Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Data zamieszczenia: 2024-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT KAZIMIERSKI
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka
powiat: kazimierski
starostwo@powiat.kazimierzaw.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kazimierza Wielka
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu kazimierskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Modernizacja źródła ciepła wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie poprzez budowę kotłowni gazowej na LPG z instalacją zbiornikową.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zmiany sposobu ogrzewania budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. Odonów dz. nr ewid. 164/4.
Obecnie budynek zaopatrywany jest w czynnik grzewczy z kotłowni węglowej znajdującego się w pomieszczeniu kotłowni budynku. Projekt zakłada iż, obecny sposób ogrzewania zostanie wyłączony z użytkowania a wykonane zostanie nowy ze zbiornika gazowego propanowego umieszczonego na działce należącego do Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. Projekt zakłada budowę instalacji wewnętrznej gazowej na gaz płynny.
Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie. Jedno z pomieszczeń (pomieszczenie magazynowe) zostanie dostosowane do wymagań stawianych pomieszczeniu kotłowni z 4 kotłami gazowymi o mocy 61,5 kW każdy (łączna moc 246 kW) zasilanej gazem propan-butan.
Powierzchnia pomieszczenia kotłowni będącej przedmiotem projektu - 10,56m2,
- Kubatura 36,43 m3
- Wysokość pomieszczenia 3,45 m
- Kotłownia na pierwszej kondygnacji znajduje się około 1,5m p.p.t.
Pomieszczenie kotłowni usytuowane jest na poziomie parteru, w dwukondygnacyjnej części budynku, część budynku z projektowaną kotłownią jest podpiwniczona
Część 2: Poprawa bazy sportowej w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego.
Na terenie inwestycji projektuje się boisko sportowe wielofunkcyjne, ogrodzone i oświetlone wraz z utwardzeniem terenu i małą architekturą - ławkami parkowymi.
Projektowany obiekt budowlany lokalizowany jest w przepisowych odległościach od granicy działki, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, elementów infrastruktury technicznej oraz wzajemnie względem siebie, wg załączonego projektu zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji jest częściowo ogrodzony. Na terenie przyszkolnym znajdują się: budynki szkolno-dydaktyczne, boisko sportowe, miejsca postojowe, place manewrowe, drogi wewnętrzne, chodniki, oraz zielone tereny rekreacyjne. Teren inwestycji użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Projektowane boisko sportowe wielofunkcyjne stanowi uzupełnienie funkcji sportowo - rekreacyjnej terenu.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę nr 842/17, obręb 0006 CUDZYNOWICE, jednostka ewidencyjna 260303_5 KAZIMIERZA WIELKA.
W ramach inwestycji zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez zamawiającego projektuje się:
- boisko do piłki ręcznej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 2800 x 4400 cm. Pole gry ma wymiary 2000 x 4000 cm. Boisko wyznaczone liniami w kolorze białym.
- dwa boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 1500 x 2800 cm każde, ustawione obok siebie, prostopadle do głównego boiska. Boiska wyznaczone liniami w kolorze brązowym.
- boisko do siatkówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 900 x 1800 cm. Boisko wyznaczone liniami w kolorze białym.
- boisko do tenisa ziemnego (wpisane w boisko do piłki ręcznej) w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 1097 x 2378 cm. Boisko wyznaczone liniami w kolorze żółtym.
Boisko wielofunkcyjne należy ogrodzić. Od strony północno-zachodniej i południowo-zachodniej zamontować ogrodzenie w formie piłkochwytu wys. 6,0 m wyposażone w furtkę dwuskrzydłową szer. 2,5 m zlokalizowaną od strony północno-zachodniej. Od strony północno-wschodniej i południowo-wschodniej zamontować ogrodzenie o wys. 4,0 m.
Część 3: Poprawa bazy edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach poprzez doposażenie pracowni tematycznych.
Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni tematycznych Zespołu Szkół Rolniczych
w Cudzynowicach w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
1) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi: min. 24 miesiące, chyba, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje inaczej.
Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie dla całości dostawy.
2) Udzielona gwarancja i rękojmia obejmują wszystkie elementy dostarczonego sprzętu.
3) W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego wyposażenia, sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.
4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu.
5) Czas reakcji serwisu (podjęcie czynności związanych z usunięciem zgłoszonej usterki) w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii, chyba że opis przedmiotu zamówienia wskazuje inaczej.
6) Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w dni robocze, w godz.ch od 8:00 do 16:00), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań. Każde zgłoszenie należy potwierdzić drogą pisemną lub elektroniczną w postaci potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
7) Gwarantowany czas naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych.
8) Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej,
9) Inne wymagania:
a) Bezpłatna dostawa, wniesienie, montaż, instalacja, uruchomienie, konfiguracja, przeszkolenie pracownika Zamawiającego z obsługi dostarczonych urządzeń.
b) Instrukcja obsługi w jęz. polskim lub angielskim w wersji drukowanej lub elektronicznej.
c) Karta gwarancyjna dostarczana przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych, które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji.
Część 4: Poprawa bazy edukacyjnej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach poprzez doposażenie pracowni tematycznych.
Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni tematycznych Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
1) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi: min. 24 miesiące, chyba, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje inaczej.
Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie dla całości dostawy.
2) Udzielona gwarancja i rękojmia obejmują wszystkie elementy dostarczonego sprzętu.
3) W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego wyposażenia, sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.
4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy wyposażenia i sprzętu.
5) Czas reakcji serwisu (podjęcie czynności związanych z usunięciem zgłoszonej usterki) w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii, chyba że opis przedmiotu zamówienia wskazuje inaczej.
6) Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w dni robocze, w godz.ch od 8:00 do 16:00), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań. Każde zgłoszenie należy potwierdzić drogą pisemną lub elektroniczną w postaci potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
7) Gwarantowany czas naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych.
8) Wskazane powyżej minimalne zapisy muszą być uwzględnione w karcie gwarancyjnej,
9) Inne wymagania:
a) Bezpłatna dostawa, wniesienie, montaż, instalacja, uruchomienie, konfiguracja, przeszkolenie pracownika Zamawiającego z obsługi dostarczonych urządzeń.
b) Instrukcja obsługi w jęz. polskim lub angielskim w wersji drukowanej lub elektronicznej.
c) Karta gwarancyjna dostarczana przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych, które by uzależniały uprawnienia do udzielonej gwarancji.
Część 5: Poprawa bazy sportowej w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę nr 99/3, obręb 0002 SKALBMIERZ, jednostka ewidencyjna 260305_4 SKALBMIERZ. Teren inwestycji jest zasadniczo płaski. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję jest terenem budowlanym (Bi), utwardzony nawierzchnią bitumiczną istniejącego boiska. Teren objęty opracowaniem stanowi część rekreacyjną szkoły - istniejące boisko o nawierzchni bitumicznej. Na terenie przyszkolnym znajdują się: budynek szkolno-dydaktyczny, miejsca postojowe, place manewrowe, drogi wewnętrzne, chodniki, oraz zielone tereny rekreacyjne.
Na terenie inwestycji projektuje się boisko sportowe wielofunkcyjne, ogrodzone i oświetlone wraz z utwardzeniem terenu i małą architekturą - ławkami parkowymi oraz pole do gry w koszykówkę przy sali gimnastycznej budynku szkoły, od strony południowej łącznika szkoły.
Projektowany obiekt budowlany lokalizowany jest w przepisowych odległościach od granicy działki, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, elementów infrastruktury technicznej oraz wzajemnie względem siebie, wg załączonego projektu zagospodarowania terenu.
W ramach inwestycji zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez zamawiającego projektuje się:
- boisko do piłki ręcznej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 2200 x 4400 cm. Pole gry ma wymiary 2000 x 4000 cm. Boisko wyznaczone liniami w kolorze białym.
