Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup fabrycznie nowych przewodów elektrycznych górniczych oraz osprzętu kompleksu...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup fabrycznie nowych przewodów elektrycznych górniczych oraz osprzętu kompleksu ścianowego

Data zamieszczenia: 2024-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
asankalla@jzr.pl
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1574862,01e70c16c8e51559b5c0c467a932fa54.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup fabrycznie nowych przewodów elektrycznych górniczych oraz osprzętu kompleksu ścianowego
Treść zapytania:
I. Proszę o przedstawienie oferty na zakup fabrycznie nowych przewodów elektrycznych górniczych oraz osprzętu:
poz. 1. PRZEWÓD typu PROTOMONT (N)TSCGECWOEU 6x50+6x50/6E+1x(6x1,5ST)+UELKON 3,6/6 kV - 2200 m.b.
Przewód ma spełniać następujące wymagania:
o musi być wykonany zgodnie z normą ,,DIN VDE0250-813";
o znamionowy prąd dopuszczalny nie mniejszy niż 162 A;
o maksymalny dopuszczalny krótkotrwały prąd zwarciowy nie mniejszy niż 7 kA;
o średnica zewnętrzna przewodu nie przekraczająca 60 mm;
o masa przewodu przypadająca na 1km długości nie większa niż 7700 kg.
poz. 2. PRZEWÓD typu PROTOMONT NTSKCGECWOEU 3x50+3x(2x1,5ST + 25/3KON) + 6ÜLKON 3,6/6 kV - 600 m.b.
Przewód ma spełniać następujące wymagania:
o musi być wykonany zgodnie z normą ,,DIN VDE0250-813";
o znamionowy prąd dopuszczalny nie mniejszy niż 200 A;
o maksymalny dopuszczalny krótkotrwały prąd zwarciowy nie mniejszy niż 6 kA;
o średnica zewnętrzna przewodu nie przekraczająca 55 mm;
o masa przewodu przypadająca na 1km długości nie większa niż 5000 kg.
poz.3. PRZEWÓD typu PROTOMONT (V) NTSKCGECWOEU 3x95+3x(2x1,5ST + 50/3KON) + 6ÜLKON RED 3,6/6 kV - 500 m.b.
Przewód ma spełniać następujące wymagania:
o ma być przeznaczony do zasilania maszyn ruchomych pod ziemią, w tym kombajnów ścianowych;
o musi być wykonany zgodnie z normą ,,DIN VDE0250-813";
o znamionowy prąd dopuszczalny nie mniejszy niż 301 A;
o maksymalny dopuszczalny krótkotrwały prąd zwarciowy nie mniejszy niż 13,5 kA;
o średnica zewnętrzna przewodu nie przekraczająca 66 mm;
o masa przewodu przypadająca na 1km długości nie większa niż 7900 kg.
poz.4. Przewód typu OnGcekż/w-GW FLEX 3,6/6 kV 3x95+35+3x2x2,5 - 1000 m.b.
poz.5. Przewód oponowy górniczy 0,6/1,0 kV 3x35+16+6x2,5 - 1000 m.b.
poz.6. Przewód oponowy górniczy 0,6/1,0 kV 3x95+35+6x4 - 1000 m.b.
poz.7. Przewód oponowy górniczy 3x4+4+4 z indywidualnym ekranem żył w postaci oplotu miedzianego - 5000 m.b.
poz.8. Przewód oponowy górniczy 3x10+10+6 z indywidualnym ekranem żył w postaci oplotu miedzianego - 4000 m.b.
poz.9. Ognioszczelna skrzynka łączeniowa OSŁ-240-6 - 5 szt.
Skrzynka ma spełniać następujące wymagania:
Napięcie znamionowe torów głównych: 6000 V
Prąd znamionowy ciągły torów głównych: 400 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 12 kA(0,1 s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 30 kA
Odporność na łuk wewnętrzny 10 kA (0,1 s)
Klasyfikacja IAC BFLR.
Napięcie znamionowe torów pomocniczych i kontrolnych 25 V -AC; 60 V -DC.
Ilość zacisków i przekroje:
- żył roboczych 3 x[2x (35÷240)] mm2
- żył uziemiających 4 x (16÷120) mm2
- żył pomocniczych (złączka gwintowa typu LTE-6-10.0M) 12 x(4÷10) mm2
- żył pomocniczych obwodów kontrolnych 2 x (6÷25) mm2
Przystosowana do wykonywania połączenia kabli opancerzonych lub bez pancerza (ekranowanych z pojedynczym ekranem indywidualnym nałożonym na izolację żył roboczych lub z dwoma ekranami: indywidualnym i ogólnym na powłoce) i przewodów oponowych (z dwoma ekranami: indywidualne, uziemione /połączone z SUPO/ i ogólny, izolowany od ziemi /od SUPO/, które uzyskały dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w zakładach górniczych zgodnie ze znakami dopuszczenia.
poz.10. Skrzynka ognioszczelna typu 2-USO 2-6402-P - 6 szt.
Skrzynka ma spełniać następujące wymagania:
Napięcie znamionowe: 6000 V
Prąd znamionowy: 400 A
Prąd zwarcia: 10 kA(0,1 s)
Napięcie znamionowe torów pomocniczych i kontrolnych 25 V -AC; 60 V -DC.
Przystosowana do łączenia dwóch przewodów 6-o żyłowych typu PROTOMONT (N)TSCGECWOEU 6X50+6X50/6E+1X(6X1,5ST) + UELKON 3,6/6kV.
poz. 11 Bęben - proszę podać cenę oraz ilość bębnów (jeśli będą jako osobna pozycja)
Niezbędne jest przy dostawie:
1. Oznakowanie CE;
2. Deklaracje zgodności UE, instrukcje obsługi , dokumenty kontroli jakości w jęz. polskim - 3 komplety papierowe + 3 w wersji elektronicznej
3. Deklarację zgodności z normami dla przewodów w języku polskim - 3 komplety papierowe + 3 w wersji elektronicznej
4. Świadectwo jakości w języku polskim - 3 komplety papierowe + 3 w wersji elektronicznej
