Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

KLUCZE

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

KLUCZE

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rafineria Gdańska Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
jolanta.okon-jakubowska@rafineriagdanska.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1572684,9ff2e908a320b44583519f324fdb04cf.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
RG/926/SRM/330504/JOJ-KLUCZE - SIGA SAFETY WRENCHES - EX NIEISKRZĄCE
Treść zapytania:
S
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert techniczno-handlowych na dostawę ---kluczy nieiskrzących SIGA SAFETY WRENCHE
Koniecznie wymagane certyfikaty na tego rodzaju klucze
Prosimy o przedstawienie oferty w postaci dwóch załączników w formacie .pdf: oferty handlowej oraz oferty technicznej (pełna specyfikacja techniczna z kartami katalogowymi bez cen). Prosimy o potwierdzenie wszystkich wymagań lub wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw w wykonaniu w stosunku do wymagań zapytania ofertowego.
Maksymalny termin dostawy - możliwie najszybszy
Wymagana ważność oferty - 30 dni
Wymagany okres gwarancji - 18/24 miesiące
certyfikaty
oświadczenia CN
oferty w pliku pdf. z ceną i i bez cen
Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru dostawcy dla konkretnych pozycji zapytania ofertowego.
Podstawą dla przygotowanie oferty jest specyfikacja techniczna materiału ujęta w treści zapytania ofertowego oraz Standardy Techniczne dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/2821/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania/standardy_techniczne
Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz o możliwości przeprowadzenia negocjacji, aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Przedmiotem negocjacji jest tylko cena. W trakcie negocjacji niedopuszczalna jest zmiana specyfikacji oferowanego materiału.
Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszystkie pytania powinny być zadawane za pośrednictwem platformy zakupowej.
Bezpośredni kontakt z członkami komisji może skutkować wykluczeniem dostawcy z postępowania wyboru kontrahenta.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający odrzuci oferty zawierające zbyt niską cenę, zgodnie z informacjami załączonymi do Zapytania Ofertowego.
Płatności będą realizowane przelewem bankowym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na podany numer rachunku bankowego Dostawcy.
Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze.
Dostawca oświadcza, że podany numer rachunku bankowego:
o jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
o jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę , w szczególności:
- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzeniu Rady (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.Urz.UE.L Nr 183, str. 9, z późn. zm.),
oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafinerię Gdańską Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego lub Krymu lub Sewastopola (terytoriów Ukrainy).
Prosimy też pod rygorem nieważności złożonej oferty załączenie w części merytorycznej podpisanego oświadczenia z załącznika.
Wszelkie uwagi do OWZ Rafineria Gdańska Sp. z o.o. powinny być zgłaszane w terminie zadawania pytań. Po tym terminie jakiekolwiek uwagi nie będą rozpatrywane.
Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Rafineria Gdańska Sp. z o.o. dostępne pod linkiem:
https://rafineriagdanska.pl/repository/55544/
Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o jego wyniku.
Z poważaniem
Jolanta Okoń-Jakubowska
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. KLUCZ SIGA SAFETY WRENCHES D 00 10-50 EX 113 szt. MP-0643252-000-435
2. KLUCZ SIGA SAFETY WRENCHES D 1 50-100EX 10 szt. MP-0643252-000-436
3. KLUCZ SIGA SAFETY WRENCHES D3 250-400EX 8 szt. MP-0643252-000-437
4. KLUCZ SIGA SAFETY WRENCHES D 4 350-900 EX 6 szt. Indeks
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "RG/926/SRM/330504/JOJ-KLUCZE - SIGA SAFETY WRENCHES - EX NIEISKRZĄCE "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: SRM/330504

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1572684,9ff2e908a320b44583519f324fdb04cf.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
10- 06- 2024 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
28- 06- 2024 16: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
13- 06- 2024 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1572684,9ff2e908a320b44583519f324fdb04cf.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Jolanta Okoń-Jakubowska LA
tel:
e-mail: jolanta.okon-jakubowska@rafineriagdanska.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.