- dwa boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 1500 x 2200 cm każde, ustawione obok siebie, prostopadle do głównego boiska. Boiska wyznaczone liniami w kolorze brązowym.
- boisko do siatkówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej) w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 900 x 1800 cm. Boisko wyznaczone liniami w kolorze białym.
- boisko do tenisa ziemnego (wpisane w boisko do piłki ręcznej) w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 1097 x 2378 cm. Boisko wyznaczone liniami w kolorze żółtym.
- nieogrodzone pole do gry w koszykówkę przy sali gimnastycznej o wymiarach pola gry 9100 x 1100 cm z koszem do koszykówki mocowanym do ściany sali gimnastycznej.
Boisko wielofunkcyjne należy ogrodzić. Od strony północno-zachodniej, północno-wschodniej i południowo-wschodniej zamontować ogrodzenie w formie piłkochwytu wys. 6,0 m wyposażone w furtkę dwuskrzydłową szer. 2,5 m zlokalizowaną od strony północno-wschodniej. Od strony południowo-zachodniej (wzdłuż istniejącej skarpy ziemnej) zamontować ogrodzenie o wys. 4,0 m.
Część 6: Poprawa dostępności komunikacyjnej, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami, w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach poprzez wykonanie wewnętrznej klatki schodowej.
Zakres robót:
Wykonanie wewnętrznej klatki schodowej wymaga wykonania fundamentów, wymurowania wewnętrznych ścian nośnych, wykonanie płyty stropowej w miejscu wyburzonego fragmentu stropu nad piwnicą oraz wykonania biegów schodowych.
Kolejność planowanych robót budowlanych:
a) Zabezpieczenie istniejącej konstrukcji w obrębie planowanych prac poprzez stemplowanie/lewarowanie,
b) Skucie posadzki piwnicy i wybranie zasypki do głębokości wskazanej na przekroju,
c) Wykonanie ław fundamentowych i wymurowanie ścian piwnicy z bloczków betonowych.
d) Zamurowanie zewnętrznych otworów okiennych.
e) Wykonanie odkrywek konstrukcji istniejących stropów i ocena zgodności stanu istniejącego z założeniami przyjętymi do projektowania.
f) Wyburzenie części istniejącego stropu nad piwnicą o szer. dostosowanej do rozstawu belek stropowych.
g) Wykonanie nowej płyty żelbetowej wraz z niezbędnymi warstwami wykończeniowymi.
h) Wymurowanie ścian parteru z pustaków ceramicznych.
i) Wyburzenie części istniejącego stropu nad parterem o szer. dostosowanej do rozstawu belek stropowych.
j) Wykonanie biegów schodowych
k) Wymurowanie ścian działowych piętra.
l) Roboty związane ze zmiana lokalizacji otworów wewnętrznych oraz ścian działowych.
m) Wykonanie tynków wewnętrznych,
n) Wykonanie powłoki malarskiej,
o) Inne nie wymienione a konieczne do wykonania prace wykończeniowe.
Powierzchnia zabudowy: 1766,83 m2, z tego powierzchnia budynku ze strefą pożarową ZLV objęta opracowaniem projektowym 1122,33 m2,
Powierzchnia całkowita wydzielonego budynku: 1802,54 m2, z tego część objęta opracowaniem wydzielona jako odrębna strefa pożarowa z przeznaczeniem na internat 822,77 m2,
Wysokość budynku: 8,60 m (budynek niski N)
Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
Ilość kondygnacji podziemnych - 1 pod częścią budynku
Kubatura budynku w części objętej opracowaniem projektowym 7662,49 m3.

CPV: 45453000-7, 45232460-4,45333000-0,45310000-3, 45212200-8, 43124100-9,45111200-0, 30213300-8, 30231320-6,42962000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00362073, IZP.272.6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-27 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Kazimierski, Ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-27 09:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.