Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa mycia powierzchni zewnętrznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa mycia powierzchni zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Jana Kazimierza 10
01-248 Warszawa
powiat: Warszawa
https://platformazakupowa.pl/transakcja/940532
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WSA-ZP-PP-26-2024 Usługa mycia powierzchni zewnętrznych okien, szkła fasadowego, w tym framug i parapetów, w budynku WSA w Warszawie przy Ul. Jana Kazimierza 10
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa mycia powierzchni zewnętrznych okien, szkła fasadowego, w tym framug i parapetów, w budynku WSA w Warszawie przy Ul. Jana Kazimierza 10. Usługa zgodna z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 oraz wzorem umowy - załącznik nr 2 - wycena dotyczy prania w jednym terminie w dwóch lokalizacjach 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 940532

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/940532
Składania : 28-06-2024 10:00:00
Otwarcia : 28-06-2024 10:05:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł bez podatku od towarów i usług.
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Płatność w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego na podstawie protokoły podpisanego przez strony - proszę potwierdzić wpisując: TAK (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Oświadczenie nr 1 - Oświadczam, że na dzień podpisania umowy, będę posiadał i dołączę do umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł. proszę potwierdzić wpisując: TAK. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Oświadczenie nr 2 - Oświadczam, iż pracownicy, którzy wykonają usługę posiadają aktualne badania lekarskie, w tym dotyczące pracy na wysokości, potwierdzające zdolność do wykonywania usługi - proszę potwierdzić wpisując: TAK (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Oświadczenie nr 3 - Oświadczam, iż posiadam referencje od co najmniej 2 Zamawiających, u których wykonuje/wykonywałem usługę mycia elewacji metodą alpinistyczną o powierzchni nie mniejszej niż 1500m2. - proszę potwierdzić wpisując: TAK oraz załączyć referencje (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Oświadczenie nr 4 - Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy, zasadami postępowania w trybie zapytania ofertowego i zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia na wskazanych warunkach - proszę potwierdzić wpisując: TAK (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Oświadczenie nr 5 - Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.- proszę potwierdzić wpisując: TAK (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Oświadczenie nr 6 - Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert - proszę potwierdzić wpisując: TAK (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Oświadczenie nr 7 - Składając ofertę i realizując umowę finansowaną ze środków publicznych, oświadczam, że nie jestem podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej ,,ustawą o przeciwdziałaniu", tj. nie jestem wykonawcą: 1) wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006" i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014" albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu; 3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu -proszę potwierdzić wpisując: "Potwierdzam" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Technologia mycia - Należy wpisać jaką technologię mycia Wykonawca zastosuje w ramach złożonej oferty oraz krótko ją opisać, ewentualnie załączyć opis szczegółowy w formie dodatkowego załącznika (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
ul. Jana Kazimierza 10
01-248 Warszawa
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.