Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Osadzenie 4 krat w oknach piwnicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Osadzenie 4 krat w oknach piwnicznych

Data zamieszczenia: 2024-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
powiat: Poznań
https://platformazakupowa.pl/transakcja/934585
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Osadzenie 4 krat w oknach piwnicznych pomieszczenia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy Ul. SZYLINGA 2
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Rob.bud -
KM_SYLINGA_KRATA.pdf
MKZ.pdf
zlecenie.docx
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 934585

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/934585
Składania : 10-06-2024 09:00:00
Otwarcia : 10-06-2024 09:05:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
OPIS ZAMÓWIENIA
Na zadanie polegające pn: Kompleksowej realizacji zadania w zakresie dostawy, montażu, 4 krat w oknach pomieszczenia piwnicy w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2 wg. Wytycznych MKZ
Zamawiający
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznań
ul. Kochanowskiego 2a
I. Lokalizacja inwestycji
Komenda Miejska Policji w Poznaniou ul. Arnolda Szylinga 2
Zakres :
Zakres zamówienia obejmuje . Kompleksową realizację zadania w zakresie dostawy, montażu, 4 krat w oknach piwnicznych pomieszczenia w budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2
W ramach zadania należy
Wykonać kraty zgodnie z załączonym rysunkiem.
Kraty winny posiadać wypełnienie siatką o oczkach 1,0 cm x 1,0 cm z drutu o O2 mm.
Malowanie proszkowe na RAL7016 lub antracyt do uzgodnienia z MKZ
Zamawiający wyznacza
-termin wizji na dzień 07.06 2024r godz.1300 na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniou ul. Arnolda Szylinga 2
a) przekazanie do realizacji placu budowy - niezwłocznie po podpisaniu Zlecenia
b) termin realizacji zadania od dnia podpisania zlecenia do 15 lipca 2024
II. Inne wymagania:
a) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy, dopuszcza się formę negocjacji cenowych po dokonanym wyborze oferenta.
W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami którzy złożyli oferty.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
c) Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej;
d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
e) Wykonawca zobowiązuje się podpisać zlecenie w terminie - do 2 dni roboczych od daty telefonicznego lub e-mailowego poinformowania go o takiej możliwości;
f) Składanie ofert do dnia 10 czerwca 2024 r. do godz. 900.
III. Wymagania dotyczące Wykonawcy
a) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie zleconych prac , oraz zatrudnionych pracowników na umowę o pracę.
c) Wykonawca oświadcza, iż nie istnieją przesłanki określone w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 roku, poz. 835) i nie podlega wykluczeniu z udziału w zleceniu.
IV. Kryterium oceny ofert
Cena oferty - 100%
V. Wykonawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
VI. Kontakt do Zamawiającego:
Lucyna Kośmicka- Skrzypczak w godz. 7.30 do 15.30 tel.47 77 124 69
Załączniki:
1. Decyzja MKZ
1. Zlecenie
4. Projekt kraty
W sprawach nieokreślonych obowiązują m.in.:
- Prawo Budowlane,
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.