 37.t
Termin składania ofert: 2024-06-19
Dokumenty do pobrania
ogłaszamy rozpoczęcie postępowania w formie "zapytania o cenę" na zadanie dotyczące:
Wykonania robót budowlanych w zakresie remontu kominów znajdujących się ponad dachem budynku mieszkalnego w Chorzowie przy Ul. Dąbrowskiego 30.
Wykonawca w ramach realizowanego zadania w zakresie remontu kominów wykona:
1. Odbicie starych tynków na kominach [płaszczyzny bocznej.
2. Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3.
3. Uzupełnienia zbrojonych czapek kominowych z betonu wodoszczelnego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 10:00.
I. Prosimy o staranne i czytelne wypełnienie załączonego formularza oferty i przesłanie go lub lub dostarczenie osobiste na adres zamawiającego - Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Diament", Ul. Ogrodowa 17 K, 41-940 Piekary Śląskie w terminie do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 10.00 w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,DIAMENT"
OFERTA
Wykonania robót budowlanych w zakresie remontu kominów znajdujących się ponad dachem budynku mieszkalnego w Chorzowie przy Ul. Dąbrowskiego 30.
Nie otwierać przed dniem 19 czerwca 2024 r. przed godz. 10:00
(Uwaga: oferent ponosi ryzyko nie wpłynięcia oferty w wyznaczonym terminie.}

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 13 września 2024 r.

Wymagania:
UWAGA!
W przedmiarze inwestorskim wskazano prace związane z remontem.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składnia ofert.
Gwarancja na wykonane roboty budowlane musi być udzielona przez Wykonawcę na okres 60 miesięcy.
II. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który spełni wymagania określone w Zapytaniu o cenę i złoży wypełnione poniżej dokumenty:
1. Oferta (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie potwierdzające, że oferent spełnia warunki określone przez zamawiającego, że zapoznał się z przedłożonymi warunkami umownymi i akceptuje je, że zapoznał się i zaakceptował warunki zawarte w punkcie II formularza - zapytania o cenę (załącznik nr 2).
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 4).
5. Wypis ze stosownego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia - oryginał lub kopia potwierdzona przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta - nie starsze niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia - Zapytania o cenę.
6. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami względem właściwego Urzędu Skarbowego -podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta - nie starsze niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia - Zapytania o cenę.
7. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami względem właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta - nie starsze niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia - Zapytania o cenę.
8. Kosztorys ofertowy.
9. Referencje od podmiotów zarządzających nieruchomościami wielorodzinnymi z zakresu wykonanych robót budowlanych na kwotę powyżej 5000 zł, za okres od stycznia 2022 r. do daty ogłoszenia postępowania.
Oferent winien złożyć dokumenty we wskazanej kolejności.
III. O wynikach postępowania oferenci biorący w nim udział zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Diament" (www.smdiament.pl).
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: Adam Klimkowicz kierownik Działu Eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Diament", kontakt telefoniczny 32 767-66-16 wew 37.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.