5. Karta gwarancyjna w języku polskim - 3 komplety papierowe + 3 w wersji elektronicznej. Gwarancja: 24 m-cy od daty uruchomienia na dole kopalni, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy.
6. Dopuszczenie Prezesa WUG - 3 komplety papierowe + 3 w wersji elektronicznej
Wymagania ogólne dla przewodów i osprzętu przeznaczonych do pracy w dołowych wyrobiskach o charakterystyce:
a. IV kategoria zagrożenia metanowego,
b. stopień ,,c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
c. klasa ,,B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Oznakowanie przewodu w sposób umożliwiający ustalenie jego długości na bębnie.
Podanie kosztu bębnów jako osobnej pozycji w razie braku zwrotu do dostawcy po terminie awizacji.
Wymagana dostawa przewodu w jednym odcinku - w przypadku braku możliwości dostawy w jednym odcinku należy wykazać najdłuższe możliwe do dostarczenia długości.
Zamawiający nie dopuszcza zamienników.
- Kontrahent dostarcza towary nowe. Za towary nowe uznaje się towary nieużywane i nieregenerowane, wytworzone nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy (w przypadku wyrobów hutniczych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed data dostawy). Dotyczy części i materiałów dostarczanych do JZR sp. z o.o., jak również komponentów/półproduktów/ materiałów, z których zostały one wykonane (daty produkcji winne posiadać oznaczenie na dostarczanych materiałach oraz wymaganej dokumentacji dostarczanej wraz z wyrobem na magazyn JZR sp. z o.o.: atestach, świadectwach jakości, kartach gwarancyjnych...).
II. Oferta powinna zawierać:
- cena zł/m.b. przewodu (zawierającą wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotowego przewodu i odbiorem bębnów)
- koszt odbioru przedmiotowych bębnów po okresie awizacji
- termin płatności; preferowany termin płatności przelew 60 dni, ale nie krótszy niż 14 dni od daty otrzymania faktury VAT Zamawiającemu. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni.
- Oczekiwany termin dostawy przedmiotu zakupu na magazyn JZR: do 15.11.2024r. *
*W przypadku braku możliwości zaoferowania produktu w oczekiwanym przez Spółkę terminie, prosimy o przedstawienie możliwie najkrótszego w Państwa ocenie własnego terminu dostawy. Równocześnie zwracamy uwagę, że Spółka dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryterium ceny i terminu dostawy.
- termin obowiązywania gwarancji: Preferowany 24 miesiące od daty montażu w chodniku na dole kopalni, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy
- warunki dostawy: na koszt i staranie Oferenta,
- kraj pochodzenia/producent,
- termin ważności oferty 60 dni od daty zakończenia składania ofert,
- podpisane oświadczenie zał. nr.1,
- potwierdzenie wniesienia wadium,
- Oferent dołączy do oferty rzeczywisty harmonogram dostaw,
- dla urządzeń przewodów na napięcie wyższe od 1 kV ważne kopie dopuszczenia Prezesa WUG,
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przyjmowania ofert lub aktualny wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przyjmowania ofert,
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przyjmowania ofert,
- sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, jeśli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzania), jeżeli przetargiem są objęte dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto przekracza 500.000,00 zł
- Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie elektronicznej ( stanowiący załącznik do oferty), skan oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożone za pośrednictwem platformy zakupowej. W przypadku dokumentów składanych w języku obcym, dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski, przy czym dokument stanowiący tłumaczenie na język polski dokumentu sporządzonego w języku obcym musi zostać podpisany przez osobę podpisująca ofertę (osoby podpisujące).
III. wadium:
1.Przystępujący do przetargu dostawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, czeku potwierdzonym przez bank, poręczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, gwarancjach bankowych.
2. Na wniosek zainteresowanego zalicza się na poczet wadium bieżące wymagalne na dzień otwarcia ofert należności firmy Oferenta, które posiada ona w JZR Sp. z o.o, co najmniej w wysokości wadium. Wskazane należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości.
3. Wadium w formie innej niż przelew bankowy może zostać złożone:
a) w postaci papierowej - poprzez złożenie oryginału dokumentu w kasie Biura Zarządu JZR Sp.z.o.o. Ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie - Zdrój ( I piętro, Kancelaria). Do Oferty należy dołączyć skan dokumentu.
b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia, poprzez wysłanie za pośrednictwem Platformy Logintrade (dokument należy dołączyć do oferty).
