Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozgraniczenie nieruchomości

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozgraniczenie nieruchomości

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce
Wawrzeńczyce 57
32-125 Wawrzeńczyce
powiat: krakowski
tel. 012 287 4003 wew. 105.
Województwo: małopolskie
Miasto: Wawrzeńczyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 012 287 4003 we
Termin składania ofert: 2024-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn:
Rozgraniczenie nieruchomości położonych w Wawrzeńczycach oznaczonych jako działka ewidencyjna 414/8 z działką sąsiednią o numerze 414/7 oraz jednopunktowo z działkami 2527/6 i 414/6.
Zakres opracowania winien uwzględniać wszystkie wymogi określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy i przepisami szczególnymi.
Opracowanie należy sporządzić w formie papierowej.

Dokument nr: GK.7031.6.1.2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert:
Pisemne oferty proszę składać w terminie do dnia 1 lipca 2024 roku w zaklejonej kopercie zaadresowanej na zamawiającego - Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32- 125 Wawrzeńczyce 57 w sekretariacie pokój nr 2 do godz. 15.00 opisanej następująco: OFERTA - Rozgraniczenie Wawrzeńczyce

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy do 5 miesięcy z tym zastrzeżeniem, że za zakończenie prac rozumie się przyjęcie dokumentacji do PZGiK.

Wymagania:
Stawiane wymagania:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.
Prosimy o złożenie oferty cenowej na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
Niezłożenie ww. dokumentów spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Pan Paweł Antosik, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geodezji, tel. 012 287 4003 wew. 105.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.