Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

ŁUK

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

ŁUK

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: JSW KOKS Spółka Akcyjna
ul. Pawliczka 1
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
epachul@jswkoks.pl
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1575679,abff09f03ec6f287973d62f9834497ad.html
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ŁUK 180°- O38,0 X 3,6 MM; R = 37,5 MM; GAT. P265GH; WG RYS. 3A/3B ( ZKP AM684033)
Treść zapytania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej: Zamawiający) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym i złożenia oferty handlowej.
1. Przedmiot zapytania i miejsce dostawy
1.1. Przedmiot zapytania został wyszczególniony w powyższym zestawieniu. Ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach do niniejszego postępowania.
1.2. Miejsce dostawy:
- Koksownia PRZYJAŹŃ Ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza
2. Termin dostawy i realizacja dostawy
2.1. Termin dostawy liczony w dniach kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania Zamówienia/Umowy do Dostawcy.
2.2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do lokalizacji Zamawiającego w ilości wskazanej w Formularzu, za wyjątkiem pozycji objętych jednostką miary pakiet, w których Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w ilości dostarczonego towaru, mieszczącej się w wyznaczonych granicach od - 5 % do +10 % wartości wskazanej przez Zamawiającego w Nazwie produktu.
2.3. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie będzie dokonywał częściowych dostaw zamówionych towarów ani dostaw przed uzgodnionym terminem. DOSTAWA częściowa lub przed terminem może być przez Kupującego odrzucona.
2.4. Dostawę towaru należy awizować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą na adres e-mail: odbiory@jswkoks.pl
3. Gwarancja
Na oferowane produkty zostanie udzielona gwarancja - wymagane min.
-12 miesięcy
4. Termin płatności
4.1. Termin płatności: wymagany 60 dni od daty wystawienia faktury.
4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur elektronicznych po uzyskaniu zgody i wypełnieniu Oświadczenia.
5. Sposób przygotowania oferty
5.1. Ofertę cenową należy złożyć wypełniając elektroniczny formularz ofertowy (dalej: Formularz).
5.2. Oferty należy składać na produkty:
-fabrycznie nowe
5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
5.4. Wykonawca wypełniając Formularz zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto dla każdej z wyszczególnionych pozycji w tabeli, za wyjątkiem tych pozycji, w których jednostką miary jest pakiet. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania ryczałtowej ceny netto obejmującej ilość towaru wskazaną w Nazwie produktu uwzględniając tolerancję ilościową towaru w granicach od - 5 % do +10 % wartości wskazanej przez Zamawiającego w Nazwie produktu.
5.5. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
5.7. Oferta winna zawierać cenę netto podaną w PLN.
5.8. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż w PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości oferty na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający zakończenie terminu przyjmowania ofert.
5.9. Oferta winna zawierać termin dostawy w dniach kalendarzowych.
5.10. Oferta winna zawierać pełnomocnictwo do składania ofert.
5.11. Dodatkowo do formularza należy dołączyć:
- kartę katalogową
5.12. Wszelka korespondencja dotycząca zapytania ofertowego i złożonej oferty odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade.
6. Okres ważności oferty
6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6.2. Bieg terminu liczony jest od dnia zakończenia przyjmowania ofert.
7. Zastrzeżenia
7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, tym samym unieważniając postępowanie.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia/umowy.
7.3. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
7.4. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące u Oferenta.
7.5. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert zmieniających postanowienia zapytania ofertowego.
7.6. Podstawą zawarcia umowy będzie wypełniony formularz zapytania ofertowego oraz zaakceptowanie przez Oferenta ,,Kryteriów formalnych".
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. ŁUK 180°- O38,0 X 3,6 MM; R = 37,5 MM; GAT. P265GH; WG RYS. 3A/3B; WYMAGANY ATEST MATERIAŁOWY, ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1, POŚWIADCZENIE BUDOWY I PRÓBY CIŚNIENIOWEJ; CIŚNIENIE PRÓBY 5,4 MPA gat. P265GH wg rys. 3A/3B WYMAGANY ATEST MATERIAŁOWY, ŚWIADECTWO ODBIORU 3.1, POŚWIADCZENIE BUDOWY I PRÓBY CIŚNIENIOWEJ 12 szt. uk 180st_ - fi 38 x 3-6 mm R-37-5mm Parownik K5 Rys_ 3A-3B.pdf
gjakubski_2024-01-16_12-09-51-292.pdf
uki UDT decyzja.pdf
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ŁUK 180°- O38,0 X 3,6 MM; R = 37,5 MM; GAT. P265GH; WG RYS. 3A/3B ( ZKP AM684033)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z1061/519475

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1575679,abff09f03ec6f287973d62f9834497ad.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
13- 06- 2024 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
27- 06- 2024 08: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
25- 06- 2024 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1575679,abff09f03ec6f287973d62f9834497ad.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Ewelina Pachuł
tel:
e-mail: epachul@jswkoks.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.