4.Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres ważności oferty.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto bankowe Zamawiającego: 34102024720000690201456672 PKO BP z dopiskiem: "Zakup fabrycznie nowych przewodów elektrycznych górniczych oraz osprzętu kompleksu ścianowego - Znak Z249/484642" .W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu będzie ono uznane przez Zamawiającego za wniesienie prawidłowo tylko po wpłynięciu zadanej kwoty na wskazane konto, przed upływem terminu przyjmowania oferty. Potwierdzenie przelewu bankowego należy dołączyć do oferty.
6. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu przyjmowania ofert.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,
IV. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW:
Złożenie oferty w oparciu o niniejsze zapytanie oznacza akceptację Ogólnych Warunków Zamówień dostępnych na stronie internetowej JZR pod adresem:
https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
V. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta.
4. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną,
5. Postępowanie jest poufne.
6. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
7. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
8. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwilą otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
9. Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
10. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o Regulamin postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju'' z dnia 29.12.2011 r. (tekst jednolity), dostępny na stronie internetowej JZR sp. z o.o. pod adresem: www.jzr.pl w zakładce przetargi.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
12. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, że w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych.
13. Dodatkowych informacji udziela:- w sprawach formalnych - Dział EZ Artur Sankalla - tel. 32 438 81 44, e-mail:asankalla@jzr.pl
- w sprawach technicznych - Wojciech Magiera - e-mail: womagiera@jzr.pl tel.: +48 32 438 8125, mob.: +48 539 674 055
14. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- podziału zamówienia dla kilku Oferentów,
- powtórzenie aukcji,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
- uznania, ze przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyn.
15. JZR Sp. z o.o. zastrzegają sobie możliwość wystąpienia z propozycją zwiększenia ilości zakupywanych materiałów do 100% wartości niniejszego zapytania w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień, co do terminu realizacji. Propozycja ta nie musi zostać przyjęta przez oferenta.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. PRZEWÓD typu PROTOMONT NTSKCGECWOEU 3x50+3x(2x1,5ST + 25/3KON) + 6ÜLKON 3,6/6 kV - #1 2200 mb 8Z-0899000G69
2. PRZEWÓD typu PROTOMONT NTSKCGECWOEU 3x50+3x(2x1,5ST + 25/3KON) + 6ÜLKON 3,6/6 kV - #2 600 mb 8Z-0899000G69
3. PRZEWÓD typu PROTOMONT (V) NTSKCGECWOEU 3x95+3x(2x1,5ST + 50/3KON) + 6ÜLKON RED 3,6/6 kV 500 mb -
4. Przewód typu OnGcekż/w-GW FLEX 3,6/6 kV 3x95+35+3x2x2,5 1000 mb -
5. Przewód oponowy górniczy 0,6/1,0 kV 3x35+16+6x2,5 1000 mb -
6. Przewód oponowy górniczy 0,6/1,0 kV 3x95+35+6x4 1000 mb -
7. Przewód oponowy górniczy 3x4+4+4 z indywidualnym ekranem żył w postaci oplotu miedzianego 5000 mb -
8. Przewód oponowy górniczy 3x10+10+6 z indywidualnym ekranem żył w postaci oplotu miedzianego 4000 mb -
9. Ognioszczelna skrzynka łączeniowa OSŁ-240-6 5 szt. -
10. Skrzynka ognioszczelna typu 2-USO 2-6402-P 6 szt. -
11. Bęben 1 szt. -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup fabrycznie nowych przewodów elektrycznych górniczych oraz osprzętu kompleksu ścianowego"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: Z249/484642

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1574862,01e70c16c8e51559b5c0c467a932fa54.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
12- 06- 2024 11: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
20- 06- 2024 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
19- 06- 2024 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1574862,01e70c16c8e51559b5c0c467a932fa54.html

Miejsce i termin realizacji:
Oczekiwany termin dostawy przedmiotu zakupu na magazyn JZR: do 15.11.2024r. *

*W przypadku braku możliwości zaoferowania produktu w oczekiwanym przez Spółkę terminie, prosimy o przedstawienie możliwie najkrótszego w Państwa ocenie własnego terminu dostawy. Równocześnie zwracamy uwagę, że Spółka dokona wyboru dostawcy w oparciu o kryterium ceny i terminu dostawy.

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Artur Sankalla
tel:
e-mail: asankalla@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.