Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową

Data zamieszczenia: 2024-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel. 74 842-37-41, tel. 74 842-42-00, tel./fax 74 847-74-77
mzb@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 842-37-41, t
Termin składania ofert: 2024-06-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wspólnota Mieszkaniowa przy Ul. Psie Pole 43 w Wałbrzychu
zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia:
,,Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową
na remont elewacji z dociepleniem budynku przy Ul. Psie Pole 43 w Wałbrzychu".
Dokumentacja powinna uwzględniać obligatoryjnie remont elewacji z dociepleniem ścian
zewnętrznych budynku oraz ewentualnie inne prace termomodernizacyjne, aż do uzyskania
minimum 30% oszczędności energii pierwotnej (bądź z uwagi na zły stan techniczny) -
w uzgodnieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową.
Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i pozwolenia na budowę jeśli jest wymagana bądź zaświadczenia zależnie od
wymogów Prawa Budowlanego.

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert: 14 czerwiec 2024 r. godz. 10:15

Składanie ofert:
5. Miejsce złożenia oferty:
Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu (pok. nr 10)
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych
6. TERMIN SKŁADANIA ofert: 14 czerwiec 2024r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
1) opracowanie audytu energetycznego dla budynku przy Ul. Psie Pole 43 w Wałbrzychu
- 2 miesiące od daty podpisania umowy.
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku
przy Ul. Psie Pole 43 w Wałbrzychu - 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Okres gwarancji: 36 miesięcy.
4. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku
polskim na wzorze stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Oferty złożone na
druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
10. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką
wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia, którego konkurs dotyczy.
11. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.
12. Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów
które zamieszczone są na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w strefie wykonawcy
w zakładce pliki do pobrania oraz projektowanymi postanowieniami umownymi.
13. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej wycenianego obiektu i uwzględnienia
wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty oraz zapoznanie się z
informacją dla projektantów - załącznik nr 3.
14. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z konserwatorem zabytków
projektowanych rozwiązań w czasie realizacji zadania (jeżeli dotyczy).
15. Przewidywany sposób rozliczenia prac: RYCZAŁT
UWAGA: Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie UOBN.
Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek
z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).
16. Audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa, powinny spełniać
kryteria wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska
2021-2027 (FEDS 2021-2027) - załącznik nr 1.
17. Audyt energetyczny powinien uwzględniać wszystkie adekwatne wskaźniki produktu i
rezultatu, odpowiadające celowi projektu (np. dot. oszczędności energii pierwotnej,
redukcji emisji CO2) - załącznik nr 2.
18. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania jeżeli
wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest
nieuzasadnione.

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Adriana Kwiatkowska, e-mail kwiatkowska-a@mzbwalbrzych.pl
Remigiusz Łatka, e-mail latka-r@mzbwalbrzych.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.